Jesaja 53 suomennos selityksin

 

Lasse Lappalainen, Helsinki

Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus

Concordia 1/2010(52:13) Katso, minun Palvelijani tulee toimimaan viisaasti,

hän on oleva korkea, kohoava ylös ja on oleva hyvin suuri.

(14) Niin kuin kaikki kauhistuivat sinua,

niin turmeltunut oli hänen ulkomuotonsa enemmän kuin ihmisistä,

ja hänen muotonsa enemmän kuin ihmislapsista.

(15) Sillä tavoin hän tulee pirskottamaan kaikki kansat,

hänen tähtensä kuninkaat tulevat sulkemaan suunsa,

sillä se, mitä heille ei ole kerrottu, he näkevät,

ja mitä he eivät ole kuulleet, sen he saavat ymmärtää.

(53:1) Kuka on uskonut meidän ilmoituksemme?

Ja kenelle Jahven käsivarsi on tehty tunnetuksi?

(2) Ja hän nousi hänen eteensä niin kuin verso,

ja niin kuin imijä kuivasta maasta.

Hänellä ei ollut muotoa eikä kauneutta;

me näimme hänet, mutta ei ollut muotoa,

mikä olisi meitä miellyttänyt.

(3) Halveksittu ja ihmisten hylkäämä,

kipujen mies ja sairauden tuntija.

Hänen tähtensä kasvot peitettiin,

halveksittu, eikä häntä minäkään pidetty.

(4) Todellakin, meidän sairautemme hän kantoi,

ja meidän kipumme hän otti taakakseen.

Me pidimme häntä koskettuna,

Jumalan lyömänä ja nöyryyttämänä.

(5) Mutta hänet on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden,

murskattu meidän syntiemme tähden.

Meidän pelastuksemme kuritus oli hänen päällänsä,

ja hänen ruhjevammansa kautta hän on parantava meidät.

(6) Me kaikki harhailimme kuin lammas,

itse kukin omalle tielleen,

mutta Jahve pani meidän kaikkien synnin hänen päällensä.

(7) Hän oli kovin ahdistettu ja nöyryytti itsensä

eikä suutansa avannut.

Niin kuin karitsa viedään teurastettavaksi,

niin kuin emälammas on ääneti keritsijänsä edessä,

niin hän ei suutansa avannut.

(8) Ahdistuksesta ja tuomiosta hänet otettiin pois.

Ja kuka ajatteli hänen sukupolveaan,

että hän tulee leikatuksi pois elävien maasta?

Minun kansani rikkomuksen tähden lyönti sattui häntä.

(9) Ja hän tulee antamaan jumalattomien luona hänen hautansa,

mutta rikkaan luona hänen kuolemassaan.

Vaikka hän ei vääryyttä tehnyt,

eikä petosta ollut hänen suussansa,

(10) silti Jahve mielistyi siihen, että hänet muserrettiin,

hänet tehtiin sairaaksi.

Kun Sinä tulet asettamaan hänen elämänsä sovituslahjaksi,

hän on näkevä jälkeläisen – päivät pitenevät.

Ja Jahven toive on menestyvä hänen kauttansa.

(11) Sielunsa vaivan tähden hän on näkevä valon, tulee ravituksi hänen tuntemuksensa kautta.

Vanhurskas Palvelijani julistaa vanhurskaaksi kaikki,

ja hän kantaa heidän rikkomuksensa.

(12) Sen vuoksi minä jaan hänelle saaliin kaikkien keskellä,

ja väkevien kanssa hän tulee jakamaan saalista

Koska hän uhrasi elämänsä kuolemaan,

kapinoitsijain joukkoon hänet luettiin,

sillä hän kantoi monien synnin,

ja kapinoitsijain välittäjäksi hän asettui.

 

Tekstin selityksiä:

52:13 jakeen alun arameankielinen targum kääntää: ”Katso, minun Palvelijani Messias tulee menestymään.” Heprealainen teksti voidaan kääntää tässä samoin kuin Jes. 55:11 menestymiseksi. Vanhin ja paras kreikankielinen Septuaginta-käännös: ”Katso, minun Palvelijani tulee ymmärtämään.” Tässä kuvattu Messiaan menestyminen, korkealla oleminen ja hyvin suureksi tuleminen tarkoittaa hänen inhimillistä olemustaan, joka Paavalin mukaan ylösnousemuksessa asetettiin (tai: ”julistettiin”) Jumalan Pojan asemaan. Ks. Ap. t. 2:33, Fil. 2:9: ”Siksi myös Jumala on hänet korkealle korottanut ja lahjoittanut hänelle nimen yli jokaisen nimen.” Alkukirkko tunnusti varhain Jeesuksen Herraksi (Ap. t. 2:36, 10:36, Room. 1:4, 10:9, 12, 1. Kor. 8:6, 12:3, Ef. 4:6, Fil. 2:9, 11). Hänen jumalallinen luontonsa ei korottamista tarvinnut, sillä se oli hänellä ennaltaolevana ja jatkuen inkarnaatiosta alkaen yhdistyessään inhimilliseen luontoon sikiämällä Neitsyt Marian kohdussa. Näin Kristuksella on erottamattomasti kaksi luontoa. Jesajan kirjan 53 mukaan Messiaan tie kulki alennuksen tilan ja ristinkuoleman kautta kohti ylösnousemusta iankaikkiseen elämään. Vrt. Joh. 12: 24, Ef. 1:20-21, 1. Tim. 3:16, Mark. 16:19, 1. Piet. 3:18, 22. Hugo Odeberg kääntää tämän Paavalin vaikean jakeen mielestäni oikein: ”Pyhyyden Hengen mukaan tullut voimassa julistetuksi olemaan Jumalan Poika kuolleista nousemisen kautta: Jeesus Kristus, meidän Herramme” (Room. 1:4). Tämän taustana on Jes. 11:2 ja Ps. 110:1. Tekstit huomioon ottaen kyseinen Paavalin lausuma ei sisällä adoptionistista ongelmaa, joka on ristiriidassa muiden Uuden testamentin kristologisten lausumien kanssa.

52:14 vain tässä esiintyvän sanan mishchat ”turmeltunut” Qumranin a-käsikirjoitus lukee messiaanisesti maashachtii ”hän voiteli minut” muistuttaen Ps. 45:8 ja Jes. 61:1. Mar´eehuu ”hänen ulkomuotonsa” on sama sana kuin ennaltaolevasta Sanasta (Job 4:16) ja Jumalan enkelistä (Tuom. 13:6) käytetty.

52:15 Kaikkien kansojen pirskottamisesta käytetty hifilin imperfekti jazzä ”hän tulee pirskottamaan” palautuu Suuren sovituspäivän tekstiin 3. Moos. 16:14, jossa on sama verbi kuin Jesajalla. Vrt. tähän jaetta 11 ja sen selitystä yleisestä vanhurskauttamisesta.

53:1 Mi hä´ämiin lishmu`ateenuu Kuka on uskonut meidän ilmoituksemme (Gesenius-Buhl) on passiivi ja voidaan kääntää ”mikä meille on ilmoitettu” (Koehler-Baumgartner). On kyse suusta korvaan kulkeneesta traditiosta. Sen tekstiyhteyden 53:1-2 ja 1. Sam. 4:19 mukaan sana kuuluu syntymisen käsitteistöön. Sana merkitsee myöhäishepreassa, juutalaisarameassa ja arabiassa ”traditio”. Targum puolestaan kääntää sen libsooratannaa ”meidän hyvään uutiseemme” eli evankeliumiin, joka on heprean sanan yleinen käännössana. Paavali samastaa evankeliumin ”meidän saarnaamme” (Room. 10:16). Myös Markuksen evankeliumin avausjae 1:15 on Jesajan tekstin mukainen: ”Aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle: Kääntykää ja uskokaa evankeliumi.” Jeesus siis samastuu evankeliumiin (Mark. 8:35, 10:29, Matt. 24:14, 26:13), ja siksi on kyse iankaikkisesta evankeliumista (Ilm. 14:6).

53:2 heprean kajjoneeq ”niin kuin verso” on Septuagintassa käännetty sanalla hoos paidion ”niin kuin erittäin nuori lapsi”, jota sanaa käytetään Jeesuksen syntymästä puhuttaessa (Joh. 16:21).

53:3 widua` ”ja tuntija” passiivin partisiippi esiintyy vain tässä. Qumranin a-käsikirjoitus (wejodea`), Septuaginta, Peshitta ja Vulgata lukevat ”ja tunteva”, mutta Qumranin b-käsikirjoitus on ”ja hän tuntee.”

53:5 Shelomeenuu ”meidän pelastuksemme voidaan kääntää myös ”meidän rauhamme” (niin H. S. Nyberg). Vrt. Miik. 5:4, Ap. t. 10:36, Room. 5:1, Ef. 2:14, 6:15, Kol. 1:20.

53:7 kaksi kertaa sanotaan ”eikä hän suutansa avannut”, mikä tarkoittaa molempien luontojen puolesta lausuttua asiaa. Ks. myös jae 11 bedaa`too ”hänen tuntemuksensa kautta”, toisin sanoen kärsivällä Messiaalla on Jumalan tuntemus. Vrt. Joh. 10:15! Samaa sanontaa käytetään luomisesta Sananl. 3:20: ”Hänen tuntemuksensa kautta syvyydet purkautuivat.” Kassä ”niin kuin karitsa” on sama sanonta kuin kesä ”niin kuin karitsa”, joka rinnastetaan ”sinun palvelijaasi” (Ps. 119:176. Vrt. Jes. 52:13, 53:11).

53:8 kiistelty runollisena ilmaisuna käytetty prepositio laamoo voidaan tulkita joko monikoksi ”heitä” tai yksiköksi ”häntä” (SKB 1917 ja Hugo Odeberg). Sekä H. S. Nyberg että Antti Laato ovat monikon kannalla, vaikka sama prepositio esiintyy yksikössä Jes. 44:15! Monikon puolustajien näkemys johtaa vääjäämättä suuriin tekstitulkinnallisiin vaikeuksiin.

53:9 Wajjitten, ”ja hän tulee antamaan”, viittaa haudan antajana Jumalaan, joka on Qumranin a-käsikirjoituksessa luettu toisin ”ja he tulevat antamaan.” Jumala on subjekti myös jakeessa 10 ´im-taasiim ”Kun Sinä tulet asettamaan.” Heprean masoreettinen teksti lukee ”rikkaan luona hänen kuolemassaan”, jonka Qumranin a-käsikirjoitus on lukenut boomatoo ”hänen (hauta)kumpunsa”. Sama käsikirjoitus on lukenut masoreettisesta tekstistä Jes. 6:13 ”kaatamisessa kanto on heissä” (baam) poiketen baamaa ”uhrikukkula”. Näillä sanoilla on yhteys keskenään.

53:10 heprean tekstin ”hänet tehtiin sairaaksi” lukee Qumranin a-käsikirjoitus ”ja he tulevat haavoittamaan hänet”, joka on toisinto jakeesta 5 mecholaal ”hänet on haavoitettu.”

53:11 Sanaan ”valo” perustuvat Qumranin käsikirjoitukset a ja b sekä Septuaginta. Näin ollen kärsivä Messias on ylösnousemuksessa näkevä valon eli Jumalan. Ks. myös Job 19:25–26, 33:28, 30, Ps. 56:14. Jakeen loppuosa voidaan kääntää myös: ”Hänen tuntemuksensa kautta minun Vanhurskas Palvelijani tulee julistamaan vanhurskaaksi kaikki.” Tämän mukaan koko langennut maailma on julistettu vanhurskaaksi. Saman asian totesi jo jae 15 ”hän tulee pirskottamaan kaikki kansat.”

53:12 Masoreettisen tekstin yksikön ”kaikkien synnin” lukee Qumranin a-käsikirjoitus monikossa ”kaikkien synnit.”

Qumranin a-käsikirjoituksessa on viisi kertaa jakeissa 4, 5, 7, 11, 12 kirjoitettu masoreettisen tekstin maskuliininen persoonapronomini huu ”hän” neljällä kirjaimella huuah, jolla on samastuttu Tetragrammiin* Jahve. Tämä tarkoituksellinen kirjoitustapa esiintyy Qumranin ei-raamatullisissa teksteissä yleisesti nimenomaan messiaanisissa yhteyksissä.

*tetragrammi tarkoittaa nelikirjaimista sanaa
Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus