KIRJOITUSTEN TARKOITUS

 

”Nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä Hänen nimessänsä.” (Joh. 20:31)

 

Vaikka pääsiäinen on jo mennyt viikkoja sitten, palaan pääsiäisajan tunnelmiin. Jos palautamme mieleen ylösnousemusaamun, muistamme suuren epäuskon, joka silloin vallitsi ihmisten sydämissä. Opetuslapset olivat kotona tai jossakin muualla murheissaan ja naiset olivat lähteneet voitelemaan kuollutta ruumista. Herää suuri kysymys: ”Miksi?” Jo aamulla olisi pitänyt riemuita ylösnousemuksen koitosta ja kertoa muillekin ilosanomaa: ”Kristus on ylösnoussut!” Mutta ei! Kun Jeesus ilmestyi Marialle, hän ei heti tunnistanut Jeesusta. Pietarin ja Johanneksen oli pakko mennä katsomaan tyhjää hautaa. Emmauksen tiellä kulkeneet opetuslapset kehuivat vierellään kulkeneelle muukalaiselle – Jeesukselle – kuinka Jeesus oli ollut hyvä mies ja erinomainen opettaja. Nyt he olivat hämmennyksissään, kun hänen oli väitetty ylösnousseen. Ei löytynyt ylösnousemusaamuna yhtään uskovaa, mutta Jeesus herätti joidenkin uskon – ainakin Marian ja Johanneksen uskon. Voi tietysti olla, että uskovia oli jossakin hiljaisuudessa, mutta Raamattu ei kerro yhdestäkään uskovasta. Emme voi olla ylösnousemuspäivän tapahtumista iloisia opetuslasten osalta, mutta itse pääasiahan silloin tapahtui niin kuin Jeesus oli opettanut. Ylösnousemusaamusta asti meillä on ollut lupa riemuita: ”Kristus on ylösnoussut! Hän on totisesti ylösnoussut!”

 

Jeesuksen piti uudelleen luoda opetuslastensa sydämiin usko. Jeesus ilmestyi eri tilanteissa opetuslapsilleen ja Jumalan hyvästä tahdosta meitä kohtaan Jumala kirjoitutti ihmisten käsiä käyttämällä Uuden testamentin. Vanha testamentti ja Uusi testamentti on meidän Pyhä Raamattumme. Meillä on Jumalan sana, jotta saisimme uskon ja pysyisimme uskossa. Sana välittää meille Jeesuksen Vapahtajana. Häneen saamme uskoa ja turvata. Ilman Sanaa ei ole mitään – ei luotua maailmaa, ei ihmisiä, ei elämää, ei pääsyä taivaaseen. Ilman Sanaa ei ole myöskään sakramentteja, joiden kautta pääsemme läheiseen yhteyteen Jeesuksen kanssa. Raamattu kertoo meille, kuinka Jeesus on sovittanut Jumalan vihan ja hankkinut lunastuksen kaikesta pahasta. Sanasta löytyy meille turva.

 

Roomalaiskirjeessä meille kerrotaan Pyhästä kasteesta seuraavaa: ”Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa, kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi.” (Room. 6:3-6) Pyhä kaste on siis välittänyt meille Kristuksen hankkiman pelastuksen. Olemme tulleet yhdistetyiksi Kristuksen voitolliseen kuolemaan ja vanhurskasten ylösnousemukseen. Saamme riemuita Pyhästä kasteesta ja Jumalan sanasta. Jumalan sana pitää paikkansa! Saamme olla Jumalan lapsia Kristuksen tähden ja olla onnellisia pelastuksesta. Antakoon Jumala meille voimia kilvoitella oikeassa uskossa ajallisen elämämme loppuun asti. Herra matkamme siunatkoon!

 

Ville Melanen

pastori, Pushkin

Villen lähetyskirjeestä