SAARNA UUDENVUODENPÄIVÄNÄ

Martti Luther

Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus

Concordia 6/2009


"Kun sitten kahdeksan päivää oli kulunut ja lapsi oli ympärileikattava, annettiin hänelle nimi Jeesus, jonka enkeli oli hänelle antanut, ennen kuin hän sikisi äitinsä kohdussa." (Luuk. 2:21)

Olette kuulleet yhdestä osasta tämän päivän evankeliumia, nimittäin ympärileikkauksesta, jolla Kristus on tahtonut osoittaa meille, että hän on tehnyt itsensä lain alaiseksi meidän tähtemme, että me pääsisimme lain kirouksesta irti ja vapaiksi. Sen tähden me vietämme tätä juhlaa, ettemme unohtaisi sellaista hyvää tekoa.

Nyt seuraa toinen osa, Jeesuksen nimestä, jota evankelista tässä uutterasti mainitsee, ikään kuin olisi erityinen tarve tämän nimen tuntemista varten. Sillä se ei ole ihmisten keksimä, vaan se on taivaasta tuotu ja enkelin ilmoittama, ennen kuin lapsi oli siinnyt äitinsä ruumiissa. Mutta tämä auttaa, että jokainen tietäisi sen olevan sellainen nimi, joka miellyttää Jumalaa, koskapa Jumala on itse ristinyt Poikansa siten.

Jeesuksen nimi merkitsee – siten kuin me saksaa varsinaisesti puhumme – Vapahtajaa (saks. Heiland). Muutamat kääntävät sen Autuaaksitekijäksi (saks. Seligmacher). Mutta se ei ole hyvää saksaa – Vapahtaja kuulostaa paremmalta. Mutta sen, miksi Kristuksella on tämä nimi, selittää enkeli Gabriel sanoessaan Joosefille: "Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä." (Matt. 1:21)

Oppikaamme uutterasti tämä nimi ja huomatkaamme, että tämä lapsonen on nimeltään Jeesus. Hän on Vapahtaja, joka auttaa pahimmasta ja suurimmasta kurjuudesta, nimittäin synneistä, eikä vähäisestä hädästä ja kevyestä ahdistuksesta, jota tämä elämä tuo mukanaan, niin että toiselle sattuu yksi toiselle toinen onnettomuus ruumiin, omaisuuden tai muun suhteen. Tämän Jumala on uskonut maailmalle. Sillä on kuninkaita ja keisari, joiden tulee suojella alamaisiaan vihollisia vastaan. Sillä on isä ja äiti, että lapset tulevat ravituiksi ja kasvatetuiksi. Sillä on lääkäreitä, jotka kykenevät neuvomaan ja auttamaan ruumiillisissa sairauksissa jne. Mutta kaikki nämä ovat kurjia vapahtajia sen Vapahtajaan rinnalla, joka pelastaa kansansa synneistä.

Joka nyt tahtoo ottaa vastaan tämän Lapsosen ja antaa hänen olla Jeesuksenaan eli Vapahtajanaan, pitäköön häntä Vapahtajana – ei niinkään tätä elämää varten, jonka hän on uskonut muille, kuten edellä sanottiin – vaan iankaikkista elämää varten, että hän tahtoo auttaa synneistä ja kuolemasta. Sillä siellä, missä synti on poissa, täytyy myös kuoleman olla poissa. Mieti sen vuoksi, onko sinulla odotettavana Jumalalta jotakin enemmän kuin keisarilta ja muilta maallisilta valtiailta. Jos et tahdo uskoa, että tämän elämän jälkeen seuraa toinen elämä, niin sinulle riittää vapahtajaksi keisari, isä ja äiti sekä lääkärit. Nämä on näet säädetty tätä elämää ja ruumiillista hätää varten. Mutta jos uskot, että tätä elämää seuraa toinen, niin sitä varten sinä tarvitset tätä Vapahtajaa. Siinä ei keisari, isä, äiti, lääkäri eikä kukaan muu, ei enkelikään, voi auttaa. On kyllä totta, että kun keisari, isä ja äiti ja muut ihmiset eivät tahdo tai voi auttaa ruumiillisessa hädässä, niin tahtoo Herra Jeesus olla läsnä ja auttaa omiaan. Se ei kuitenkaan ole hänen varsinainen ja pääasiallinen virkansa. Sen tähden me saarnaajat emme myöskään pääasiallisesti ohjaa ihmisiä siihen.

Mutta tämä on hänen varsinainen virkansa ja siinä hän tahtoo antaa nimensä tulla kaikkien syntisten nähtäväksi, että hänen nimensä on Jeesus. Hän tahtoo auttaa synneistä, iankaikkisesta kuolemasta ja perkeleen valtakunnasta; sitä varten he myös tarvitsevat häntä. Jos näet ei olisi mitään helvettiä, perkeleen valtakuntaa, iankaikkista rangaistusta eikä vaivaa, mihin he tahtoisivat tai tarvitsisivat Herraa Jeesusta? Muutoin olisi ihmisen kuolema sama kuin puun kaatuminen tai kaiken loppu kuten lehmän kuolema. Nähdään siis, miten villi ja alhainen mieli on sillä, joka ei ensinkään usko Jumalaan ja iankaikkiseen elämään.

Mutta sen, joka uskoo, että Jumala on olemassa, täytyy heti päätellä, ettei tämä elämä täällä maan päällä ole kaikki, vaan että edessä on toinen, iankaikkinen elämä. Sillä me koemme, ettei Jumala huolehdi pääasiallisesti tästä ajallisesta elämästä. Muutoin hän ei antaisi pahojen roistojen niin kauan harjoittaa ilkeyttään eikä antaa heillä olla täällä maan päällä kaikkea niin yltäkyllin. Mutta Jumala lupaa meille tämän elämän jälkeen iankaikkisen; sitä varten on Jeesus-lapsosen määrä olla meidän Vapahtajamme ja Auttajamme. Ja kun hän auttaa meidät siihen, on hän auttanut meitä kylliksi. Eikä se merkitse mitään, vaikka hän tässä ajallisessa elämässä antaa meidän kuljeskella ympäriinsä, ikään kuin meillä ei olisi mitään Jumalaa, joka tahtoisi tai voisi auttaa meitä, sillä hänen apunsa on iankaikkinen apu. Siihen meidän tulee tyytyä, menköön ajallisten asioiden kanssa, miten menee.

On nähtävissä, miten paavi, kardinaalit, piispat ja kaikki Sanan vainoojat elävät hyvin suruttomina ja harjoittavat kaikkinaista pahuutta Sanaa ja kristittyjä kohtaan. Jumala näkee sen ja antaa sen tapahtua. Hän käyttäytyy kuin ei näkisi sitä, niin että näyttää siltä, että hän pitää lujemmin ja voimakkaammin pakanoiden kuin kansansa puolta. Mutta jos olet kristitty, älä anna tämän harhauttaa itseäsi. Juuri sen vuoksi näet, että Jumala on Poikansa tähden luvannut meille varman avun iankaikkiseen elämään, antaa hän meille tässä ajallisessa elämässä tapahtua ikään kuin hänellä ei olisi mitään tekemistä meidän kanssamme. Näin meidän tulee oppia ja uskoa, että meillä on Jeesus-lapsosessa sellainen Vapahtaja, joka tahtoo auttaa silloin ja sinä hetkenä, jolloin muuten ei kukaan voi auttaa, nimittäin silloin kun synti tulee ja tahtoo syyttää meitä ja sysätä meidät iankaikkiseen kuolemaan.

Me näemme, että tätä pientä hetkeä lukuun ottamatta me emme paljonkaan kaipaa tätä Vapahtajaa emmekä hänen peräänsä kysele. Sillä se, joka on terve ja jolla on kirstu täynnä rahaa, ei tarvitse Herraa Jeesusta ostaakseen jotakin. Hän voi toimittaa sen rahalla. Sama pätee muihinkin ajallisiin lahjoihin: järki, viisaus, valta – kaikki nämä voivat auttaa niissä asioissa, joihin ne on säädetty. Äiti voi huoltaa lasta ruualla, juomalla ja muulla, lääkäri voi hoitaa sairasta, juristi oikeusasioita. Mutta kun tämä ajallinen elämä päättyy eikä omatunto voi kieltää syntejään Jumalan tuomioistuimen edessä, ja sen täytyy siitä syystä olla murheessa ja iankaikkisen kadotuksen vaarassa, silloin on oikea aika tämän Vapahtajan, Jeesuksen, tulla. Sillä silloin ei voi enää auttaa keisari, ei isä eikä äiti, ei lääkäri eikä juristi, eipä enkelikään eikä mikään luotu. Mistä aiot silloin etsiä apua tai neuvoa? Et mistään muualta kuin tämän Lapsosen luota. Sillä juuri sellaisen hädän tähden hänen nimensä on Jeesus, että hän tahtoo olla läsnä ja auttaa kaikkia, jotka tunnustavat tämän hädän ja etsivät apua hänen luotaan.

Mutta kaikki riippuu lisäksi siitä, että pidät tarkasti silmällä, ettei tätä nimeä vääristetä ja Jeesus-lapsosesta tehdä Franciscusta, Dominicusta, kartusiaanien sääntökuntaa, messua, vigiliaa, anetta, almuja, paastoa ja muuta sellaista, kuten paavikunnassa on tehty; silloin kaikki vääristyisi. Peruste: syntiä vastaan ei ole mitään muuta Vapahtajaa, ei taivaassa eikä maan päällä, kuin vain tämä neitsyt Marian lapsi, jonka nimi on Jeesus. Sen tähden se, joka toista vapahtajaa etsii, olkoon sitten kartusiaanien sääntökunta tai mitä muuta tahansa, on kadotettu. Se, joka nyt siis voisi kutsua tätä Lapsosta oikealla nimellä ja nimittää häntä Jeesukseksi, sen asiat olisivat hyvin; sillä tämä nimi on kaikki. Sen tähden pitää siitä yksin apua etsiä ja muuten ei mistään.

Perkele on tässä kuitenkin aina puuhaamassa ja tahtoo antaa Lapsoselle toisen nimen, niin että häntä pidetään tuomarina ja etsitään muita vapahtajia ja auttajia. Mutta on päätetty: Jeesuksen nimi ei ole Jeesus sen tähden, että hän antaisi sinulle kylliksi rahaa ja tekisi sinut valtiaaksi maan päällä. Tämä on jo lahjoitettu ja annettu 1. Moos. 1:28:ssa, jossa Jumala puhuu: "[...] vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet." Mutta sen tähden hänen nimensä on Jeesus, että hän on Vapahtaja, joka auttaa meitä silloin, kun muuten kaikki puuttuu ja kun meidän täytyy jättää tänne maan päälle kaikki, mitä meillä on ollut, ja lähteä toiseen elämään.

Sen tähden tämä nimi heittää ja sysää pois kaiken, mihin ihmiset ilman Kristusta ryhtyvät siinä tarkoituksessa, että se palvelisi ja auttaisi syntien anteeksiantamusta ja iankaikkista elämää varten. Kun näet munkki ajattelee: tahdon sääntökuntani avulla sovittaa Jumalan, niin että hän on armollinen minua kohtaan jne., merkitsee se samaa kuin: minun sääntökuntani nimi on Jeesus, ja se saa aikaan sen, mikä Jeesukselle kuuluu. Paavi ja hänen saarnaajansa opettavat, ettei usko yksin riitä; jos tahdot tulla autuaaksi, sinun täytyy tehdä hyviä tekoja ja hyödyntää niitä. Tämä merkitsee samaa kuin: hyvät teot ovat Jeesus ja sillä nimellä niitä kutsutaan.

Mutta se ei ole totta. Se, mitä ajattelen ja kuvittelen, ei ole Jeesus; vain tällä Lapsosella on se nimi. Niin eivät tee paavi ja hänen hengellisensä. Mekään emme aika ajoin tee niin, kun annamme syntiemme kauhistuttaa meitä enemmän kuin tämän Jeesus-lapsosen lohduttaa ja ajattelemme: jos en olisi tehnyt tätä tai tuota, kestäisin kyllä Jumalan edessä.

Tätä ei Pyhä Henki voi sietää. Hän tahtoo, että tämä Lapsonen säilyttää yksin ja kokonaan nimensä niin että, kun tahdomme saada avun syntiä ja iankaikkista kuolemaa vastaan, meidän täytyy luopua luottamuksestamme kaikkiin omiin ja pyhimysten tekoihin sekä apuun ja pitäytyä lujalla uskolla ainoastaan tähän Lapsoseen, jolla yksin on tämä Jeesus-nimi ja jota siksi kutsutaan; se nimi tulee myös hänelle yksin jättää. Mutta ne, jotka tahtovat ottaa häneltä tämän nimen, kuten paavi ja turkkilainen rohkenevat tehdä, katsokoot miten se heiltä onnistuu.

Se sitä vastoin, joka voi pitää kiinni tästä nimestä, pysyy varmasti turvassa perkeleeltä, puhumattakaan siitä, että maailma voisi hänelle jotain tehdä. Se on näet nimi, jonka enkeli on tuonut taivaasta ja Jumalan käskystä antanut tälle lapselle, ennen kuin hän sikisi äitinsä kohdussa. Jos nyt tämän nimen vainoojat, jotka ohjaavat muiden vapahtajien ja auttajien luo, tahtovat moittia enkeli Gabrielia valheesta, hän huutaa avukseen Herraa Jumalaamme ja sanoo: Herra, sinä olet käskenyt, että minun tulee nimittää ja kutsua sinun lastasi näin. Silloin saat nähdä, mitä vainoojat saavat aikaan tätä nimeä vastaan ja mitä he siinä saavuttavat, nimittäin että heillä ei ole Jeesusta eikä Jumalaa. Sen lisäksi heidän täytyy kuolla synneissä ja joutua perikatoon. Sitä vastoin kaikki ne, jotka pitävät lujasti kiinni siitä, kestävät ja pysyvät Jumalan ja hänen Poikansa edessä.

Painakaamme siis tämä nimi hyvin mieleemme ja pitäkäämme lujasti kiinni siitä, että tämä Lapsonen on ainoa Vapahtaja syntiä, kuolemaa ja perkelettä vastaan. Jos maailma on sen tähden vihamielinen meitä kohtaan, niin älköön olko sitä Jumalan nimessä. Jos se ei tahdo pitää tätä lasta Vapahtajanaan, niin olkoon pitämättä ja katsokoon, kuka sitä auttaa, kun kuolema lähenee, auttavatko heidän ja muiden ihmisten teot, paastot, rukoilemiset, almut, messut, pyhimysten avuksi huutamiset jne. Mutta me tahdomme omistaa kaiken lohdutuksemme ja turvamme siinä, että tiedämme Jumalan itsensä antaneen tämän nimen tälle Lapsoselle. Jumala on antanut hänelle nimen Jeesus eli Vapahtaja. Tahdomme sen tähden mielellämme tunnustaa ja pitää häntä Vapahtajanamme, ts. tahdomme lohduttautua hänellä, kun synti ja iankaikkinen kuolema meitä ahdistaa, että hän meitä sitä vastaan auttaisi. Tässä toivossa ja uskossa me tiedämme, että Jumalalla on mielisuosio meihin ja että hän pitää sen suurimpana kunniana. Niitä kohtaan sitä vastoin, jotka joko eivät tahdo vastaanottaa tätä Vapahtajaa tai etsivät itselleen muita auttajia, on hänellä mitä suurin epäsuosio.

Meidän tulee siis oppia kumpikin, että me saamme sekä tämän päivän nimen että teon sopimaan hyvin yhteen. Jeesus-lapsonen antaa ympärileikata itsensä kuten muut lapset. Miksi? Eikö hän kuitenkin ole ilman syntiä eikä tarvitse ensinkään ympärileikkausta tullakseen sen välityksellä Jumalan lapseksi? Sillä se hän jo on sitä ennen. Mutta se tapahtuu sen tähden, että hän on oleva nimeltään Jeesus ja Vapahtaja, joka auttaa syntiä ja pahaa omaatuntoa, kuolemaa ja kaikkea synnistä seuraavaa onnettomuutta vastaan. Hän näet antaa ympärileikata itsensä ja antautuu lain alaiseksi sen tähden, ettei hän tahdo jättää sikseen mitään, mitä Jumala koskaan on määrännyt ihmisten tehtäväksi. Niinpä nähdessämme itsessämme ympärileikkaamattoman sydämemme ja kauhean tottelemattomuutemme meidän ei pidä menettää toivoamme, vaan meidän tulee pitäytyä Kristukseen ja sanoa: minä olen valitettavasti suuri syntinen enkä ole noudattanut Isäni tahtoa, mutta sen vuoksi en tahdo epäillä Jumalaa ja hänen armoaan. Sillä sen, mitä minä en ole tehnyt, on Kristus tehnyt minun edestäni. Häntä laki ei voi syyttää siitä, ettei hän olisi täyttänyt kaikkein vähintäkin. Sen tähden lain pitää jättää minut rauhaan. Se ei saa tuomita eikä syyttää minua. Sillä minä en ole yksin, vaan Kristus on luonani. Vaikka lailla ja perkeleellä on jotakin minua vastaan, pidän minä kiinni hänestä, joka on kalliisti maksanut syntini ja lahjoittanut minulle viattomuutensa ja vanhurskautensa. Näin tulee siis käyttää Kristuksen ympärileikkausta ja hänen nimeään.

Se, kenellä olisi nyt aikaa, voisi tuoda tähän profeetoista ihania lohdutussaarnoja Kristuksesta ja hänen valtakunnastaan, joka tahtoo antaa meille synnit anteeksi, tehdä meidät vanhurskaiksi ja lahjoittaa meille iankaikkisen elämän. Sillä enkeli kokoaa kaikki nämä saarnat yhteen ainoaan sanaan, että Kristus on oleva koko maailman Vapahtaja ja Jeesus nimeltään. Erityisesti tähän kuuluu ihana ennustus, Jes. 9:6, jossa profeetta antaa Herralle Kristukselle kuusi nimeä. Hän antaa tälle nimet: "Ihmeellinen", "Neuvonantaja", "Väkevä", "Sankari", "Iankaikkinen Isä" ja "Rauhanruhtinas". Kaikki nämä nimet palvelevat näet sitä työtä varten, että meidät tämän Lapsosen välityksellä autetaan synnistä, kuolemasta ja perkeleestä vanhurskauteen ja iankaikkiseen elämään.

Missä on nyt hävytön Antikristus, paavi, perkeleen äänitorvineen, jotka ottavat Kristukselta tämän nimen ja esittävät hänet ihmisille ankarana ja vihaisena tuomarina, jonka eteen ei voi tulla eikä armoa löytää ilman muiden pyhimysten esirukouksia ja hyvien tekojen paljoutta? Siinä on kaksinkertainen synti. Ensiksi, että Kristukselta otetaan hänen nimensä eikä hänen anneta olla Vapahtaja ja Jeesus. Toiseksi, että tämä nimi annetaan pyhimyksille, vieläpä teoillemmekin; ikään kuin Kristus olisi Vapahtaja itseään varten ja haluaisi meidän perikatoamme.

Missä siis on hävytön perkele, joka alati sinkoaa sydämiimme sellaisia ajatuksia, että Jumala on muka epäsuosiollinen ja tahtoo jättää meidät vaipumaan ahdistukseen eikä auta? Mutta miten sopivat nämä ajatukset yhteen tämän nimen kanssa, jolla enkeli Jumalan käskystä Jeesus-lapsosta kutsuu? Jos nyt tämän nimen on määrä olla oikea ja tosi, ei Jumalan tahto voi olla se, että hänellä on halu meidän perikatoomme. Hän tahtoo sitä vastoin, että me saamme avun ja tulemme autuaiksi.

Sen tähden tahdomme antaa tämän nimen olla meille rakas ja meille käsketty. Tahdomme kaikessa ahdistuksessa pitää kiinni siitä, että Jumalan Poika ja meidän Herramme Kristus on nimeltään Jeesus, ja hän on Vapahtaja. Kuten heti paratiisissa hänestä sanottiin: "se (vaimon siemen) on polkeva rikki sinun (käärmeen) pääsi" (1. Moos. 3:15), ts. hän auttaa meitä perkelettä ja hänen valtakuntaansa vastaan. Jumala, kaiken lohdutuksen ja laupeuden Isä, lisätköön joka päivä sellaista uskoa ja luottamusta meissä ja varjelkoon meidät iankaikkisesti Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, meidän Vapahtajamme kautta. Amen.

W2 XIIIa,114-121. Suomennos: Hannu LehtonenEdellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus