KESKUSTELUA:

JEESUS EI MÄÄRÄNNYT AIKAA EIKÄ PAIKKAA EHTOOLLISEN VIETOLLE

Jukka Teininen
Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus

Concordia 3/2008


”Herran pyhää ehtoollista vietetään jumalanpalveluksessa. Ehtoollista saadaan viettää, paitsi kirkossa, seurakunnan siunauskappelissa ja kappelissa, myös muussa paikassa, jonka tuomiokapituli on kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston esityksestä tähän tarkoitukseen hyväksynyt. (16.5.2002/1202)

Ehtoollista saadaan tilapäisesti viettää kirkkoherran valvonnassa myös muualla kuin kirkossa tai 2 momentin mukaisesti hyväksytyssä paikassa.”


Näin määräillään kirkkomme kirkkojärjestyksessä. Kenenkä tekosia tällaiset määräykset ovat?

Nämä Kirkkolain säädökset (Kj 2. luku, 9 §: 2,3) ovat rajussa ristiriidassa Ehtoollisen asettajan ohjeiden ja Tunnustuskirjojen tekstien kohdalla, jotka koskevat Herran Pyhän Ehtoollisen viettoa.

Jeesus, asettaessaan Ehtoollisen ei määrännyt aikaa eikä paikkaa. Tämän toteaa Tunnustuskirjoissa uskonpuhdistajamme Martti Luther: ” Jeesuksen asettaessa ehtoollisen vieton; Hän ei määrännyt aikaa, ei paikkaa, ei määrähetkiä vaan ”usein.”.

Tämän on Luther oivallisesti sanonut Vähän katekismuksen esipuheessa: ”Emme saa myöskään antaa mitään määräystä ajasta tai paikasta. Sen sijaan meidän on saarnattava niin, että he ilman määräyksiämme kokoontuvat ja suorastaan vaativat meitä pappeja antamaan sakramentin.” (TK 1990 s.301)

Isossa katekismuksessa Luther selvittää: ”Kristus haluaa selvästikin sanoa: "Minä asetan teille pääsiäisjuhlan eli ehtoollisen, joka teidän tulee nauttia usein, ei vain kerran vuodessa ja määrättynä iltana. Kukin tehköön sen milloin ja missä tahtoo tilaisuuden ja tarpeen mukaan. Sitä ei ole sidottu mihinkään määrättyyn paikkaan eikä ajankohtaan." (TK 1990 s. 415)

Eikö olisi jo korkea aika vapauttaa kristityt ”pykäläuskon” ehtoollisen vietosta Jeesuksen tahtomaan ehtoollisen viettoon?


Jukka Teininen
Forssa


Edellinen kirjoitus Seuraava kirjoitus