CONCORDIAN SISÄLLYSLUETTELO 2009


Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus

Concordia 1/2010


1/2009

Pääkirjoitus. Hannu Lehtonen. 1/2

Kristus tieteen itsekriittisyyden perustana. Tapio Puolimatka. 1/3–9

Perususkomuksista, tieteestä ja teologiasta. Petri Kivenheimo. 1/10–15

Kirkkolaiva kääntyy nopeasti! Mietteitä kansankirkon asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa. Ilpo Sinkko. 1/15–19

1.Mooseksen kirjan selitystä. Paul E. Kretzmann. 1/19–23

Paavi ja Luther. Hannu Lehtonen. 1/24–25

Sisällysluettelo 2008. 1/26

Paljoa ennemmin. Martti Luther. 1/27

 

2/2009

Pääkirjoitus. Hannu Lehtonen. 2/2.

Kristus tieteen itsekriittisyyden perustana II. Tapio Puolimatka. 1/3–10

Teologia ja kirkollisuus perususkomusnäkökulmasta II. Petri Kivenheimo. 2/10–17

Luther ja saatanan teot (osa 1). Esko Murto. 2/18–23

Kahdenlaisia viestinviejiä. Ville Melanen 2/23–28

1. Mooseksen kirjan selitystä. Paul Kretzmann. 2/28–30

Pyhä Henki opettaa ja muistuttaa. Martti Luther. 2/31.

 

3/2009

Pääkirjoitus. Hannu Lehtonen. 3/2.

Miehen, naisen ja paratiisin luominen. Paul Kretzmann. 3/3–7

Luther ja saatanan teot (osa 2). Esko Murto. 3/8–13

Kristuksen ehtoollisesta – suuri tunnustus. Martti Luther. 3/13–17

Yksimielisyys tunnustuksessa ja opissa. Wilhelm Löhe. 3/17–18

Jumalan vaeltava ja lähetetty kansa. Joel Kerosuo. 3/19–24

Muut lehdet: Ihmiskuva vaikuttaa käyttäytymiseen. Tapio Puolimatka. 3/24–25

Kuinka kaukana onni ja onnettomuus ovat toisistaan? Martti Luther. 3/27

 

4/2009

Pääkirjoitus. Hannu Lehtonen. 4/2.

Esipuhe Lutherin teokseen Kirkon sananpalvelijoiden asettamisesta. Halvar Sandell. 4/3–7

Elia ja kuollut poika. Juhana Pohjola. 4/7–13

Kristuksen ehtoollisesta – suuri tunnustus. Martti Luther. 4/14–18

1. Mooseksen kirjan selitystä. Ihmisen lankeemus syntiin ja Jumalan rangaistus (1. Moos. 3). Paul Kretzmann. 4/18–24

Amerikkalaisen ELCA:n homokannanotto tyrmistyttää Keniassa. 4/25

Ehdottomasta ja suhteellisesta. Hannu Lehtonen. 4/26–28

Bertil Gärtner – Ruotsin kirkon viimeinen vanhauskoinen piispa. Sakari Korpinen. 4/28–29

Iankaikkinen lunastus. Martti Luther. 4/31

 

5/2009

 

Pääkirjoitus. Hannu Lehtonen. 5/2.

Ihmisen arvo hänen eläessään ja kuollessaan. Halvar Sandell. 5/3–5

Ruotsin kirkko, Raamattu ja homoseksuaalisuus. Lars Borgström. 5/6–14

Kertomus Kainista ja Aabelista. Paul Kretzmann. 5/15–20

Katolinen Paavali? Hannu Lehtonen. 5/20–22

Saarnaajien todistuksia: Mitä uskon ja tunnustan? L. W. Partanen. 5/22–24

Muut lehdet: JHWH oli liian pyhä. Jorma Salminen. 5/24–25

Muut lehdet: Suomen kirkko osallinen Ruotsin kirkon syntiin? Risto Soramies. 5/25–26

Kiittäkää Herraa! Martti Luther. 5/27

 

6/2009

Pääkirjoitus. Hannu Lehtonen. 6/2.

Jeesuksen nimi. Saarna uudenvuodenpäivänä. Martti Luther. 6/3–8

Jeesuksen syntymä ja paimenien palvonta. Paul Kretzmann. 6/8–16

Keskustelu Jeesus-lapsen kanssa. Hieronymus 6/16

Muut lehdet: Väisäsestä piispa. 6/17

Mitä uskon ja tunnustan? L. W. Partanen. 6/18–22

Mistä me löydämme Jeesuksen. Martti Luther. 6/23


Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus