JUMALAN HYVÄ JÄRJESTYS

Petri Hiltunen, pastori, Valkeala
Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus

Concordia 3/2007


”Ettekö pelkää minua, sanoo Herra, ettekö vapise minun edessäni? Minä, Herra, olen pannut hietikon meren rajaksi, se järjestys pysyy ikuisesti, meri ei voi sitä muuttaa. Kuohukoot aallot – voimattomina ne iskevät rantaan! Pauhatkoot tyrskyt - meren rajaa ne eivät voi ylittää! Mutta tällä kansalla on tottelematon ja kapinallinen sydän. Kaikki ovat luopuneet minusta ja lähteneet omille teilleen. Eivätkä he ajattele: ’Me pelkäämme ja tottelemme Herraa, Jumalaamme. Hän antaa meille sateen oikeaan aikaan, niin kevätsateen kuin syyssateenkin. Hän huolehtii siitä, että sato kypsyy korjattavaksi joka vuosi ajallaan’. Teidän rikoksenne ovat sekoittaneet vuoden kulun, syntinne ovat riistäneet teiltä kaiken hyvän.” (Jer. 5:22-25).

Viimeisen parin vuoden aikana me olemme nähneet suuria muutoksia maapallolla, merissä, ilmastossa, talven tulossa jne. Raamattu osoittautuu jälleen kerran paikkansa pitäväksi: Ihmisten pahuus sekoittaa vuoden kulun ja rikkoo Jumalan luoman hyvän järjestyksen.

Tuo järjestys perustuu Jumalan luomissanaan. Jumala loi asiat sellaisiksi kuin ne ovat ja ”näki, että niin oli hyvä”.

Hän loi ihmisen mieheksi ja naiseksi ja sanoi heille: ”Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa”. Nyt ollaan jopa kirkossa, Jumalan huoneessa, hyväksymässä järjestys, joka ei perustu miehen ja naisen väliseen liittoon. Ruotsin kirkko on jo hyväksynyt siunaamiskaavan homoliitoille, jotka eivät voi toteuttaa Jumalan antamaa tehtävää: ”Olkaa hedelmälliset.” Ja Suomen kirkko hiipii perässä.

Jumala loi myös järjestyksen, jossa ihmisen tehtävä oli ”viljellä ja varjella” maapalloa (1. Moos. 2:15). Ihmisen tuli käyttää hyödykseen luonnonvaroja, mutta myös varjella ja suojella Jumalan antamaa lahjaa.

Näin ei ole kuitenkaan käynyt ja seuraukset me näemme entistä selvemmin ympärillämme.

Jumala loi hyvän järjestyksen myös Kirkkoonsa, ”sillä Jumala ei ole epäjärjestyksen vaan rauhan Jumala”. Siksi heti perään opetetaan: ”Niin kuin kaikissa pyhien seurakunnissa, olkoot vaimot vaiti teidänkin seurakunnankokouksissanne, sillä heidän ei ole lupa puhua” (1. Kor. 14:33-34). Tämän Jumalan luoman hyvän järjestyksen rikkominen aiheuttaa jatkuvaa epäjärjestystä ja rauhattomuutta myös Suomen kirkossa.

Me emme pelastu Jumalan käskyjä noudattamalla. Silti me emme voi sivuuttaa niitä ilman, että itse joudumme kärsimään.

Pelastusta varten Jumala on luonut järjestyksen, jossa Hänen Poikansa sovitustyö on kaikki kaikessa. Sitäkään järjestystä me emme voi rikkoa aiheuttamatta itsellemme vahinkoa – jopa iankaikkista vahinkoa.

Paavali kirjoitti kolossalaisille: ”Iloitsen nähdessäni järjestyksen, joka teidän keskuudessanne vallitsee ja teidän lujan uskonne Kristukseen” (2:5).


Ote Paulus-yhteisön tiedotuslehdestä 1/2007. Otsikko toimituksen.Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus