KERTOMUS KAINISTA JA AABELISTA(1. Moos. 4)

Paul Kretzmann
Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus

Concordia 5/2009


Kainin ja Aabelin uhrit

4:1: "Ja mies yhtyi vaimoonsa Eevaan; ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Kainin ja sanoi: ’Minä olen saanut pojan Herran avulla’." Luonnollisen suvunjatkamisen järjestyksessä sen siunauksen mukaan, jonka Herra oli lausunut miehelle ja naiselle, Eeva synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Kain (omistus, omaisuus). Syy sille, että hän antoi esikoispojalleen tämän nimen, osoitetaan hänen iloisessa huudahduksessaan: "Minä olen saanut pojan Herran avulla" (tarkka käännös kuuluu: "minulla on mies Herra"; näin Kretzmannin käyttämässä käännöksessä sekä suomalaisista raamatunkäännöksistä Kirkkoraamattu 1642 ja Biblia, suom. huom.). Ensimmäinen ennustus Messiaasta oli annettu, ja usko tähän ennustukseen eli Eevan sydämessä. Vaikka hän erehtyi uskoessaan, että tämä hänen poikansa oli luvattu Messias, hän osoitti, että hänen kaipuunsa suuntautui kohti miestä, kohti vaimon Siementä, jonka oli määrä murskata käärmeen pää. [Footnote text: Cp. Lehre und Wehre, 60, 337; Theol. Quart., July, 1920. ] Aadam ja Eeva olivat ensimmäiset syntiset, mutta myös ensimmäiset uskovat, Jumalan Kirkon alku maan päällä. Me vaellamme Eevan uskon jalanjäljissä.

4:2: "Ja taas hän synnytti pojan, veljen Kainille, Aabelin." Tämä oli hänen toinen lapsensa, toinen poika, jonka nimi Aabel (turhuus) ilmaisee, että hän koki tämän maallisen elämän turhuuden ja toivoi sitä kiihkeämmin pelastusta. "Ja Aabelista tuli lampuri, mutta Kainista peltomies." Siten nämä kaksi veljeä jatkoivat isänsä kutsumuksessa, nuorempi omistautuen pienehköjen kotieläinten pitämiseen ja vanhempi maan viljelemiseen.

4:3: "Ja jonkun ajan kuluttua tapahtui, että Kain toi maan hedelmistä uhrilahjan Herralle." "Jonkun ajan kuluttua", monien päivien jälkeen, pitkän ajanjakson päätyttyä, tapahtui, että Kain toi maan hedelmistä uhrilahjan Herralle. Tämä osoittaa varhaisimman tavan, jolla Herraa palveltiin. Sekä Kain että Aabel, sen jälkeen kun Aadam oli heitä opettanut Herran tuntemisessa, toivat uhrilahjoja tai uhreja. Kain valitsi joitakin maan hedelmistä lahjakseen.

4:4-5a: "Ja myöskin Aabel toi uhrilahjan laumansa esikoisista, niiden rasvoista." Juuri lahjan mainitseminen ilmaisee, että sydänten asenteissa oli ero; sillä kun Kainista sanotaan vain yleisesti, että hän toi maan hedelmistä, Aabelista todetaan, että hän toi uhrilahjan laumansa esikoisista, sellaisia, jotka olivat parhaassa kunnossa, lihavia rasvasta. Lahjat ilmaisivat siten eron Aabelin vapaan ja iloisen uskon ja Kainin lainomaisen, vastahakoisen sydämen tilan välillä (Hepr. 11:4; 1. Joh. 3:12).

4:5a: "Ja Herra katsoi Aabelin ja hänen uhrilahjansa puoleen; mutta Kainin ja hänen uhrilahjansa puoleen hän ei katsonut."

Herra tutkii sydämet ja munaskuut. Hän huomasi Aabelin nöyrän uskon. Aabelin ainoa ajatus oli antaa Herralle todistus hänen vilpittömästä kiitollisuudestaan kaikesta hyvyydestä ja armosta, joka hänelle oli suotu. Mutta Jumala näki myös Kainin sydämen tekopyhyyden, sen, ettei tämä ollut kiinnostunut siitä jumalanpalveluksesta, jota hänen kätensä suorittivat. Herra osoitti sen vuoksi suosionsa edellisessä tapauksessa ja epäsuosionsa jälkimmäisessä, joko jollain näkyvällä ulkonaisella merkillä uhrilahjan savussa tai siten, että Aabel sai runsaan siunauksen, tai Aadamin, tämän yhdestä perheestä muodostuvan seurakunnan papin suun välityksellä. Meidän lahjojemme ja uhriemme ulkonainen koko ei tee niistä otollisia Herran edessä, vaan sydämien ja mielien asenne Jumalaa kohtaan. Hän tahtoo, että puhdas rakkaus virtaa terveestä uskosta.

 

Ensimmäinen murha

4:5b. "Silloin Kain vihastui kovin, ja hänen hahmonsa synkistyi." Tämä kappale osoittaa tekosynnin kehityksen, sydämen pahasta himosta syntiseen tekoon. Kain oli kateellinen veljelleen Aabelille tämän nöyrän uskon tähden ja koska Jumala vastaavasti hyväksyi tämän. Hän oli äärimmäisen vihainen, hän oli täynnä katkeraa vihaa, joka heijastui hänen kasvoiltaan, hänen silmiensä ilmeestä, hänen laajentuneista sieraimistaan. Hän vajosi synkkään mietiskelyyn ja hautomaan pahaa.

4:6: "Ja Herra sanoi Kainille: ’Miksi olet vihastunut, ja miksi hahmosi synkistyy?’" Herran varoitus viittasi tällöin sekä Kainin vihan syyhyn että sen mahdollisiin seurauksiin. Hän viittaa ennen kaikkea siihen, että Kainin omaksuma pahaa hautova mieli oli järjetön ja typerä näissä olosuhteissa.

4:7: "Eikö niin: jos teet hyvin, voit kohottaa katseesi; mutta jos et hyvin tee, niin väijyy synti ovella." Vika oli kokonaan Kainissa itsessään; sillä jos hän olisi tehnyt hyvin, jos hänellä olisi ollut usko ja hän olisi osoittanut tämän uskon todellisesti hyvissä teoissa, otollisissa uhrilahjoissa, silloin hän olisi kokenut sen arvostuksen, jota varten hän näytti innokkaalta, ja hän olisi voinut kohottaa katseensa hyvän omantunnon ilmauksena. Jos hän toisaalta ei ollut tuonut uhriaan oikeassa uskossa ja hän oli nyt vihainen hylkäämisestään, niin synti, kuten villi petoeläin, väijyisi hänen sydämensä ovella, kärkkäänä pienimmänkin tilaisuuden tullen astumaan sisälle ja toteuttamaan tahtonsa. "Ja sen halu on sinuun, mutta hallitse sinä sitä!"

Näin tulisi olla Jumalan lapsen sydämessä. Vaikka synnin halu suuntautuu aina ihmistä vastaan tarkoituksena saada hallintavalta häneen, silti uskova säilyttää yliotteen. Hän pitää sydämen vihan aisoissa pyhitetyn mielen lujuudella.

4:8: "Ja Kain sanoi veljellensä Aabelille: ’Menkäämme kedolle’." Kun Kain aloitti riidan veljensä kanssa, hän ei välittänyt Herran varoituksesta, hän pani sen tietoisesti syrjään. "Ja heidän kedolla ollessansa Kain karkasi veljensä Aabelin kimppuun ja tappoi hänet." Kain ei yrittänyt pitää sydämensä syntistä halua valtansa alla, ja siksi riita päättyi murhaan. Huomaa, että sana "veljensä" toistetaan yhä uudelleen ensimmäisen murhan kataluuden korostamiseksi. Meidänkin sydämistämme löytyy pahoja ajatuksia: murhia kaikella kateudella, pahansuopuudella, katkeruudella, vihalla ja suuttumuksella, mitä tämä pahuuden huipentuma edellyttää. Alituinen pyrkimyksemme tulee olla voittaa taipumus kaikkiin näihin synteihin ja pitää hurskaan Aabelin esimerkki silmiemme edessä.

 

Jumala tuomio Kainille

4:9: "Niin Herra sanoi Kainille: ’Missä on veljesi Aabel?’" Jumalan syytös on tässä tapauksessa samanlainen kuin Aadamia ja Eevaa vastaan heidän rikkomuksensa jälkeen. Herra kohtaa murhaajan suoralla kysymyksellä tämän veljen, Aabelin, olinpaikasta, tarkoituksena vaikuttaa katumus Kainin sydämessä. "Hän vastasi: ’En tiedä; olenko minä veljeni vartija?’" Tämä on paatuneen syntisen asenne, kaiken vastuullisuuden kieltäminen, Herran haastaminen julkealla valheella: minä en tiedä; otaksutaanko minun olevan veljeni erityinen suojelija ja vartija? Tahallisesti tehty synti paaduttaa aina sydäntä, kunnes kaikki toivo katumuksesta, Jumalan mielen mukaisesta murheesta, on turhaa.

4:10: "Ja hän sanoi: ’Mitä olet tehnyt? Kuule, veljesi veri huutaa minulle maasta.’" Suuri Tuomari kohtaa murhaajan nyt suoraan todistuksella hänen rikoksestaan: veljesi veri, joka ikinen pisara siitä, huutaa minulle maasta. Häijyssä murhassa vuodatettu veri ei ehkä huuda kuultavalla äänellä ihmisille, mutta se huutaa siitä huolimatta Jumalalle, kaikkien rikosten Kostajalle; sillä murha kuuluu niihin tekoihin, jotka huutavat taivaaseen.

Tämä tosiasia on elänyt myös pakanakansojen tietoisuudessa.

4:11: "Ja nyt ole kirottu ja karkoitettu pois tältä vainiolta, joka avasi suunsa ottamaan veljesi veren sinun kädestäsi." Jumalan kirous lepäsi Kainin yllä sellaisella tavalla, että se kielsi häneltä elatuksen muodon maanviljelyksen avulla, työn, jolla hän tähän asti oli hankkinut elatuksensa. Sen tähden että maan oli täytynyt avata suunsa nielläkseen Aabelin viaton veri, kapinoi maa nyt murhaajaa vastaan kieltäytyen palvelemasta häntä tästedes.

4:12: "Kun maata viljelet, ei se ole enää sinulle satoansa antava; kulkija ja pakolainen pitää sinun oleman maan päällä." Järjetön luomiskappale kärsii ja vaikeroi ihmisen synnin tähden. Maa kieltäytyy antamasta satoa murhaajalle riippumatta siitä kuinka kovasti tämä koettaisi suostutella sitä mitä huolellisimmalla muokkaamisella. Sisäisen vapisemisen, värisemisen ja levottomuuden tunteesta seuraisi Kainin ulkonainen pakeneminen, harhailu ilman kotia ja ilman vakaita suhteita sukulaisiin. Tähän päivään saakka tämä on murhaajan merkki, sillä hänen omatuntonsa ei anna hänelle lepoa, vaan ajaa hänet yhdestä kaupungista toiseen, yhdestä maasta seuraavaan.

4:13: "Ja Kain sanoi Herralle: ’Syyllisyyteni on suurempi, kuin että sen kantaa voisin.’" Sen sijaan että kääntyisi Herran puoleen todellisessa katumuksessa, Kain antautuu äärimmäisen epätoivon valtaan. Hän julistaa, että hänen syyllisyytensä hänen synnistään on hänelle liian suuri kestettäväksi, että hänelle annettu rangaistus on liian raskas hänen kannettavakseen. Hänen sanansa sisältävät syytöksen Tuomaria vastaan, joka on pannut hänen päälleen sellaisen sietämättömän taakan.

4:14: "Katso, sinä karkoitat minut nyt pois vainiolta, ja minun täytyy lymytä sinun kasvojesi edestä ja olla kulkija ja pakolainen maan päällä; ja kuka ikinä minut kohtaa, se tappaa minut." Sanat virtaavat katkerasti loukkaantuneen Kainin suusta.

Hän syyttää Jumalaa siitä, että tämä kieltää häneltä jokaisen paikan maan päällä, jossa hänen jalkansa voisi löytää levon. Sitä paitsi kun Jumala oli aiemmin ilmoittanut itsensä myös Kainille perheen jumalanpalveluksessa, hän oli nyt tuomittu piiloutumaan Jumalan kasvojen edestä. Alituisesti oli olemassa vaara, että hänen veljiensä ja sisartensa joukosta voisi nousta verikostaja. Kainin valitus oli samanaikaisesti pyyntö, että Jumala antaisi hänelle jonkunlaisen takeen turvallisuudesta.

4:15: "Mutta Herra sanoi hänelle: ’Sen tähden, kuka ikinä tappaa Kainin, hänelle se pitää seitsenkertaisesti kostettaman’. Ja Herra pani Kainiin merkin, ettei kukaan, joka hänet kohtaisi, tappaisi häntä." Tämä oli Jumalan vastaus Kainin pyyntöön, määräys, joka jätti hänet pahan omantunnon tuskien valtaan, jonka jälkeen hän on saattanut tervehtiä kuolemaa huojennuksena. Herra uhkasi seitsenkertaisella kostolla jokaista, joka tappaisi Kainin. Samalla Herra antoi Kainille jonkin merkin, joka takasi hänelle koskemattomuuden jokaista verikostajaa vastaan. Erotettuna kunnollisten ihmisten seurasta, pannaan julistettuna mitä Jumalan lapsiin tuli, Kainista tuli pakolainen ja maankiertäjä, varoittava esimerkki kaikille ihmisille, jotka kuulisivat hänen tapauksestaan, että Jumalaa ei pilkata. Siten Herra aina pitää huolen pyhistään, ja hän kostaa heidän verensä heidän vihollisilleen.

Ne, jotka luottavat häneen, eivät joudu häpeään.

 

Kainin perhe

4:16: "Niin Kain poistui Herran kasvojen edestä ja asettui asumaan Noodin maahan, itään päin Eedenistä." Herran kasvojen edestä, paikasta, jossa Herra ilmoitti itsensä kansalleen, Kain, yhden sisarensa kanssa, joka oli hänen vaimonsa, matkusti itään päin Eedenistä, jossa Herran paratiisi sijaitsi. Hän erotti itsensä kaikesta kanssakäymisestä Herran ja hänen kansansa kanssa.

4:17: "Ja Kain yhtyi vaimoonsa, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Hanokin." Koska kaikki kansakunnat on tehty yhdestä verestä asumaan maan päällä, oli veljien ja sisarien varhaisina aikoina välttämätöntä avioitua keskenään. Myöhemmin Herra itse muutti tämän järjestyksen, läheisten sukulaisten välisen avioliiton ollessa tällöin selvästi myös luonnon lakia vastaan. Kain antoi esikoispojalleen nimeksi Hanok (vihkiminen, omistautuminen), koska hän uskoi, että hänen sukunsa rakennettaisiin tämän pojan välityksellä. "Ja hän rakensi kaupungin ja antoi sille kaupungille poikansa nimen Hanok." Tarkasti ottaen teksti sanoo, että Kain oli rakentamassa kaupunkia, ts. linnoitettua aidattua aluetta, linnoitukseksi koko hänen perheelleen; se oli elinikäinen työ ja antoi jonkinlaisen turvallisuuden tunteen, tarjoten hänelle turvapaikan aina kun hänen levottomuutensa salli hänen palata kotiin.

4:18: "Ja Hanokille syntyi Iirad, Iiradille syntyi Mehujael, Mehujaelille syntyi Metusael, Metusaelille syntyi Lemek." Jokaisessa tapauksessa mainitaan tietysti nimeltä vain esikoispoika tai huomattavin poika, jälkeläisten lukumäärän ollessa hyvin suuri, kuten koko Raamatun kuvaus ilmaisee.

Kainin perheestä on lyhyt maininta:

4:19: "Lemek otti itselleen kaksi vaimoa, toisen nimi oli Aada ja toisen nimi Silla." Kainin jälkeläinen oli se, joka ensimmäisenä muutti Jumalan järjestystä yksiavioisuuden suhteen. Hän otti itselleen kaksi vaimoa perustaen siten moniavioisuuden, jolla avioliiton puhtaus vääristettiin joko vaimon orjuudeksi tai lihan ja silmien haluksi.

V.20. "Ja Aada synnytti Jaabalin; hänestä tuli niiden kantaisä, jotka teltoissa asuvat ja karjanhoitoa harjoittavat." Tässä oli paimentolaiselämän alku: karjan kasvattaminen ja laiduntaminen ilman vakinaisia asuinpaikkoja.

4:21: "Ja hänen veljensä nimi oli Juubal; hänestä tuli kaikkien niiden kantaisä, jotka kannelta ja huilua soittavat." Tämä oli Lemekin ja Aadan toinen poika, jonka nimi on säilynyt, kanteleen (sitran), eräänlaisen kielisoittimen, sekä huilun (horn = torvi), puhallinsoittimen, keksijä. Tämä oli näin ollen musiikkitaiteen alku.

V.22. "Myöskin Silla synnytti pojan, Tuubal-Kainin; hänestä tuli kaikkinaisten vaski- ja rauta-aseiden takoja. Ja Tuubal-Kainin sisar oli Naema." Tuubal-Kain keksi erilaisia teräviä työkaluja metallin, erityisesti vasken ja raudan, leikkaamista varten.

Tämä oli käsityöammattien alku maailmassa. Koko kertomus osoittaa, että kainilaisten mielet suuntautuivat pelkästään tähän maailmaan ja siitä nauttimiseen. Jopa nimet, jotka he antoivat naisilleen, osoittavat tätä, sillä Aada merkitsee ’koristeltua’, Silla ’suloisen äänistä’ ja Naema ’viehättävää’. Ihmiselle annettuja voimia luonnon hallitsemista varten käytettiin siten väärin erilaisten henkilökohtaisten himojen ja halujen tyydyttämiseen.

4:23-24: "Ja Lemek lausui vaimoillensa: ’Aada ja Silla, kuulkaa puhettani, te Lemekin emännät, ottakaa sanani korviinne: minä surmaan miehen haavastani ja nuorukaisen mustelmastani. Niin, Kain kostetaan seitsenkertaisesti, mutta Lemek seitsemänkymmentä seitsemän kertaa.’" Tässä on ensimmäinen esimerkki runouden taiteesta, mutta sekin on pantu synnin palvelukseen; sillä tämä on runon muoto: "Aada ja Silla, kuulkaa puhettani, te Lemekin emännät, ottakaa sanani korviinne:

’minä surmaan miehen haavastani ja nuorukaisen mustelmastani.

Niin, Kain kostetaan seitsenkertaisesti, mutta Lemek seitsemänkymmentä seitsemän kertaa.’"

Näin Lemek kerskuen lauloi ylistäen poikansa keksintöä, joka oli tehnyt hänelle mahdolliseksi kostaa nopeasti jollekulle, jonka kanssa hänellä oli ollut riita ja joka oli onnistunut haavoittamaan häntä. Kaukana siitä että tuntisi mitään tunnonvaivaa teostaan hän ylistää esi-isänsä Kainin nimeä, jolle Herra oli antanut vakuutuksen, että hän kostaisi sille, joka uskaltaisi vahingoittaa tätä, ja hän vaatii itselleen paljon suurempaa kunniaa murhastaan. Tämä paljastaa maailman lasten turmeluksen siten kuin se oli täysin kehittynyt Lemekin aikana. Ja siten myöskään tänä päivänä kulttuuri ei estä syntiä vaan tarjoaa uusia tilaisuuksia siihen. Taiteet ja käsityöammatit, kauppa, teollisuus, kaikki ne voivat olla mammonan palveluksessa.

Kaikkia niitä voidaan käyttää vahingoittamaan lähimmäistä.


Seet ja Eenos

4:25: "Ja Aadam yhtyi taas vaimoonsa, ja tämä synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Seet, ’Jumala on suonut minulle toisen pojan Aabelin sijaan, koska Kain hänet surmasi’." Aadamin ja Eevan muiden lasten nimiä ei mainita, vain Seetin nimi, joka otti esikoisen paikan, ja jonka nimen Eeva itse selitti: "Jumala on suonut minulle toisen pojan Aabelin sijaan, koska Kain hänet surmasi". Sen, mitä ihmisen pahuus oli ottanut häneltä Kainin teossa, sen Jumalan hyvyys korvasi Seetin persoonassa.

4:26: "Ja myöskin Seetille syntyi poika, ja hän antoi hänelle nimen Enos. Siihen aikaan ruvettiin avuksi huutamaan Herran nimeä." Seetin perhe oli uskova perhe, ja hänen poikansa Enoksen aikana alettiin virallisesti julistaa Herran nimeä. Silloin perustettiin julkisia jumalanpalveluksia, jossa Jumalaa palveltiin rukoillen, ylistäen ja kiittäen. Sitä miehen, Herran nimeä, johon Eeva oli luottanut, saarnattiin nyt julkisesti; Messiaan tuloa julistettiin julkisesti. Niinpä tänä päivänä, keskellä syntiin vajonnutta maailmaa, julistetaan ihanaa evankeliumia Vapahtajasta, ja meillä on lohdutus pelastuksemme varmuudesta hänen voimansa välityksellä.Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus