KÄSKYT

Juha  Muukkonen, pastori, Tornio

Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus

Concordia 4/20101. KYMMENEN KÄSKYN KAKSI TAULUA 


"Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä. 3. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. 4. Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. 5. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat; 6. mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni." (2. Moos. 20:2–6, rinn. 5. Moos. 5:6–10)

Ensimmäisen taulun käskyt (ensimmäinen, toinen ja kolmas käsky) koskevat jumalasuhdetta. Ne ovat siten ankkuri, johon toisen taulun ihmisten välisiä suhteita koskevat käskyt (4.–10.) kiinnittyvät. Ilman Jumalaa toisen taulun käskyt jäävät tyhjiksi ja voimattomiksi, hurskaiksi ja ulkokultaisiksi toivomuksiksi.

Jumalalta me saamme elämän ja voiman käskyjen täyttämiseen. Herralle me olemme erityisesti kuoleman hetkellä ja viimeisellä tuomiolla vastuussa teoistamme. Vain tätä ensimmäisen taulun taustaa vasten myös toisen taulun käskyt saavat painavuutensa ja sitovuutensa.


2. KÄSKYT KUVAAVAT JEESUSTA

Kymmentä käskyä tutkittaessa on hyvä huomata, että VT:n alkukielessä, hepreassa, ne eivät tarkkaan kieliopillisesti tutkittuina ja käännettyinä ole käskyjä vaan toteamuksia: – Sinulla ei ole muita jumalia, – Sinä et tee itsellesi jumalankuvaa, – Et käytä Herran, Sinun Jumalasi nimeä, vääryyteen/turhuuteen, – Muistaminen sapatinpäivän sen pyhittämiseksi, – Et tapa, – Et tee huorin, – Et varasta, – Et lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi, – Et himoitse lähimmäisesi omaisuutta.

Tästä opimmekin yhden tärkeän opetuksen käskyistä – kuten myös kaikesta muusta, mitä Raamattuun on kirjoitettu: Kaikki kirjoitukset, myös kymmenen käskyä, tähtäävät Jeesukseen Kristukseen. Kaikki, mitä Raamatussa on, kuvaa ja kertoo, kuka ja millainen on ihmiseksi maan päälle syntyvä Jumalan ainosyntyinen Poika. Kymmenen käskyä kuvaavat täydellistä ja synnitöntä ihmistä, eli siis Vapahtajaamme.


3. JEESUS ELÄÄ USKOVISSAAN

Sen enempää minusta kuin sinustakaan ei ole oman lihamme eli vanhan langenneen ihmisemme puolesta noiden käskyjen täyttäjiksi. Mutta Jeesus pitää ne kaikki rikkeettä ja virheettä. Ja Jeesus yhä tänäkin päivänä täyttää noita käskyjä niissä, jotka Hänen omikseen ovat uudestisyntyneet.

"Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on. 3. Ja jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä, niin kuin hän on puhdas. 4. Jokainen, joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden; ja synti on laittomuus. 5. Ja te tiedätte hänen ilmestyneen ottamaan pois synnit; ja hänessä ei ole syntiä. 6. Kuka ikinä hänessä pysyy, hän ei tee syntiä; kuka ikinä syntiä tekee, hän ei ole häntä nähnyt eikä häntä tuntenut. 7. Lapsukaiset, älköön kukaan saako teitä eksyttää. Se, joka vanhurskauden tekee, on vanhurskas, niinkuin hän on vanhurskas. 8. Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. 9. Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä; eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt. 10. Siitä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä perkeleen lapsia. Kuka ikinä ei tee vanhurskautta, hän ei ole Jumalasta, ei myöskään se, joka ei veljeänsä rakasta." (1. Joh. 3:2–10)


4. USKOVA ON SAMANAIKAISESTI VANHURSKAS JA SYNTINEN

Jeesuksen oma, Jumalan sanan ja pyhän kasteen kautta uudestisyntynyt ihminen, täyttää tänäkin päivänä kymmenen käskyn lakia. Mutta samalla meissä yhä elää myös lihallinen ihminen, vanha langennut Aadam ja Eeva, joka vikoilee ja tuottaa meissä ja meidän kauttamme huonoa hedelmää.

"Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä. 9. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. 10. Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä. 2:1. Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. 2. Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. (1. Joh. 1:8 – 2:2)

"Kaikki, niin hyvin juutalaiset kuin kreikkalaiset, ovat synnin alla, 10. niinkuin kirjoitettu on: "Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, 11. ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa; 12. kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. [...] 19. Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä; 20. sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto. 21. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia, 22. se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta. 23. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla."(Room. 3:9–12, 19–23)

Jeesukseen uskova ihminen on samanaikaisesti Jeesuksen uskon kautta vanhurskas ja pyhä, mutta oman itsensä kautta syntinen (lat. simul iustus et peccator).


5. LUTHERIN KATEKISMUKSET
VÄHÄ KATEKISMUS

Kymmenen käskyä niin kuin perheenisän on ne väelleen yksinkertaisesti opetettava:
Ensimmäinen
Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita jumalia minun rinnallani.
Mitä se merkitsee? Vastaus: Meidän tulee yli kaiken pelätä ja rakastaa Jumalaa ja turvautua häneen.


ISO KATEKISMUS

Martti Luther opettaa Isossa katekismuksessa: – Jumalaksi kutsutaan sitä, jolta tulee odottaa kaikkea hyvää ja johon on turvauduttava kaikessa hädässä. Jonkun Jumala on juuri se, mihin hän sydämen pohjasta luottaa ja uskoo. [...] pelkkä sydämen luottamus ja usko luovat sekä Jumalan että epäjumalan. Mikäli usko ja luottamus ovat oikeita, on myös Jumalasi oikea. Missä sitä vastoin luottamus on valheellista ja väärää, siellä ei myöskään ole oikeaa Jumalaa. Nämä kaksi nimittäin kuuluvat yhteen, usko ja Jumala. Sinun Jumalasi on oikeastaan - näin sanon - se, mihin sydämesi kiintyy ja minkä varaan sen uskot. ... Odota hyvää, jota kaipaat, minulta (Jumalalta, toim. huom.) ja etsi sitä minun tyköäni, ja mikäli kärsit onnettomuutta ja hätää, tule minun turviini ja pysy luonani. Minä annan sinulle mitä tarvitset ja autan sinut kaikesta hädästä, kunhan vain et anna sydämesi kiintyä muuhun etkä levätä missään muussa.

Suosittuja epäjumalia ovat Lutherin mukaan raha eli mammona, suuri oppineisuus, viisaus, valta, sukulaisuussuhteet, hyvä maine. 


6. MEIDÄN EPÄJUMALIAMME

Nykypäivän muita epäjumalia: turvallinen ja rauhallinen elämä, ystävät (erityisesti nuorilla), perhe (seurustelukumppani, myöhemmin erityisesti lapset), terveys, kauneus, arvostettu asema työyhteisössä ja yhteiskunnassa, seksistä, päihteistä, musiikista, peleistä, internetistä, urheilusta, viihdeteollisuudesta (TV, elokuvat) tai syömisestä saatu nautinto, luonnon- tai eläintensuojelu, jokin elämänkatsomus tai uskonto (ateismi, tieteisusko, kommunismi, muotokristillisyys [nimikristillisyys tai Raamatun sanasta irrotettu kristillisyys], taikausko [horoskoopit ym.], saatananpalvonta, islam, hindulaisuus, jehovantodistajuus, mormonismi, buddhalaisuus).

Miten voi testata, onko joku asia minun (epä)jumalani? Kuvittelen elämäni olevan raiteillaan ja olevani onnellinen silloin, kun minulla se/sitä on. Ja päinvastoin, jos se/sitä puuttuu, niin olen kuin maani myynyt ja epätoivoinen. Miten helposti luodut asiat tulevat Luojaa tärkeämmäksi, lahjat lahjojen antajaa rakkaammaksi! Mikä on tai on ollut sinun epäjumalasi?

Ensimmäiseen käskyyn liittyy ensin myös kauhistuttava uhkaus sekä sitten ihana, lohdullinen lupaus:

"Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä (epäjumalia, toim. huom.). Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat; 6. mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni." (2. Moos. 20:5–6)Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus