PÄÄKIRJOITUS  Concordia 2/2008

Hannu Lehtonen
Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus

Concordia 2/2008


”Ja Joonatan sanoi palvelijalle, joka kantoi hänen aseitansa: ’Tule, menkäämme lähelle noiden ympärileikkaamattomain vartiostoa; ehkä Herra on tekevä jotakin meidän puolestamme, sillä ei mikään estä Herraa antamasta voittoa harvojen kautta yhtä hyvin kuin monien’.” (1. Sam. 14:6)

Tämä Raamatun kohta on tilanteesta, jossa Israel oli filistealaisten ahdistama. Filistealaiset olivat voitonvarmoja, ja kun Jumalaan uskova Joonatan lähti rohkeasti liikkeelle aseenkantajansa kanssa, nämä jumalattomat filistealaiset puhkesivat röhönauruun: ”Kun he sitten molemmat tulivat filistealaisten vartioston näkyviin, sanoivat filistealaiset: ’Katso, hebrealaiset tulevat esiin koloistansa, joihin ovat piiloutuneet’.” (j. 11) Mutta Joonatan ei antanut tämän itseään lannistaa, vaan hän luotti Herraan ja sai ihmeellisen voiton: ”Ja Joonatan kiipesi käsin ja jaloin ylöspäin, ja aseenkantaja hänen perässään. Ja he kaatuivat Joonatanin edessä, ja aseenkantaja löi heidät kuoliaaksi hänen jäljessänsä.” (j. 13)

Inhimillisesti ottaen Joonatanilla ei ollut mitään voiton toiveita. Vastustajat olivat suurena enemmistönä ja hänellä oli vain aseenkantajansa. Mutta Joonatan ei antanut tämän lannistaa itseään, vaan hän luotti Herraan: ”sillä ei mikään estä Herraa antamasta voittoa harvojen kautta yhä hyvin kuin monien.”

Tätä Joonatanin rohkeaa uskon asennetta mekin aivan varmasti tarvitsemme. Sillä hyvin helposti me alamme katsella omia mahdollisuuksiamme, joukkojen suuruutta, taloudellisia edellytyksiä yms. ja masennumme. Tästä seuraa monenlainen epäuskoinen laskelmointi.

Joonatan luotti elävään Jumalaan, ja hän lähti rohkeasti liikkeelle: ”Tule, menkäämme lähelle noiden ympärileikkaamattomain vartiostoa; ehkä Herra on tekevä jotakin meidän puolestamme...” Herra tahtoo, että mekin lähdemme liikkeelle katsomatta omiin mahdollisuuksiimme ja laskelmoimatta seurauksia. Lutherin jykevä virsi muistuttaa aivan mahtavasti tästä asiasta: ”Se sana seisoo vahvana, ne ei voi sitä kestää. Kun kanssamme on Jumala, ken meiltä voiton estää? Jos veis he henkemme, osamme, onnemme, ne heidän olkohon, vaan meidän iät on Jumalan valtakunta.” (VK 170:2, 4)

Alussa lainattu Raamatun kohta muistuttaa siitä, että Herra antaa voiton: ”sillä ei mikään estä Herraa antamasta voittoa harvojen kautta yhtä hyvin kuin monien”. Joonatan luotti Herraan ja toimi, mutta hänen voimanaan oli tämä tietoisuus, että kaikki riippuu Jumalasta. Herra antaa voiton.Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus