KRISTITTY ON IHMEIHMINEN


Martti Luther

Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus

Concordia 3/2007


”Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen.” (Jes. 57:15)


Katso nyt, kuinka arvokas on kristitty: Hän on ihmeihminen maan päällä, joka Jumalan edessä on arvokkaampi kuin taivas ja maa. Hänpä on koko maailman valo ja vapahtaja, jossa ja jonka kautta Jumala kaikki vaikuttaa. Hän on kuitenkin täysin salattu ja tuntematon maailmalle. Maailma ei myöskään ansaitse sitä, että se tuntee kristityt, vaan sen on pidettävä heitä kenkärievun arvoisina.

Tämä on lupaus kristittyjen sanomattomasta kunniasta, joka esiintyy siinä, ettei Jumala tahdo tulla näkyviin eikä puhua muualla kuin heissä, heidän sanojensa ja töittensä, heidän suunsa ja käsiensä kautta. Näin hän tekee suuren eron heidän ja toisten ihmisten välillä, niin että yksi ainoa kristitty, niin halpa-arvoinen kuin onkin, on kokonaan toinen ihminen ja Jumalan edessä arvokkaampi kuin kaikki kuninkaat, keisarit, ruhtinaat ja koko maailma yhteensä. Maailmalla ei ole tätä kiitosta eikä kunniaa eikä se tiedä siitä mitään.


Luther, Matkaevästä, s. 158-159. Matkaevästä. Tutkisteluja vuoden kullekin päivälle. Martti Lutherin teoksista koottuja. Suom. T. W. Toivio. SLEY. Helsinki 1925.Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus