RAAMATUN LUOMISKERTOMUS JA EVOLUUTIOTEORIA

Halvar Sandell, pastori, Helsinki
Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus

Concordia 5/2006


Evoluutioteorialla selityksenä elävien organismien synnylle on lähtökohtinaan tiettyjä filosofisia oletuksia. Nämä voidaan sitoa yhteen lähinnä otsikoilla naturalismi (näkemys, jossa kaikki yliluonnollinen torjutaan) ja uniformitarianismi (näkemys, jonka mukaan luonnonlait ovat samat menneisyydessä kuin mitä ne ovat nyt). Perustava näistä käsitteistä luettavissa oleva näkökohta on, että luonto on itse oma selityksensä ja että luonnon prosessit ovat olleet aina samanlaiset; ts. elävien olentojen synnylle ei ole mitään muuta selitystä kuin se, joka voidaan nykyisin havaita ja kirjata luonnosta. Tietenkin nämä oletukset ovat itse asiassa hypoteettisia väittämiä. Ne on osittain muodostettu sen tähden, että jos nämä oletukset hylätään, ainoa jäljelle jäävä vaihtoehto on, että on olemassa Luoja ja luomakunta on saanut alkunsa määrätyistä luomisteoista. Näistä oletuksista kiinnipitäminen myös edellyttää, että oppi itsestään sikiämisestä (jonka Louis Pasteur osoitti vääräksi) palautetaan kunniaan, jotta ylipäätään löydetään selitys elämän olemassaololle.

Raamattu näkee ehdottomasti toisen syy-yhteyden luomakunnan syntymisessä kuin sen pysymisessä ja jatkumisessa. Raamatun kuvaus luomisesta lyö kiinni erittäin selvästi sen, että luomakunta oli täydellinen synnyttyään (1. Moos. 1:31 - 2:3). Tämän ei tietenkään tarvitse sulkea pois muuntelua ja mikroevoluutiota (lajin sisäinen kehitys) annetusta lähtökohtatilasta lähtien.

Joskus halutaan sovittaa evoluution kulku ja luomiskertomuksen järjestys yhteen.
 
1) Ensiksi on huomautettava, että evoluutio edellyttää jatkuvaa prosessia, kun luomiskertomus puolestaan puhuu täydellisesti suoritetusta luomisesta alussa.

2) Toiseksi tällainen väkinäinen synteesi osoittaa kunnioituksen puutetta luomiskertomuksen tietoja kohtaan. Monet sen yksityiskohdat ovat ristiriidassa evoluutioajatuksen esiintuomien asioiden kanssa.

3) Kolmanneksi sen paremmin syntiinlankeemuksella ruumiillisena ja maailmanlaajuisena katastrofina kuin suurella vedenpaisumuksellakaan Nooan aikana ei ole paikkaa evoluutiomallissa. Syntiinlankeemus edellyttää, että luomakunnan olemus on muuttunut radikaalisti sen jälkeen, kun se tuli valmiiksi. Seurauksena on ollut pahuus ja kuolema. Luomakunnan puutteilla ja heikkenemisellä, kuten kuolemalla ja sen merkeillä, on toinen aiheuttaja kuin luomakunnalla itsellään. Jos halutaan säilyttää yhtenäinen käsitys fyysisen maailman synnystä ja sen nykytilasta ilman syntiinlankeemusta tiettynä fyysisenä katastrofina, sopii esim. sellainen lahko kuin manikeolaisuus (paha ja hyvä sekoittuneena luomakunnassa alusta lähtien) kristinuskoa (syntiinlankeemus kaikkien luomistekojen jälkeen) paremmin osaksi synteesiä uskonnollisen ja uusdarvinistisen olemassaolon selityksen välillä.

4) Neljänneksi tulee aina esille se, että jos evoluutio on selitys olemassaololle, on mahdotonta torjua sosiaalidarvinismi (vahvempien oikeus sortaa heikkoja). Jos luonnonvalinta on se olemassaolon periaate, joka on siunannut meitä nykyisellä kehitystasollamme, vaatii se tietenkin soveltamista. Millä loogisesti hyväksyttävällä syyllä voisi johdonmukaisesti ajatteleva kieltäytyä tästä? Sen, että näin on, olemme nähneet monenlaisista diktatuurivaltioista, selvimmin Saksan Kolmannesta valtakunnasta, joka teki heikkojen sortamisesta avoimesti laillista. Sama toistuu maallistuneissa länsimaisissa yhteiskunnissa, joissa evoluutioajatus on juurrutettu kaikkiin koulutettuihin yksilöihin. Sosialistiset puolueet ovat onnistuneet saamaan vapaan abortin voimaan useimmissa Länsi-Euroopan maissa joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. Lukuisat abortit, valikoivat abortit vammaisuutta epäiltäessä (sovelletaan Suomessakin) sekä vaikeasti hallittava keskustelu niin kutsutusta eutanasiasta kuuluvat lähtemättömästi kuvaan. Jos yksittäinen ihminen ymmärretään pienenä, lähes mitättömänä lenkkinä loppumattomassa kehitysketjussa, ei yksittäisen ihmisen ainutlaatuisesta asemasta voida ajan mittaan pitää kiinni. Tämä evoluutioajatuksen sovellus esiintyi itäeurooppalaisessa kommunismissa sen korostaessa työtätekeviä massoja. Asiaan kuuluu, että äänekkäin aborttien ja eutanasian vastustus on kuultu nimenomaan perinteisen näkemyksen omaavien kristittyjen piiristä.

Se, miten käsitämme olemassaolon ja sen laadun, vaikuttaa siihen, miten käsittelemme omaa elämäämme ja sen valintatilanteita. Yksilötasolla voi olla ristiriita eettisten valintojen ja sen välillä, miten ymmärretään olemassaolon synty. Lopulta järjellisesti lukkoon lyöty lähtökohta voittaa kuitenkin tunneperäiset seikat ja yksittäiset arkipäivän valinnat.


Suomennos: Isto Vuorio


Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus