CONCORDIA 3/2006

 

                       

Pääkirjoitus                                                                    Hannu Lehtonen

                         

Herran siunaus                                                                Martti Luther

             

Hoc Est corpus meum                                                     Hermann Sasse
- Lutherin siunattu itsepäisyys                                                                                

                                                                                                                                                                                                          

Luther ja juutalaiset                                                         Staffan Bergman

  

Anna meille tänä päivänä                                                 C.O Rosenius

meidän jokapäiväinen leipämme                                               

  

Kehotus evankeliumin palvelutyöhön                                Petri Hanhiniemi

                      

Rukoilemme veljellistä rakkautta                                      Johannes Bäck                            

  

Muut lehdet:  

                          

"On aika sanoa asia niin kuin se on!"                               Walter Obare

                    

Kirjoitusten tarkoitus                                                      Ville Melanen

                         

Jumalan siunaus antaa menestyksen                                 Martti Luther