KAHDENLAISIA VIESTINVIEJIÄ

 

Ville Melanen, pastori

Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus

Concordia 2/2009


Ja he menivät kiiruusti haudalta peloissaan ja suuresti iloiten ja juoksivat viemään sanaa hänen opetuslapsillensa. Mutta katso, Jeesus tuli heitä vastaan ja sanoi: "Terve teille!" Ja he menivät hänen tykönsä, syleilivät hänen jalkojaan ja kumartaen rukoilivat häntä. Silloin Jeesus sanoi heille: "Älkää peljätkö; menkää ja viekää sana minun veljilleni, että he menisivät Galileaan: siellä he saavat minut nähdä". Mutta heidän mennessään, katso, muutamat vartijaväestä tulivat kaupunkiin ja ilmoittivat ylipapeille kaikki, mitä oli tapahtunut. Ja nämä kokoontuivat vanhinten kanssa ja pitivät neuvoa ja antoivat sotamiehille runsaat rahat ja sanoivat: "Sanokaa, että hänen opetuslapsensa tulivat yöllä ja veivät hänet varkain meidän nukkuessamme. Ja jos tämä tulee maaherran korviin, niin me lepytämme hänet ja toimitamme niin, että saatte olla huoletta." Niin he ottivat rahat ja tekivät, niinkuin heitä oli neuvottu. Ja tätä puhetta on levitetty juutalaisten kesken, ja sitä kerrotaan vielä tänäkin päivänä. (Matt. 28:8-15)

Jeesuksen haudalle tulleet naiset olivat kokeneet ihmeellisiä asioita. Jeesus ei ollutkaan haudassaan, vaan oli noussut kuolleista. Enkeli oli ilmoittanut heille ilosanoman ja antanut tehtävän kertoa opetuslapsiveljille tapahtuneesta ihmeestä. Monenlaisia tunteita tuntien he lähtivät viestiä viemään. Tuolla matkalla he tapaavat yllättäen Jeesuksen ja vakuuttuvat viimeistään silloin Herran ylösnousemuksesta. Jeesuksen kohtaaminen ilahduttaa heitä suuresti ja he saavat voimaa ja intoa mennä kertomaan apostoleille iloisia uutisia.

Vasta ihmeiden kautta he uskoivat ylösnousemuksen todella tapahtuneen. Jumalan sana ei ollut heille valitettavasti riittänyt. Jeesus on kuitenkin heitä kohtaan armollinen eikä muista heidän epäuskoon vajoamistaan, vaan Hän julistaa heille rauhan sanomaa: "Älkää peljätkö!" Se on sama sanoma, jonka kedon paimenet saivat kuulla jouluyönä Kristuksen synnyttyä ihmiseksi. Edelleen Jumalan sana syntisille ihmisille on sama: "Älkää peljätkö!" Meillä kaikilla olisi todella syytä vavisten pelätä Jumalan edessä ja odottaa tuomiota lankeemuksistamme. Mutta Kristus tuli tähän maailmaan etsimään ja löytämään kadonneita ja hankkimaan heille pelastuksen. Ylösnoussut Herra on armollinen. Tässä on turvamme tänäänkin.

Naiset eivät olleet tuona päivänä ainoita viestin viejiä. Naisten viesti apostoleille oli samanlainen kuin vartiomiesten viesti korkeille pappismiehille. Apostolit ottivat sanoman vastaan ja riensivät katsomaan tyhjää hautaa. Vihdoin epäilevät apostolitkin saivat vakuuttua siitä, että Kristus on todella ylösnoussut. Ylipapit eivät olleet mielissään tapahtuneesta ja halusivat vaimentaa totuuden. Yhdessä muiden oppineiden kanssa he keksivät tarinan, jonka mukaan Jeesuksen seuraajat varastivat Herransa ruumiin vartijoiden nukkuessa. Valtiovalta vakuutettiin pidettävän rauhassa, jos tulee kysymyksiä. Papistolla oli rahaa ja sotilaat lahjottiin. Myös muita oltiin selvästi valmiita lahjomaan. Tässä pappismiehet rikkoivat arvossaan pitämäänsä Mooseksen lakia, joka kielsi lahjonnan. He ajattelivat tarkoituksen pyhittävän keinot. Kehitelty tarina levisi ihmisten keskuudessa ja moni nielikin valheen totuuden sijasta. Rahalla voidaan vaimentaa ihmisiä ja vaikuttaa asioihin, mutta totuus pysyy silti totuutena.

Kaikki Jeesuksen aikalaiset eivät uskoneet levinnyttä huhua. Tyhjän haudan nähneet naiset ja apostolit tiesivät näkemänsä ja kokemansa perusteella ylipappien kylväneen valhesiementä. He eivät kuitenkaan olleet ainoita, jotka tiesivät tarinan olevan sepitetty. Roomalaiset sotilaat olivat sotilaan tehtävään valikoituja valioyksilöitä, voimakkaita, taidokkaita ja uutteria miehiä. Kunnia oli heille kaikki kaikessa. Siihen kuului tehtävien suorittaminen tunnollisesti ja uskollisesti määräysten mukaan. Nämä miehet eivät varmasti nukkuneet vartiossa. Jos niin olisi tapahtunut, häpeä olisi ollut niin suuri, että sitä olisi seurannut oman hengen riistäminen. Tämän osa ihmisistä tiesi eikä uskonut valheeseen. Ylösnousemus tapahtui sotilaiden vartioidessa, mutta heiltä näkymättömissä. Kukaan ei ole Jeesuksen ylösnousemuksen todistaja siinä mielessä, että kukaan ei nähnyt sitä hetkeä, jolloin se tapahtui. Mutta voimme Raamatun todistuksen ja muiden todisteiden perusteella uskoa ja olla varmat siitä, että Kristus on totisesti ylösnoussut. Hauta oli pääsiäisaamuna tyhjä, Kristus oli noussut ylös. Kaikki oli tapahtunut juuri niin kuin oli kirjoitettu.

Uskonnolliset johtajat pelkäsivät. He halusivat rahan mahdilla vaimentaa totuuden pysyäkseen itse kansan suosiossa ja hengellisissä johtotehtävissä. Ylösnousemussanoman leviäminen laajasti kansan keskuuteen olisi merkinnyt heidän hengellisen uransa loppua. Kansa piti saada uskomaan sopiva tarina, ei oikeaa Jumalan sanaa. Hengellisen vallan väärinkäyttö ei ollut vain tuon ajan ongelma. Jumalan sana on haluttu aina vaimentaa tai muuttaa ihmisille soveliaampaan muotoon. Raamatunkäännöksissä on vähennetty ja muutettu sanoja sillä tavoin, ettei oikea tai kokonainen sanojen merkitys tule ilmi. Esimerkiksi nykyisen suomalaisen raamatunkäännöksen mukaan monissa kohdin meidän täytyy iloita Kristuksesta eikä Kristuksessa. "Iloita Kristuksesta" tarkoittaa, että iloitsemme Hänestä, josta olemme erossa ja josta emme ole osalliset. "Iloita Kristuksessa" tarkoittaa meidän olevan Kristuksessa kiinni, Hänen jäseniään ja omiaan.

Suomen kirkollisissa ja maallisissa tuomioistuimissa on tehty kirkkopoliittisia päätöksiä. Pappeja, jotka toimivat Raamatun, tasavallan perustuslain, kirkon yhteisten päätösten ja hyvän omantunnon mukaan, on rangaistu. Niiltä paimenilta, jotka haluavat pitäytyä Jumalan sanaan, on evätty vaalisija papinvaalissa ja estetty virkaan pääsyjä. Onpa annettu määräaikaisia potkujakin. Samaan aikaan julkijuopot ja huorin tekevät papit saavat jatkaa virassaan. Sanotaan, että pitäähän pappejakin kohtaan osoittaa armoa. Mutta eikö armoa pitäisi osoittaa kaikkia kohtaan ja katumuksen tekijöille julistaa anteeksiantamusta eikä niille, jotka tahtovat synnissään pitäytyä? Kirkon nimissä ollaan valmiita siunaamaan kumppanuussuhteita, jotka ovat Jumalan sanan mukaan kauhistus ja hirvitys. Tätä eivät tuomiokapitulit estä. Raha ja valta ovat näihinkin synteihin syynä. Jos haluat rahaa ja valtaa, tee kaikki, mitä sinulta vaaditaan ja unohda Raamattu. Moni toimii näin ja menestyy, muttei Jumalan edessä. Jos olet valmis kärsimään, kärsimyksiä kyllä tulee, mutta Jumala ei hylkää. Pitäydy Jumalan sanaan ja kulje oikeaa tietä ylösnousseen Herran seurassa! Se tie vie taivaaseen. Sanan hyljänneet ja synneissä pitäytyvät juhlivat aikansa, mutta kun viimeinen päivä koittaa juhlat päättyvät ja pahin mahdollinen kärsimys alkaa. Eihän sinun tiesi ole vaivaan vievä? Olethan Jumalan lapsi niin hyvinä kuin huonoinakin päivinä?

Jumalan sana on laajasti halveksittu. Kyse ei ole ainoastaan maallisesta yhteiskunnasta tai äänekkäistä jumalankieltäjistä. Taas pääsiäisen aikoihin kirkon työntekijät saavat muun muassa tiedemiehen kaapuun pukeutuneina julistaa oppia siitä, ettei Kristuksen sovitusuhria tarvita eikä ylösnousemusta ole tapahtunut. Ole kristittynä tarkka, miten hoidat hengellistä elämääsi! Mitä luet ja ketä kuuntelet? Lue ja kuuntele sellaista opetusta, joka pitää Jumalan sanaa totuutena. Sellainen opetus on tarpeen, joka opettaa Jeesuksen sovittaneen koko maailman synnit ja pelastuksen olevan yksinomaan Kolmiyhteisen Jumalan valmistama. Oikean opetuksen mukaan ihmiselle lahjoitetaan täysin ilman omaa vaikutustaan pelastus kasteen ja Jumalan sanan kautta. Oikea oppi on armon oppi. Valmiin lahjan saamme uskossa omistaa. Uskokin on Jumalan teko meissä. Kaste kutsuu meitä elämään Jumalan yhteydessä ja tekemään hyviä tekoja ilman ansioajatuksia. Ole tällaisen opetuksen äärellä ja olkoon Raamattu jalkaisi lamppuna elämän tiellä. Olet Kristuksen verellä lunastettu! Älä anna väärän opetuksen ja pahojen paimenien johtaa sinua harhaan ja viedä sinulta Sanalle uskollisia paimenia. Karta niitä paimenia, jotka tulevat seurakunnan keskelle lampaiden vaatteisiin puettuina susina. Hedelmistään puu tunnetaan. Ole valvova ja raitis kristitty! Ylösnoussut Herra olkoon sinun kanssasi!

Kunnia olkoon Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen niin kuin alusta ollut on, nyt on ja aina iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Saarna Soinissa Vehun rukoushuoneella 2. pääsiäispäivänä 13.4.2009. Otsikointi toimituksen.Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus