VARMUUS ARMOSTA


Martti Luther

Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus

Concordia 4/2006

”Tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.” (Hepr. 10:10)

Tekopyhät opettavat aivan näiden sanojen vastaisesti neuvoessaan ihmistä ensin omiin katumuksiin, tekoihin ja ratkaisuihin. Katumuksen laadusta he sitten pyrkivät päättelemään, voiko sana olla siunaukseksi vai ei. Aivan kuin Jumalan sana ei sellaisenaan kylliksi vaikuttaisi, vaan muuttuisi siksi meidän katumisemme ja hyvitystekomme perusteella.

Tästä opista he ovat niin arkoja, että he tuomitsevat vääräoppisiksi kaikki ne, jotka tunnustavat parempaa. Tämän opin mukaisesti paavikin kirjoitti anekirjeisiinsä, että kaikki ne, jotka oikein tunnustavat ja katuvat syntejään välttävät täysin synnin rangaistuksen. Tämä edellyttää sitä, että Kristuksen uhri ei itsessään olisi tehokas, vaan meidän synnintunnustuksemme ja katumuksemme tekisi siitä tehokkaan. Mutta emmehän me koskaan voi tietää, koska olemme katuneet syntiä täydellisesti!

Oi rakas Herra Jumala, poista tällaiset hirmuiset väärinkäytökset! Me otamme paljon mieluummin niskoillemme heidän vihansa kuin luovumme sinun varmasta sanastasi ja perustamme luottamuksemme omaan katumukseemme, niin kuin he tahtovat pakottaa meidät tekemään. Vain sinun sanastasihan me saamme varmuuden armostasi ja laupeudestasi. Siinä sinä paljastat synnit koko maailmalle ja julistat meille, että kaikki synnit ovat pois pyyhityt Poikasi Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla, hänen kuolemallaan ja ylösnousemisellaan.

Luther, Mannaa Jumalan lapsille, s. 268. SLEY 1981.Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus