PÄÄKIRJOITUS  Concordia 3/2007

Hannu Lehtonen
Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus

Concordia 3/2007


Avioliitto on Raamatun opetuksen mukaan Jumalan asettama (1. Moos. 2:24). Kun Jeesukselta kysyttiin avioliittoon liittyvistä kiistakysymyksistä, hän viittasi nimenomaan luomiskertomukseen (Matt. 19:4-6). Ihmisten myöhemmin tekemät lait ja säädökset eivät voi muuttaa sitä, mitä Luojamme on jo maailman alussa tehnyt ja säätänyt.

Avioliitto on ollut alusta pitäen monien hyökkäysten ja väärinkäytösten kohteena. Saatana vihaa kaikkia Jumalan hyviä tekoja ja asetuksia ja pyrkii ne kumoamaan. Tämä on hyvin totta myös avioliiton suhteen. 

Luterilaiset tunnustuskirjat käsittelevät avioliittoa varsinkin puolustaessaan pappien oikeutta avioliittoon. Paavin kirkko oli tietyssä historian vaiheessa kieltänyt pappeja avioitumasta ja vaatinut näitä pysymään naimattomina. Tämä tilanne vallitsee edelleenkin roomalaiskatolisessa kirkossa. Augsburgin tunnustus sanoo: ”Sen tähden ne, jotka eivät ole soveliaita elämään pidättyvyydessä, ovat velvollisia solmimaan avioliiton. Sillä Jumalan käskyä ja Jumalan säätämää järjestystä ei mikään inhimillinen laki tai annettu lupaus voi kumota. Tämän perusteella papit opettavat, että heidän on ollut lupa mennä naimisiin.”

Tunnustuskirjat korostavat sitä, että avioliitto perustuu luomisen perusteella ns. luonnonoikeuteen. ”Koska ihminen on Jumalan luomistyön tulos ja se ja luomisjärjestys ovat luonnonoikeutta, ovat oikeusoppineet viisaasti ja oikein sanoneet miehen ja naisen liittymisen toisiinsa perustuvan luonnonoikeuteen.” ”Miehen ja naisen liittyminen yhteen perustuu luonnonoikeuteen. Edelleen luonnonoikeus on todella jumalallinen oikeus, koska se on Jumalan luontoon istuttama järjestys.”

Nykyään kohdistuu kasvavassa määrin paine tätä avioliiton perustaa vastaan. Voidaan puhua jopa salaliitosta avioliiton hävittämiseksi. Sillä avioliitto on yhden miehen ja yhden naisen välinen julkinen liitto. Jos avioliitto-sanaa aletaan soveltaa muihin yhdyselämän muotoihin, ollaan tiellä, jossa on uhattuna koko avioliiton käsite. Kristillisen kirkon yksi tärkeä tehtävä on puolustaa avioliittoa ja sen asemaa Jumalan hyvänä asetuksena. 
Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus