Muut lehdet:
BLOGIT PALJASTAVAT VASTAKOHTAISUUKSIA


Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus

Concordia 2/2007


Blogit ovat uusi ilmiö aikamme joukkoviestinnässä. Tämä sana on lyhenne ja käännös sanasta weblog, joka merkitsee päiväkirjaa internetissä (web). Ilmiö on vain muutaman vuoden ikäinen, mutta siitä on viime vuoden aikana tullut suosittu mielipiteen muodostuksen tapa. Monet ovat löytäneet blogeista keinon avata itseään ja löytää uusia samanmielisiä ystäviä.

Maaliskuun viimeiseen viikkoon keskittyi joukko uutisotsikoita luovia tapahtumia evankelis-luterilaisessa kirkossa Suomessa. Erityisesti voidaan mainita Hyvinkään ja Vammalan tapahtumat, 92 papin julkilausuma ja sitä seuraavat piispojen lausumat.

Maaliskuussa 2007 kirkollinen lehti Kyrkpressen avasi omat blogisivut (www.kyrkpressen.fi). Hyvin nopeasti ilmoittautui muutama kymmenen bloginkirjoittajaa ja pian debatin aallot kävivät korkeina. Tiettyihin blogeihin on voinut tulla kymmeniä kommentteja ja keskivertolukijan on ollut mahdotonta seurata kaikkea. Ohessa lyhyt yhteenveto.
 

Hyvinkään tapahtuma

Sunnuntaina 4. maaliskuuta järjesti SLEY Hyvinkäälle juhlan. Kauan etukäteen oli kirkkoherran kanssa puhuttu siitä, että ehtoollisjumalanpalveluksen toimittajina olisi ainoastaan miespappeja. SLEY:n paikallisosaston puheenjohtaja Pirkko Ojala varmisti asian vielä muutamaa viikkoa ennen tilaisuutta. Mutta muutama minuutti ennen kuin jumalanpalveluksen piti alkaa, ilmestyi sakaristoon naiskappalainen. Syntyi hämminki, jolloin saarnaaja, SLEY:n palveluksessa oleva pastori Ari Norro selitti, että hän voi väistyä sivuun.

Kiusallinen tilanne ratkesi, kun kappalainen sen sijaan päätti väistyä. Asia otettiin seuraavana päivänä esille Iltalehdessä otsikolla, joka väitti, että naispappi oli ajettu ulos kirkosta.

Seurauksena oli kiivas debatti ja puhuttiin myös rikosilmoituksesta Norroa vastaan syrjinnästä [Norro joutui poliisikuulusteluun, toim. huom.]. Tapahtuma johti myös siihen, että Helsingin seurakuntien lehti Kirkko ja Kaupunki kyseenalaisti pääkirjoituksessaan, voiko SLEY saada tukea lähetystyöhön ja Maata näkyvissä -festareihin.

Myöhemmin Helsingin seurakuntien seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt olla suostumatta 40000 euron hakemukseen lähetysprojektista Keniassa. Hakemus oli jätetty yhdessä ruotsinkielisen sisarjärjestö SLEF:n kanssa. Tämä päätös on herättänyt suurta huomiota, vaikka se koskee vain yhtä yksittäistä avustusta.


Vammalan tapahtuma

Marian ilmestyspäivänä 25. maaliskuuta syntyi metakka vammalalaispappi Jari Rankisen ympärillä. Hän jätti hoitamatta papilliset tehtävänsä ehtoollismessussa Tyrvään kirkossa. Hänen olisi tullut toimittaa palvelusta yhdessä messua johtaneen naiskollegan kanssa.

Tämä oli järjestetty hänen asettamisekseen seinää vasten, koska hän aikaisemmin oli julistanut, ettei hän tule palvelemaan yhdessä naispapin kanssa. Hän kommentoi ja keskustelee blogissaan (rankinen.blogspot.com).
Oulun hiippakunnassa Vesa Pöyhtäri on vastaavassa tilanteessa.

Muutama päivä aiemmin oli Henrik Perret julkaissut blogissaan (henrik.perret.nu) julistuksen, jonka on allekirjoittanut 92 pappia. Nämä ilmaisivat tukensa Rankiselle ja Pöyhtärille ja julistivat, että he toimisivat vastaavassa tilanteessa samalla tavalla. Julistus herätti suurta huomiota, ja esimerkiksi Vasabladetissa uutista tästä julistuksesta seurasi joukko kiivaita kommentteja.

Espoon piispa Mikko Heikka toivoi tv-haastattelussa, että naispappeuskysymys ratkaistaisiin lopullisesti tuomioistuimessa. Kuopion piispa Wille Riekkisen mielestä niiden, jotka vastustavat kirkon järjestystä, tulisi lähteä kirkosta.

Maaliskuun 30. päivä tuli julkisuuteen arkkipiispa Jukka Paarma yllättävän terävällä kannanotolla. Hän katsoi, että kyllin kauan on yritetty selvitä keskustelulla ja yhteistyöllä, mutta että nyt on aika kovemmille toimille, joihin kirkkolaki antaa mahdollisuuden. Selvästi sanottuna tämä tarkoittaa varoituksia ja lopulta pappien erottamista.

Piispa Gustav Björkstrand tuli julkisuuteen Pohjanmaan paikallisradiossa. Hän kertoi, että hänen tarkoituksensa on käydä keskusteluja niiden pappien kanssa, jotka ovat allekirjoittaneet julistuksen. Hän oli selvästi samalla linjalla arkkipiispan kanssa.


Debatteja HBT:n ympärillä

Blogikeskustelut ovat saaneet polttoainetta myös joistain tapahtumista seksuaalisesti poikkeavien ympärillä. Lyhenteestä HBT (homo-, bi- ja transseksuaalit) on tullut huomiota herättävä muun muassa sateenkaarimessun välityksellä, jota aiottiin viettää Helsingin tuomiokirkon kappelissa 13. huhtikuuta liittyen ”sateenkaaripyhään”.

Järjestäjät eivät olleet käyneet säädettyä tietä kirkkoherran ja kirkkoneuvoston kautta. Tämä aiheutti, että vt. khra Torsten Sandell kieltäytyi antamasta kappelia käytettäväksi. Piispa Gustav Björkstrand suhtautuu positiivisesti sateenkaarimessuihin, ja hän ilmoitti, että hän olisi ollut valmis antamaan tilan käyttöön.

Messu siirrettiin sitten Vantaan kirkkoon, jossa kirkkoherra Monika Heikel-Nyberg avasi ovet ottamatta asiaa esille seurakuntaneuvostossa. Tämä johti myöhemmin siihen, että seurakuntaneuvosto peruutti päätöksen, josta syystä messu jouduttiin vielä kerran siirtämään, tällä kertaa Diakonissalaitoksen kirkkoon.

Tuomiokapituli antoi 27. maaliskuuta lausunnon koskien Joakim Förarsin valitusta kahdesta papista, Karl af Hällströmistä ja Tomas Raysta, jotka ovat julkisesti puolustaneet homoseksuaalista elämää ja ilmoittaneet tarkoituksenaan olevan siunata rekisteröityjä parisuhteita. Valitus hylättiin, koska kysymys samaa sukupuolta olevien parisuhteen siunaamisesta on selvityksen alainen ja papeilla on oikeus ottaa osaa debattiin.

Piispa Björkstrand sanoo kuitenkin eräässä lausunnossaan, että pappien tulee saarnassa pidättäytyä ottamasta tiettyä kantaa tähän asiaan. Saarnatuolia ei saa käyttää propagandistiseen tarkoitukseen, ei parisuhteen siunaamisen puolesta eikä sitä vastaan, hän katsoo.

Tämä sisältää selvästi, että saarnatuolista ei saa julistaa, mitä Raamattu opettaa homoseksuaalisesta elämästä, koska sen voidaan nähdä propagandistisena kannanottona toisen näkemyksen eduksi!

Vain muutama viikko aiemmin Helsingin tuomiokapituli oli vapauttanut pastori Leena Huovisen, joka oli annettu ilmi siitä, että hän oli siunannut rekisteröidyn homoseksuaalisen parisuhteen.


Koventuvia asenteita

Jos ottaa osaa debatteihin, esimerkiksi Vasabladetin kommentaareihin pappien julistuksesta, vahvistuu kuva siitä, että yleinen mielipide koventuu yhä enemmän niitä kohtaan, jotka puolustavat Jumalan sanan auktoriteettia. Sama asia pätee puhelinkeskusteluihin ja kommentaareihin, joihin radio on antanut mahdollisuuden.

Tämän yhteyteen tulee asettaa piispojen koventuneet asenteet. He ovat herkkäkuuloisia sille, mitä kansa yleensä ajattelee. [...] Lausunnot siitä, että ”yhteistyöstä kieltäytyvien” (uusi termi) tulisi lähteä kirkosta perustuvat siihen vakuuttuneisuuteen, että suhteellisen harvojen voidaan ajatella tekevän tällaisen johtopäätöksen.


Suuri joukko seuraa luottavaisesti luopumusta. Suuret osat herätysliikkeiden väestä veltostuvat/menettävät herkkyyttään ja tottuvat eksytykseen niin hitaasti, etteivät he itse huomaa sitä, varsinkin kun heidän johtajansakaan eivät osoita mitään merkkejä heräämisestä ja sen toitottamisesta, että vaara on käsillä.
Tunnepitoiset siteet kirkkoon merkitsevät enemmän kuin Jumalan sanan seuraaminen.

Kaikki viittaa siihen, että meidän on alettava ottaa huomioon, että meidän aikamme alkaa muistuttaa yhä enemmän varhaiskirkon aikaa: vastustus, pilkka ja avoin vaino ovat enemmänkin sääntö kuin poikkeus.

Sellaisessa tilanteessa meidän tulee muistaa, että kristillinen usko ei voi seistä yhdessä Jumalan sanan kieltämisen ja väärentämisen kanssa, kuinka kauniisiin muotoihin se ikinä paketoidaankin ja vaikka se johtaa välirikkoon rakkaiden traditioiden kanssa.


Tarvitaan uudelleenajattelua ja Raamatun tutkistelua


Kaikki tämä paha voi toivottavasti tuoda mukanaan myös jotain hyvää. Yhä useampien silmät voivat nyt avautua sille, kuinka tärkeää on, että meillä on pääsy Jumalan puhtaan sanan ja sakramentin äärelle.

Sellaisessa tilanteessa perusteellinen Raamatun tutkistelu on välttämätöntä, sillä mistä kristityt etsisivät neuvoa, ellei Raamatusta? Jos paikkakunnalla on useampia, joita tämä huoli on koskettanut, kokoonnutaan yhteen opiskelemaan Raamattua yhdessä.


Ola Österbacka
Logos 1/2007

Lyhennelmä
Suom. Hannu LehtonenEdellinen kirjoitus Seuraava kirjoitus