PÄÄKIRJOITUS  Concordia 4/2009

Hannu Lehtonen
Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus

Concordia 4/2009

Hiljattain uutisoitiin näyttävästi siitä, miten Helsingin metroasemalla oli käynyt suuren luokan vesivahinko. Tästä vesivahingosta kertovissa uutisissa ja lehtijutuissa oli esillä puhutteleva kuva. Valokuvaaja oli vanginnut kuvaan metroaseman lattialla olevan ison elokuvamainoksen. Suurin punaisin kirjaimin tuossa kuvassa julistetaan: Koe lopun alku.

Aikamme tapahtumissa on piirteitä, jotka tuovat mieleen mainoksen sanat. On puhuttelevaa, että samana päivänä kuin tuo vesivahinko tapahtui, vihittiin Ruotsin kirkossa piispanvirkaan julkilesbo nainen. Tätä edelsi Ruotsin valtion päätös muuttaa avioliittolaki sukupuolineutraaliksi ja kirkolliskokouksen päätös alkaa vihkiä samaa sukupuolta olevia henkilöitä.

Ruotsin kirkko ei ammenna avioliittokäsitystään Raamatusta vaan seuraa Jumalan sanasta vieraantuneen valtion käsityksiä. "Riippumatta siitä, mitä mieltä ollaan itse asiasta, on selvää, että lain säätäjä, siis yhteiskunnallinen lainsäätäjä, on tässä kysymyksessä määritellyt, mitä maan suurin uskontokunta ajattelee avioliitosta." (Leif Nummela kirkolliskokouksessa 3.11.2009)

Homous on Jumalan luomisjärjestystä vastaan (Room. 1:26,27). Raamattu sanoo homouden harjoittamista kauhistukseksi Herran edessä: "Älä makaa miehenpuolen kanssa, niin kuin naisen kanssa maataan; se on kauhistus." (3. Moos. 18:22)

Omassa maassamme ei olla vielä niin pitkällä kuin läntisessä naapurissa. Mutta on valitettavasti ennustettavissa, että kirkko, joka hyväksyi naispappeuden, hyväksyy ennen pitkää myös homojen siunaamisen ja vihkimisenkin. Tätä ajatusta ei ainakaan lievennä Kirkolliskokouksen päätös 5.11.2009 hyväksyä virkamiesoikeudellisten säännösten lakipaketti

Ruotsin Lähetyshiippakunnan (Missionsprovins) piispa Arne Olsson sanoo eräässä äskettäin pitämässään puheessa: "Yhteiskuntamme muuttuu yhä enemmän pakanalliseksi yhteiskunnaksi ja kirkkomme tämän maailman liikkeiksi ilman evankeliumia. Yhteiskunta ja kirkko, jossa puhutaan kauniisti rakkaudesta, mutta rakkaus, todellinen rakkaus, on kylmentynyt."

Kaikella toiminnallaan paholainen tähtää viime kädessä siihen, että hän saisi riistettyä meiltä pelastuksen evankeliumin. Apostoli kehottaa: "Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska, ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta." (Ef. 6:13-18)Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus