PÄÄKIRJOITUS  Concordia 4/2010

Hannu Lehtonen
Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus

Concordia 4/2010

”Meidän on romutettava kokonainen kulttuuri, joka asettaa normatiiviset sukupuolet ja heteroseksuaalisuuden muita ylemmäksi.”  Näin kirjoittaa eräs henkilö Uuden Suomen netti-kolumnissa (Akuliina Saarikoski 21.10.2010). Hän ottaa kirjoituksessaan voimakkaasti kantaa kovana vellovaan keskusteluun. Tämä kommentti paljastaa suorasukaisesti homoliikkeen perimmäisen päämäärän. Tarkoituksena on sanalla sanottuna toteuttaa vallankumous.
 
Kristillisessä Aslan-järjestössä toimiva Ari Puonti sanoi vuonna 2004 pitämässään luennossa: ”Nykyinen kehitys Suomen luterilaisen kirkon sisällä osoittaa, että liberaaliprotestantismi ei ole vastus vaan liittolainen homoliikkeelle kirkon sisällä. Siksi hyökkäyskohteena ovat kristityt, jotka pitävät kiinni Raamatusta ehdottomana auktoriteettina uskon ja elämän alueella. Siksi kirkot ovat viimeinen homoliikkeen hyökkäyskohde.” (Luento STI:ssä 10.3.2004) Tämä arvio näyttää hyvin todelta ajatellen esimerkiksi sitä, millaisia käsittämättömiä vihan purkauksia kansanedustaja Päivi Räsänen on viime aikoina kohdannut tuotuaan esille Raamatun sanaan perustuvan kirkon perinteisen opetuksen.

Läntisessä naapurissa säädettiin vuonna 2003 laki, joka kieltää vihan ilmaisun homoseksuaaleja kohtaan. Sikäläinen kirjoittaja, Pelle Poluha, sanoo: ”Siihen, että henkilö luokitellaan homojen vihaajaksi, riittää, että hän uskoo Jumalan olevan 3. Moos. 20:13:n tekijä.” Poluha jatkaa: ”(Kritiikin) kärki on suunnattu sitä vastaan, mitä Kirkko kautta historiansa on opettanut homoseksuaalisuudesta, nimittäin että se on kauhistus Jumalan silmissä.

Edellä mainittu kirjoittaja (Poluha) kiinnittää huomiota siihen, miten viha-sanaa on alettu käyttää uudessa merkityksessä. Samankaltainen asia tulee esille eräässä hiljattain Englannissa julkaistussa artikkelissa. Siinä puhutaan ajatus-rikoksista (engl. thought-crimes). Kirjoittaja (Melanie Phillips) sanoo: ”Älymystö – järjen ja älyllisen vapauden otaksutut puolustajat – ovat muuttuneet inkvisitioksi, joilla on valmiina luettelo kielletyistä ajatuksista.” Vertaa eräiden tunnettujen henkilöiden viimeaikaisia kommentteja lehdissä esimerkiksi siitä, että se ja se pitäisi panna pakkohoitoon jne. Kirjoittaja päättää artikkelinsa sanoihin: ”Se, mikä alkoi pyrkimyksenä kontrolloida loukkaavaa puhetta, näyttää tulleen aseeksi kontrolloida ajattelua.”Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus