PÄÄKIRJOITUS  Concordia 5/2010

Hannu Lehtonen
Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus

Concordia 5/2010

Luterilaisen kirkon tunnustuskirjojen päätunnustuksen, Augsburgin tunnustuksen, ensimmäinen artikla alkaa sanoilla: ”Meidän seurakuntamme opettavat suuren yksimielisyyden vallitessa, että Nikaian kirkolliskokouksen päätös jumalallisen olemuksen ja kolmen persoonan ykseydestä on tosi ja että siihen on epäilyksettä uskottava.”
Näillä sanoilla luterilaisen opin tunnustajat liittyvät tietoisesti varhaisen kirkon perintöön. Se näkyy aivan suoraan siinä, että he viittaavat Nikaian kirkolliskokouksen (325 jKr) päätökseen. Mutta se tulee esille myös sanankäytössä: ”suuren yksimielisyyden vallitessa” (lat. magno consensu). Varhaiskirkon ajalta kerrotaan siitä, miten seurakunnat ja uskovat kristityt ottivat Jumalan sanan mukaiset kirkolliskokousten päätökset iloiten vastaan ”suurella yksimielisyydellä”. He tunnistivat kirkolliskokouksen päätöksessä sen Jumalan sanan mukaisen uskon, jota he tunnustivat, ja se sai aikaan suuren ilon.

Jotakin samaa saatiin kokea luterilaisessa uskonpuhdistuksessa. Kun luterilaiset ojensivat Augsburgin tunnustuksen keisarille, ja se luettiin ääneen julki, se oli luterilaisille suuri hetki. He tunnustivat uskonsa iloiten ja suurella yksimielisyydellä. Näin oli silloin ja näin on edelleen. Uskova seurakunta iloiten yhtyy Jumalan sanasta nousevaan tunnustukseen ja Jumalan sanan mukaisiin päätöksiin.

Kirkolliskokouksen aito, totuudenmukainen päätös ei voi syntyä pelkällä äänten enemmistöllä. Syksyn kirkolliskokous teki päätöksen homoparien puolesta rukoilemisesta. Asiaa ajaneet halusivat varmistaa päätöksen läpimenon siten, että myönteiseen päätökseen riitti yksinkertainen äänten enemmistö. Näin sitten tapahtui äänin 78–30. 

Mutta tällainen Raamatun vastainen päätös ei voi saada uskovan seurakunnan hyväksymistä. Pyhän Raamatun ja luterilaisen tunnustuksen pohjalta ei voida tällaista päätöstä ottaa vastaan suurella yksimielisyydellä ja iloiten. Päinvastoin. Tämä päätös entisestään tulee aiheuttamaan pahaa, koska se ei perustu Jumalan sanaan vaan päinvastoin sotii sitä vastaan. Lisäksi menettelykin oli väärä.

Olisi aika pitää sellainen kirkolliskokous, jossa tunnustettaisiin Raamatun mukainen oppi ja väärät opit tuomittaisiin! Sellaisiin kirkolliskokouksen päätöksiin jokainen Raamattuun uskova kristitty yhtyisi iloiten ja suurella yksimielisyydellä.

Aikamme tapahtumat viestittävät siitä, että Kristuksen toinen tuleminen on lähellä. Jeesus sanoo: ”Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.” (Matt. 24:12–13) Ja Jeesus sanoo myös: ” Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi taloonsa murtauduttavan. Sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee.” (Matt. 24:42–44)Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus