Muut lehdet:  NYT ON PELASTUKSEN PÄIVÄ

Vesa Hautala

Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus

Concordia 4/2010


Tämän aamuinen tekstimme on Paavalin toisesta kirjeestä korinttolaisille, luvusta kuusi, ensimmäinen ja toinen jae:

"Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Sillä hän sanoo: ‘Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut.’ Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä." (2. Kor. 6:1-2)

Tekstissämme apostoli Paavali seuralaisineen puhuu meille Jumalan työtoverina. Tämä tarkoittaa sitä, että hän toimii Jumalan käskystä ja tekee työtään yhdessä Jumalan kanssa. Apostolin kautta Jumala puhuu meille. Hän kehottaa tekstissämme meitä myös juuri tänä päivänä ottamaan vastaan armonsa syntiemme anteeksi saamiseksi.

Tarvitsemme armoa tänäänkin

Pyhän Jumalan edessä olemme tänään, kuten kaikkina elämämme päivinä, syntisiä, ja siksi tarvitsemme hänen armoaan. Syntisyys näkyy meissä päivittäin ajatuksissamme, sanoissamme ja teoissamme. Synti ei meissä ole vain ulkoisissa teoissa ja käyttäytymisessä, vaan paljon syvemmällä: luonnostaan koko olemuksemme on kääntynyt pois Jumalasta. Me emme lihamme puolesta ole hänen yhteydessään. Jumala on pyhä ja täydellisen hyvä, mutta hänen kirkkautensa valossa me huomaamme olevamme pahoja. Emme rakasta niin kuin meidän pitäisi, emme häntä emmekä lähimmäisiämme. Mikään oma tekomme ei voi tehdä suhdettamme Jumalaan oikeaksi: koska olemme syntisiä, kaikki tekomme ovat synnin tahraamia. Synti on sekaantuneena kaikkiin ihmisperäisiin mielenliikkeisiin, tahdon ratkaisuihin ja päätöksiin.

Tämän takia tekstissä mainittu Jumalan armon vastaanottaminen ei voi tarkoittaa jonkinlaista ihmisen omaa päätöstä tai ratkaisua "avata sydämensä Jeesukselle" tai muuta senkaltaista. Olemme ehdottoman syntisiä itsessämme, ja siksi meidän tarvitsee ottaa Jumalan armo uskolla vastaan myös tänä aamuna.

Armo on tänäkin päivänä tarjolla syntisille uskolla vastaanotettavaksi

Mutta mitä Jumalan armo on? Se on Jumalan meitä ansiottomia kohtaan osoittama rakkaus Kristuksessa Jeesuksessa. Paavali kuvailee sitä kirjeessään juuri ennen tekstinämme olevaa kohtaa. Hän sanoo näin: "Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan." (2. Kor. 5:19a) Jumala on Kristuksessa itse ottanut kantaakseen meidän syntimme. Jeesus eli meidän puolestamme täysin Jumalan tahdon mukaisen elämän. Hän piti täydellisesti Jumalan käskyt, joita me emme ole pitäneet. Lisäksi hän alistui monenlaiseen ihmiselämän tuskaan ja vaikeuteen. Mitään tästä hänen ei olisi tarvinnut tehdä itsensä takia, koska hän on Jumala ja koko luomakunnan Herra, vaan hän tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon meidän takiamme. Hänen pyhä elämänsä luetaan meidän hyväksemme. Hän otti myös kantaakseen ristillä syntiemme ansaitseman rangaistuksen ja kärsi puolestamme kadotuksen tuskan. Näin Jumalan tahto, hänen pyhä lakinsa, on täytetty. Jeesus teki kaiken meidän sijaisenamme, joten nyt me olemme sovitetut Jumalan kanssa. Paavali kirjoittaa Kristuksesta: "Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi." (2. Kor. 5:21) Kristus otti meidän syntimme päällensä niin täydellisesti, että Raamattu sanoo suorastaan Jumalan tehneen hänet synniksi. Näin myös hänen hankkimansa vanhurskaus on niin täydellisenä tarjolla meille, että Raamattu sanoo meidän hänessä tulevan Jumalan vanhurskaudeksi. Kun Jumala katsoo meihin Kristuksessa, hän ei enää näe meissä syntiämme ja puutettamme, vaan vain rakkaan Poikansa pyhyyden ja vanhurskauden. Näin suunnaton lahja on Jumalan armo.

Tätä armoa me emme voi ansaita. Se on jo valmiina, Kristus on sen pyhällä elämällään ja sijaiskärsimisellään hankkinut meille. Sen vuoksi tänäänkin on pelastuksen päivä. Turvaa vain tähän armoon ja luota siihen, että Jumala on sinullekin Kristuksessa armollinen, että Jeesus on tehnyt tämän kaiken juuri sinunkin edestäsi. Näin otat uskolla Jumalan armon vastaan niin, ettei se jää turhaksi. Mikään teko meidän puoleltamme ei siis ole tarpeen armon saamiseksi, sillä Jumala on jo tehnyt kaiken. Armon saamiseksi myöskään mikään tunne tai kokemus ei ole tarpeen, sillä armo on Jumalan sydämessä, eikä meidän. Syntyäksemme uudesti emme voi myöskään itse tehdä mitään ratkaisua tai päätöstä, vaan Jumala itse synnyttää meissä uskon sanallaan ja sakramenteillaan. Sitten, uskon kautta vanhurskaina, tahdomme Jumalan armon voimalla kääntyä hänen puoleensa ja tehdä hyviä tekoja, vaikka ne jäävätkin aina vajavaisiksi Jumalan edessä eivätkä ansaitse armoa. Niin pelastus ei ole meidän vallassamme, jotka tahdomme ja ponnistelemme, vaan Jumalan, joka on armollinen. (Room. 9:16) Kaikki omamme on synnin turmelemaa, mutta saamme uskoa, että Jumala on meille armollinen Poikansa tähden. Vaikka me olemme voimattomia, Jumala on voimallinen; hän on totisesti se, joka vanhurskauttaa jumalattoman ja kutsuu olemattomat, ikään kuin ne olisivat. (Room. 4:17) Nyt on siis, kuten tekstimme sanoo, otollinen aika ja pelastuksen päivä. Olet armon tarpeessa ja armo on juuri sinulle tarjolla. Ota se uskolla vastaan tänäkin päivänä, niin se ei jää kohdallasi turhaksi.

Armo kasvattaa meitä päivittäin hyvissä teoissa

Ilman Jumalan armoa emme voi tehdä hyviä tekoja. Mutta kun uskomme, Pyhä Henki tulee asumaan meihin,
ja Jumala alkaa tehdä meissä pyhityksen työtä. Hän kasvattaa meitä joka päivä elämään uskossa ja rakkaudessa,
hyviä tekoja tehden. Tälläkään tavalla armo ei siis jää turhaksi tai toimettomaksi kohdallamme, kun otamme sen
uskossa vastaan. Jumalan armo on voimallinen ja vaikuttava. Koska meidän ei teoillamme tarvitse ansaita mitään
Jumalalta, olemme vapaat tekemään hyvää kiitollisuudesta ja rakkaudesta Jumalaa kohtaan. Me rakastamme, sillä
hän on ensin rakastanut meitä. (1. Joh. 4:19) Hyviä tekoja ovat kaikki Jumalan tahdon mukaiset teot, kun ne
tehdään uskossa Vapahtajaan. Tahtonsa Jumala on ilmoittanut meille kymmenessä käskyssä. Uskosta Vapahtajaan
saamme päivittäin voimaa ja halua elää Jumalan hyvän tahdon mukaan. Saakoon armo kasvattaa meitä tänäkin päivänä uskossa, toivossa ja rakkaudessa Jumalaa ja lähimmäistämme kohtaan.

Vesa Hautala

Luterilainen 6/2010Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus