MESSIASTA ODOTETTIIN

Markku Särelä, pastori, teol. tri h. c., Tampere
Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus

Concordia 6/2007


”Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä herätän Daavidille vanhurskaan vesan.” (Jer. 23:5)

Laulamme eräässä jouluvirressä Kristuksesta: ”Jo aivan alkuajoista/ Sua ikävöitiin halulla./ Näin huokasivat hurskahat/ Esi-isämme ja profeetat:/ Ah, kun jo tulis Herramme/ Katkaisemahan kahleemme,/ Omilleen tuomaan apua,/ Niin Israel sais iloita.” (Paul Gerhardt. VK 1938 nro 22:3-4.)

On kristillisen kirkon luovuttamaton usko, että Vanha testamentti sisältää suoria ennustuksia Messiaasta eli Kristuksesta. Teologisissa tiedekunnissa, joissa harjoitetaan ns. tieteellistä, perusteiltaan ateistista teologiaa, kielletään tämä. Teologian opiskelijat opetetaan omaksumaan sellainen käsitys, ettei Vanhassa testamentissa ole yhtään suoraa ennustusta Kristuksesta. Tällainen oppi lähtee ihmisen turmeltuneesta järjestä, joka ei seuraa Jumalan omaa ilmoitusta.


Tietäjien usko

Pyhä Jumalan Sana kertoo meille Itämaan tietäjistä. He kyselivät Jerusalemissa: ”Missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas? Sillä me näimme hänen tähtensä itäisillä mailla ja olemme tulleet häntä kumartamaan” (Matt. 2:2). Tietäjät, jotka itse olivat pakanoita, tunnustivat äsken syntyneen lapsen luvatuksi Messias-kuninkaaksi.


Herodes

Herodes, vallanhimoinen tyranni, ”kokosi kaikki kansan ylipapit ja kirjanoppineet ja kyseli heiltä, missä Kristus oli syntyvä”. Raamatusta löytyi vastaus: ”Juudean Beetlehemissä; sillä näin on kirjoitettu profeetan kautta: ’Sinä Beetlehem, sinä Juudan seutu, et suinkaan ole vähäisin Juudan ruhtinasten joukossa, sillä sinusta on lähtevä hallitsija, joka kaitsee minun kansaani Israelia’” (Matt. 2:5-6).

Herodes uskoi Raamatun todistuksen niin vahvasti, että rupesi toimenpiteisiin estääkseen juuri syntyneen kuninkaan valtaan pääsyn. Pelkkä Raamatun tapahtumien ja ennustusten todeksi uskominen ei ole pelastavaa uskoa, koska siihen ei liity turvautumista Jumalan armoon Kristuksessa. Kiusaajakin uskoo Raamatun todeksi ja pyrkii saamaan uskovat pois Sanan perustalta, etteivät he pelastuisi. Ei siis ihme, että kiusaajan joukoissa on niitäkin, jotka uskovat Raamatun pitävän paikkansa, mutta eivät ole omistaneet Jumalan armoa eivätkä siitä elä.


Ylipapit ja kirjanoppineet

Myös ylipapit ja kirjanoppineet uskoivat Messiaan tuloon ja saattoivat Kirjoituksista saada selville, missä Messias oli syntyvä. He odottivat vain toisenlaista messiasta, vapauttajakuningasta, kuten aikanaan kävi ilmi. Heille ei kelvannut armonruhtinas, tuo, josta oli ennustettu: ”ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet” (Jes. 53:3).


Vapahtajan ja evankelistojen todistukset

Jeesus ja evankeliumien kirjoittajat todistavat tavan takaa, että ”kävisi toteen, mikä profeettain kautta on puhuttu” (Matt. 2:23; 1:22; 2:15; 4:14; 12:17; 13:35; 21:4), ”että Ihmisen Pojan piti kärsimän paljon ja joutuman vanhinten ja ylipappien ja kirjanoppineiden hyljittäväksi ja tuleman tapetuksi, ja kolmen päivän perästä nouseman ylös” (Mark. 8:31), että ”kaikki on täysin toteutuva, mitä profeettain kautta on kirjoitettu Ihmisen Pojasta” (Luuk. 18:31), että Kristuksessa ”pitää käymän toteen tämän, mikä kirjoitettu on: ’Ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon.’ Sillä se, mikä minusta on sanottu, on täyttynyt” (Luuk. 22:37), ”että kaiken pitää käymän toteen, mikä” hänestä ”on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa” (Luuk. 24:44), ja ”että tämä oli hänestä kirjoitettu” (Joh. 12:16). Näin Jeesus vakuuttaa kaikille, että hän on luvattu Messias, jossa Kirjoitukset ovat täyttyneet.


Johannes Kastajan todistus

Kastaja lausui Messiaasta: ”Te olette itse minun todistajani, että minä sanoin: en minä ole Kristus, vaan minä olen hänen edellänsä lähetetty” (Joh. 3:28).


Paavalin ja Pietarin todistukset

Apostoli Paavali lausuu Jeesuksesta: ”Kun he olivat täyttäneet kaiken, mikä hänestä on kirjoitettu, ottivat he hänet alas puusta ja panivat hautaan” (Ap. t. 13:29). Apostoli Pietari todistaa samaa: ”Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta” (Ap. t. 10:43).


Kansan odotus

Eräät jerusalemilaiset sanoivat: ”Olisivatko hallitusmiehemme tosiaan saaneet tietoonsa, että tämä on Kristus? Kuitenkin, me tiedämme, mistä tämä on; mutta kun Kristus tulee, niin ei kukaan tiedä, mistä hän on” (Joh. 7:26-27). Apostoli Johannes kirjoittaa kansan aprikoimisesta: ”Mutta monet kansasta uskoivat häneen ja sanoivat: ’Kun Kristus tulee, tehneekö hän enemmän tunnustekoja, kuin tämä on tehnyt?’” (Joh. 7:31)

Messiasodotus oli siis aivan yleistä Jeesuksen aikana Israelissa, jopa Samariassa. Näihin todistuksiin voisimme vielä lisätä esimerkiksi Elisabetin (Luuk. 1:43), Sakariaan (Luuk. 1:68-79) ja Simeonin todistukset (Luuk. 2:29-32). Näiden kaikkien valossa on hyvin outoa ja vastoin tervettä järkeäkin väittää, ettei Vanha testamentti sisällä yhtään suoraa ennustusta Kristuksesta. ”Tiede” on mennyt pahasti harhaan eikä se itse koskaan korjaa niitä vaurioita, joita se on erehdyksillään aiheuttanut Kristuksen asialle.

Raamatusta voimme havaita, että oli olemassa sekä tervettä että harhaista Messias-odotusta. Harhainen odotus etsi maallisia. Terve odotus, josta Sakarias on esimerkkinä, käsitti Messiaan antavan ”pelastuksen tuntemisen... syntien anteeksisaamisessa” (Luuk. 1:77).


Samarialaisten odotus

Samarialaisetkin odottivat Messiasta, vaikka he hyväksyivät Vanhan testamentin kirjoista vain Mooseksen kirjat. He löysivät niistä ennustuksia Kristuksesta. Nainen Syykarin kaivolta lähtiessään kertoi Jeesuksesta ja sanoi: ”Eihän se vain liene Kristus?” Ja samarialaiset todistivat: ”Emme enää usko sinun puheesi tähden, sillä me itse olemme kuulleet ja tiedämme, että tämä totisesti on maailman Vapahtaja” (Joh. 4:42).


Kristillinen uskomme

Uskomme elävään Jumalaan, joka on muuttumaton ja kaikkivaltias. Hän pystyi etukäteen ilmoittamaan, mitä tulee tapahtumaan, ja saattamaan sen kirjalliseen muotoon Raamattuun. Hän lupasi ihmiskunnalle Messiaan. Kristus tuli, kun aika oli täytetty, ja toimitti lunastuksen meitä syntisiä varten, niin että kuka tahansa häneen uskoo, saa syntinsä anteeksi hänen nimessään.


Markku Särelä, ”Rauha teille!” Saarnakirja. Osa 1, s. 125-128. STLK 2007.Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus