MUUT LEHDET:

KURINPITO JA SIUNAUS

Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus

Concordia 1/2008


Kirkolliskokousedustajana ja kirkon päättäjänä olen joutunut monen kirjoituksen kohdalla mielessäni kysymään, mahtaako mielipiteen antajalla olla tiedossa, mitä Jumalan sana sanoo asiaan? Mitä Raamattu sanoo synnistä, uskosta Jeesukseen ja Jumalan tuomiosta?
...

On tullut aika Suomen kansan ottaa käteen Jumalan sana ja selvittää, mitä sanoo seurakunnan Herra, Jeesus, näistä repivistä, kirkkoa hajottavista asioista. Jumala antoi seurakunnalle tehtävän Jeesuksen sanoilla: Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.
...

Ajattelen sitä itkua ja hammasten kiristystä, josta puhutaan Raamatussa, heidän osaltaan, jotka ovat kieltäneet Jeesuksen ja yhtyneet tämän maailman mielipiteeseen, ohjaten ihmisiä harhaan.

Kirkon jäsenellä on oikeus vaatia kirjoitetun sanan julistusta sellaisena kuin se on Raamattuun kirjoitettu, oman luterilaisen tunnustuksen mukaan.
...

Kirkko voi olla Jumalan asialla nimenomaan silloin, kun sen toimintaa ohjaa Jumalan sana, joka on ainut oikea oppi kaikessa kirkon toiminnassa. Oikeus ei voi toteutua kirkon päätöksenteossa, ellei Jumalan sanaa kunnioiteta. Kirkon päättäjien tehtävänä on kysyä kaikkivaltiaalta Jumalalta, mitä hän sanoo, mitä hänen sanansa opettaa?

Kirkon piispat ja papit on palkattu kertomaan, mitä Raamattu opettaa, ja julistamaan Jumalan väärentämätöntä sanaa, ilmoittamaan: Näin sanoo Herra. Ihmisille on kerrottava totuus, on ilmoitettava pelastuksen tie.
...

Kannattaa ottaa Raamattu käteen ja rukoilla Jumalalta viisautta sanan tutkimiseen sekä pyytää ymmärrystä luettuun sanaan. Totuus tekee vapaaksi. Suuri kiitos Jumalalle jokaisesta uskollisesta sananjulistajasta, joka johtaa kuulijat uskomaan Jeesukseen omana Vapahtajana ja Herrana.


Mauno Jouppi
Pohjalainen 22.01.2008Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus