Muut lehdet:

 JHWH OLI LIIAN PYHÄ

Jorma Salminen

Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus

Concordia 5/2009


Hepreankielisessä Vanhassa testamentissa esiintyy Jumalan nimenä nelikonsonanttinen sana JHWH. Hepreaa kirjoitettiin näet alun perin pelkillä konsonanteilla. Lukija joutui itse mielessään lisäämään vokaalit lukemaansa tekstiin. Jumalan nimi JHWH tuli varhain niin äärimmäisen pyhäksi, ettei sitä uskallettu lopulta enää lausua. Sen tilalla luettiin kiertoilmauksena toinen sana ’Adonaj, "Herra".

Kun heprealaiseen konsonanttitekstiin lisättiin keskiajalla vokaalimerkit – oikean ääntämistavan säilyttämiseksi, sillä kieltä ei enää käytetty puhuttuna kielenä ihmisten keskinäisessä kanssakäymisessä – merkittiin sanaan JHWH vokaalit sanasta ’Adonaj (a-o-a). Tuloksena oli muoto JeHoWaH, jossa siis olivat konsonantit toisesta ja vokaalit toisesta sanasta (ensimmäinen a-vokaali vaihtui E:ksi, koska J-konsonantti heprean äänneopin mukaan ei välttämättä vaadi jälkeensä a-vokaalia, kuten kurkkuäänne sanassa ’Adonaj).

On kuitenkin huomattava, että juutalaiset nähdessään muodon JeHoWaH eivät koskaan lukeneet sitä "Jehova" tms., vaan ’Adonaj – olihan JHWH-sana konsonantteineen liian pyhä lausuttavaksi! Näin JHWH-nimen alkuperäiset vokaalit vaipuivat vähitellen unhoon, mutta kielitieteellinen tutkimus on voinut lähes sataprosenttisesti päätellä, että nimi JHWH on alun perin lausuttu "Jahwe".

Kreikankielinen Vanhan testamentin käännös (ns. Septuaginta, jota myös ensimmäiset kristityt pitivät Raamattunaan) kääntää sanan JHWH sanalla Kyrios, "Herra". Tämä käännöstraditio on siis kristillisessä perinteessä ikivanha. Sen juuret ovat jo juutalaisessa synagogassa, ja se on periytynyt suurimpaan osaan meidän aikamme raamatunkäännöksistä. Niissä kohdissa, joissa heprealaisessa tekstissä esiintyy sana JHWH, käännetään myös suomalaisessa Raamatussa "Herra".

On vielä korostettava, että nimi "Jehova" on väärä tulkinta. Se perustuu siihen – kuten edeltä käy ilmi – että muodostetaan virheellisesti kahdesta eri sanasta sekamuoto, jolloin otetaan täysin mielivaltaisesti konsonantit toisesta (JHWH) ja vokaalit toisesta sanasta (’Adonaj). Tämä väärä lukutapa on peräisin vasta 1100-luvulta jKr.

Jorma Salminen

Raamatunkäännöskomitean Vanhan testamentin käännösyksikön sihteeri

Helsinki

Kotimaa-lehti 2.2.1982Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus