JUMALAN LIITTO NOOAN KANSSA.  NOOAN SYNTI (1. MOOS 9)

Paul Kretzmann, USA

Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus

Concordia 4/2010


Jumala siunaa Nooan ja hänen poikansa

9:1: "Ja Jumala siunasi Nooan ja hänen poikansa ja sanoi heille: ’Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa’." Tässä toistetaan ja vahvistetaan se siunaus, jonka Jumala antoi luomisessa (1. Moos. 1:27). Uuden ihmissuvun perustajina Nooa ja hänen poikansa saivat vakuutuksen siitä, että Jumala siunaa heidän lisääntymisensä. Huomaa, että Herran siunaus on käsky. On hänen tahtonsa, että ihmissukua tulee jatkaa – että miehen ja naisen, pyhässä avioliitossa, tulee olla hedelmälliset ja lisääntyä.

9:2: "’Ja peljätkööt ja vaviskoot teitä kaikki eläimet maan päällä ja kaikki taivaan linnut ja kaikki, jotka maassa matelevat, ja kaikki meren kalat; ne olkoot teidän valtaanne annetut.’" Tämä laajentaa ja vahvistaa Jumalan säätämyksen, jolla ihmiselle annettiin hallintavalta eläimiin. Ennen syntiinlankeemusta kaikki luodut alistuivat auliisti ihmisen johtoon luomakunnan herrana. Mutta nyt pelon ihmistä kohtaan tuli pitää eläimet, linnut ja kalat aisoissa, koska synti seurauksineen on purkanut vapaaehtoisen alistumisen siteet. Ihminen on menettänyt luonnollisen (synnynnäisen) valtansa luontoon, ja luonto on vuorostaan alati kapinan partaalla ihmistä vastaan. Jumala antoi luonnon ihmisen valtaan, mutta ihmisen täytyy jatkuvasti turvautua voimakeinoihin pitääkseen yllä ylemmyytensä.

9:3: "’Kaikki, mikä liikkuu ja elää, olkoon teille ravinnoksi; niin kuin minä olen antanut teille viheriäiset kasvit, niin minä annan teille myös tämän kaiken.’" Ihmiskunnan varhaisina päivinä Jumala oli rajoittanut ihmisen kasvisruokavalioon (1. Moos. 1:29), mutta nyt kaikki, mikä eli ja liikkui, kaikki eläimet, sisällytettiin siihen ruokaan, joka oli ihmiselle tarjolla. Siten laillistettiin muodollisesti lihan syöminen ja samanaikaisesti siitä annettiin käsky.

9:4: "’Älkää vain syökö lihaa, jossa sen sielu, sen veri, vielä on.’" Jumala salli lihan syömisen, mutta hän lisäsi rajoituksen tähän lupaan, nimittäin lihan käyttämisen ruokana veren vielä virratessa suonissa, viittasi tämä sitten elävästä olennosta leikattuihin paloihin tai veren syömiseen. Tämän määräyksen Jumala lisäsi estääkseen ihmistä rappeutumasta karkeaan ja raakaan barbaarisuuteen tai jopa villi-ihmiseksi.

9:5: "’Mutta teidän oman verenne minä kostan; jokaiselle eläimelle minä sen kostan, ja myöskin ihmisille minä kostan ihmisen sielun, toiselle toisen sielun. 6. Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava, sillä Jumala on tehnyt ihmisen kuvaksensa.’" Vaikka eläinten veri ja elämä on ihmisen vallassa, Jumala kieltää häntä ankarasti vuodattamasta toisen ihmisen verta. Jokaisen henkilön veren tarkoittaen hänen sieluaan (koska elämä on veressä) Herra kostaa ihmiselle ja jokaiselle eläimelle. Siten ihmisen elämä suojellaan tässä sekä eläimiä että toisia ihmisiä vastaan. Herra rankaisee jokaisen ihmisolennon tappamisen, mutta ei suoraan eikä välittömästi, kuten hän oli luvannut Kainin tapauksessa. Se joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava. Murhan rankaiseminen asetetaan esivallan käsiin, joka rankaisee murhaajaa vaatimalla hänen henkensä vastikkeena siitä, minkä hän otti. Tämä on – kuten Luther huomauttaa – ensimmäinen käsky esivallan vallasta käyttää miekkaa. Näillä sanoilla Jumala antaa valtuutuksen ja luvan ajalliselle esivallalle käyttää miekkaa. Sillä Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Murha on väkivaltaa ihmisessä olevaa Jumalan kuvaa kohtaan, jonka Herra aikoo palauttaa kaikkiin niihin, jotka uudistetaan uskossa, ja johon hän tahtoo kaikkien pukeutuvan. Laajemmassa merkityksessä ihminen kantaa myös nyt Jumalan kuvaa, sillä hän on järjellinen luotu ja hänellä on kuolematon sielu.

9:7: "’Ja te olkaa hedelmälliset ja lisääntykää, enentykää maassa ja lisääntykää siinä.’" (Vrt. 1. Moos. 1:28). Painokas toisto ei ole ilman merkitystä, erityisesti silmällä pitäen nykyisin vallitsevaa tilannetta.

Sateenkaari – liiton merkki

9:8: "Ja Jumala puhui Nooalle ja hänen pojillensa, jotka olivat hänen kanssansa, sanoen: 9. ’Katso, minä teen liiton teidän ja teidän jälkeläistenne kanssa 10. ja kaikkien elävien olentojen kanssa, jotka luonanne ovat, lintujen, karjaeläinten ja kaikkien metsäeläinten kanssa, jotka luonanne ovat, kaikkien kanssa, jotka arkista lähtivät, kaikkien maan eläinten kanssa.’" Herra puhuttelee tässä sekä Nooaa että tämän poikia, vaikka nämä olivat isänsä vallan alla. Hän sääti, perusti ja vahvisti liiton antamalla lupauksen liitosta, tulevan onnellisuuden toteutumisesta. Jumala ei säätänyt tätä liittoa ainoastaan Nooan, hänen poikiensa ja heidän jälkeläistensä kanssa, vaan myös ei-järjellisten eläinten kanssa, erityisesti niiden kanssa, jotka olivat löytäneet turvapaikan arkista, kaikkien elollisten kanssa, jotka hän oli antanut heidän hallintavaltansa alle, oli sitten kyse linnuista tai nisäkkäistä tai mistä tahansa muusta olennosta maan päällä.

9:11: "’Minä teen liiton teidän kanssanne: ei koskaan enää pidä kaikkea lihaa hukutettaman vedenpaisumuksella, eikä vedenpaisumus koskaan enää maata turmele.’" Jumala oli tehnyt itsessään tämän päätöksen (1. Moos. 8:21), jonka hän nyt ilmoitti ihmiselle liittonaan: mitään uutta hävitystä ei tulisi, joka hävittäisi kaiken lihan äkillisessä katastrofissa. Hän ei tuhoaisi maailmaa tulvalla.

9:12: "Ja Jumala sanoi: ’Tämä on sen liiton merkki, jonka minä ikuisiksi ajoiksi teen itseni ja teidän ja kaikkien elävien olentojen välillä, jotka teidän luonanne ovat: 13. minä panen kaareni pilviin, ja se on oleva liiton merkkinä minun ja maan välillä.’" Sanojensa vahvistukseksi Jumala antoi ihmiselle erityisen tunnusmerkin ikuisiksi ajoiksi, pysymään yhtä kauan kuin maa pysyy. Tämän tunnusmerkin oli määrä muistuttaa siitä liitosta, jonka Herra nyt sääti itsensä ja kaikkien elävien olentojen välille. Sateenkaari, Jumalan kaari, on hänen liittonsa merkki. Hän asetti sen sadepilviin säätäen siten sen luonnonlain, joka saa aikaan valonsäteiden taittumisen niiden kulkiessa vesipisaroiden kautta.

9:14: "’Ja kun minä kokoan pilviä maan päälle ja kaari näkyy pilvissä, 15. muistan minä liittoni, joka on minun ja teidän ja kaikkien elävien olentojen, kaiken lihan välillä, eikä vesi enää paisu tulvaksi hävittämään kaikkea lihaa. 16. Niin kaari on oleva pilvissä, ja minä katselen sitä muistaakseni iankaikkista liittoa Jumalan ja kaikkien elävien olentojen, kaiken lihan välillä, joka maan päällä on.’" Puheella, joka on muotoiltu hyvin ihmispuheen mukaiseksi, ja toistamalla ajatusta, joka korostaa toistuvasti kaarta ja Jumalan liittoa sekä näiden kahden välistä suhdetta, Herra painaa tekonsa merkityksen Nooan ja hänen poikiensa mieliin. Aina kun synkät pilvet nousevat myrskyksi maan päälle ja tämä kaunis sateenkaaren ilmiö näkyy, silloin Jumala on antanut lupauksensa muistaa iankaikkista liittoaan, ettei hän tuhoa kaikkea elävää lihaa toisella vedenpaisumuksella.

9:17: "Ja Jumala sanoi Nooalle: ’Tämä on sen liiton merkki, jonka minä olen tehnyt itseni ja kaiken lihan välillä, joka maan päällä on’." Aina kun näemme sateenkaaren pilvissä, meidän tulisi muistaa Jumalan liitto kaiken lihan kanssa, se että hän on rauhan suhteessa luotujensa kanssa sikäli kuin on kyse niiden ulkonaisesta olemassaolosta. Jumalan liiton merkki, johon hän on liittänyt lupauksensa, todella takaa hänen hyvyytensä ja armonsa. Sillä ei ole voimaa ja merkitystä ainoastaan ihmisten vaan myös Jumalan edessä. Joka kerta, kun sateenkaari näkyy, tulisi kiitosrukouksen nousta huulillemme, niin että ylistämme Jumalan hyvyyttä ja armoa. Tässä yhteydessä voidaan huomauttaa, että luonnonlakien muuttaminen osoittaa, että maan ilmaston ja sääolosuhteiden on täytynyt ennen syntiinlankeemusta poiketa olennaisesti nykyään vallitsevasta. Tätä olettamusta tukevat viimeisten vuosisatojen luonnontieteelliset löydöt.

Nooan synti

9:18: "Ja Nooan pojat, jotka lähtivät arkista, olivat Seem, Haam ja Jaafet. Ja Haam oli Kanaanin isä. 19. Nämä kolme ovat Nooan pojat, ja heistä kaikki maan asukkaat polveutuvat." Koska Nooa ei saanut enää poikia vedenpaisumuksen jälkeen, hänen kolmen poikansa voidaan sanoa olleen ihmiskunnan kantaisät tuon suuren katastrofin jälkeen. Siten huomio kohdistetaan varhain Kanaaniin, Haamin poikaan, koska hän ja hänen jälkeläisensä tulivat hyvin merkittäviin suhteisiin Jumalan valitun kansan kanssa. Koko maailman väestö voi johtaa syntyperänsä näistä kolmesta Nooan pojasta.

9:20: "Ja Nooa oli peltomies ja ensimmäinen, joka istutti viinitarhan. Mutta kun hän joi viiniä, niin hän juopui ja makasi alasti majassansa." Nooa, peltomies, maanviljelijä, omistautui nyt viinin viljelemiseen: hän istutti viinitarhan. Mutta nauttiessaan työnsä hedelmää hän unohti varovaisuuden, mikä on olennaista jokaisen kristityn elämässä. Hän joi viiniä, viinirypäleen käynyttä mehua, joka mainitaan tässä ensimmäistä kertaa, ja hän nautti väkijuomaa kohtuuttoman paljon. Hän juopui ja makasi majassaan päihtymyksen aiheuttamassa tokkurassa alastomana, niin että jokainen ohikulkija saattoi hänet nähdä. Raamattu ei vaikene uskovien synneistä, vaan kertoo monista niistä varoittaakseen meitä synnin vaaroista.

9:22: "Ja Haam, Kanaanin isä, näki isänsä hävyn ja kertoi siitä molemmille veljillensä ulkona." Tämä Haamin teko, kun hän nautti isänsä häpeästä ja vitsaili siitä halveksivasti veljilleen, osoitti sekä asianomaisen kunnioituksen puutetta isää kohtaan että taipuvaisuutta säädyttömyyteen, sanalla sanottuna, julkeaa ja jumalatonta mielenlaatua. Hän oli ilmiselvästi unohtanut sen vakavan hurskauden, jonka hän oli oppinut isältään.

9:23: "Niin Seem ja Jaafet ottivat vaipan ja panivat molemmat sen hartioilleen ja menivät selin sisään ja peittivät isänsä hävyn; ja heidän kasvonsa olivat käännetyt toisaalle, niin etteivät he nähneet isänsä häpyä." Vaikka Nooa oli tehnyt syntiä, ei ollut poikien asia tehdä siitä pilkkaa. Seem ja Jaafet tekivät sen, mitä pojan kunnioitus isäänsä kohtaan vaati heiltä peittäessään isänsä häpeän edes katsomatta häneen. Näin he osoittivat myös mielensä puhtautta. Tämä käyttäytyminen voi hyvin toimia läksynä meidän päivillemme ja ajallemme, jolloin seksuaalisia asioita pidetään aina etualalla, joko hekumallisella puheella ja käytöksellä tai alastomuuden häpeämättömällä näyttämisellä.

Kanaanin kiroaminen

9:24: "Kun Nooa heräsi päihtymyksestänsä ja sai tietää, mitä hänen nuorin poikansa oli hänelle tehnyt." Kun päihtymys hävisi, Nooa heräsi selvyyteen ja sai tietää, mitä Haam oli tehnyt, luultavasti sen vaatteen perusteella, joka peitti häntä. Hän tuli epäilemättä syvässä nöyryytyksessä täysin tietoiseksi siitä osasta, joka hänellä oli ollut. Mutta tähän tuli lisäksi oikeutettu vihastus Haamin osoittamaa kunnioituksen puutetta kohtaan.

9:25: "Niin hän sanoi: ’Kirottu olkoon Kanaan, olkoon hän veljiensä orjain orja’." Kirous iskee Kanaaniin, koska hän seurasi isäänsä tämän syntisessä, pahassa taipumuksessa (mielenlaadussa). Sen tähden hänen jälkeläisensä, koko hänen sukunsa, olisi kirottu siten, että siitä tulisi Haamin veljien ja heidän jälkeläistensä orjien orjia. Kanaanin pojat Palestiinassa joko hävitettiin tai heistä tuli Israelin lasten palvelijoita. Ja hänen myöhemmät jälkeläisensä Afrikassa olivat monien vuosisatojen ajan jaafetilaisten kansojen orjia. Vain evankeliumin voima on vaikuttanut sen, että heidän kohtalonsa on muuttunut ja heistä on tullut osallisia pelastuksen kirkkaudesta ja niistä siunauksista, jotka seuraavat kristinuskoa.

9:26: "Vielä hän sanoi: ’Kiitetty olkoon Herra, Seemin Jumala, ja olkoon Kanaan heidän orjansa.’" Herra, Jahve, oli oleva Seemin Jumala. Seemin jälkeläisistä Herra valitsi ne ihmiset, joille hän uskoi pyhät kirjoitukset, messiaaniset profetiat. Seemin jälkeläisistä, Israelin lapsista, syntyi luvattu vaimon Siemen, Jeesus Kristus, Vapahtaja.

9:27: "’Jumala laajentakoon Jaafetin, ja asukoon hän Seemin majoissa, ja Kanaan olkoon heidän orjansa.’" Jumalan siunaus tuli Jaafetille ja hänen jälkeläisilleen, pääasiassa Euroopan kansoille. He ovat levinneet kauas ja laajalle. Maailman kohtalo on ollut heidän käsissään, Jumalan alaisuudessa. Mutta näiden kansojen suurin kunnia oli se, että ne tulivat osallisiksi Seemin siunauksista, että ne tulivat osallisiksi pelastuksesta Kristuksessa. Kanaanin orjana oleminen ennustetaan kolme kertaa kuin kertosäe. Se osoittaa, että hänen kirouksensa olisi varmasti raskas ja kauan kestävä.

9:28: "Ja Nooa eli vedenpaisumuksen jälkeen kolmesataa viisikymmentä vuotta. 29. Niin Nooan koko ikä oli yhdeksänsataa viisikymmentä vuotta; sitten hän kuoli." Vaikka hän oli pyhä mies ja kaikkia muita aikalaisiaan huomattavampi, hän oli silti syntisenä kuoleman alainen: hän kulki kaiken lihan tietä.Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus