PÄÄKIRJOITUS  Concordia 5/2006

Hannu Lehtonen
Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus

Concordia 5/2006


Tänä syksynä tuli kuluneeksi kaksikymmentä vuotta siitä, kun evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous avasi pappisviran naisille. Tällä ratkaisullaan kirkko julisti, että pappisvirkaa voidaan muuttaa tarpeen mukaan. Kun tälle tielle on lähdetty, on loogista, että jatkoa seuraa. Tänä vuonna kirkkohallitukselta tuli julkisuuteen virkatyöryhmän mietintö, jossa ehdotetaan periaatteellisesti hyvin suuria muutoksia kirkkolakiin. Näiden ehdotusten ajatuksena on sisällyttää käytännössä nykyinen työsopimuslaki kirkkolakiin. Siten pappisvirasta tulisi työsopimuslain alainen aivan kuten mikä tahansa maallinen palvelusuhde. Samankaltainen prosessi on käynnissä myös ortodoksisessa kirkossa.

Konkreettisesti tämä ehdotus sisältää mm. seuraavia asioita: kaikki virkasuhteet tulevat määräaikaisiksi tai toistaiseksi voimassa oleviksi, kurinpitomenettely pappien, kanttorien ja lehtorien osalta kumotaan ja sen tilalle tulee irtisanomismenettely, koeaika virkaan valituille, syrjintäkielto eli työnantaja ei saa syrjiä viran hakijaa mm. sukupuolisen suuntautumisen, uskonnon, tai mielipiteen takia. Ehdotus puhuu myös muun muassa kilpailevasta toiminnasta.

Kirkolliskokouksen päätös 1986 alisti pyhän Raamatun yhteiskunnallisen ideologian alaisuuteen. Edellä lyhyesti kuvailtu kirkkohallituksen ehdotus on linjassa tämän kanssa, sillä siten papeista tehtäisiin kunnallisvirkamiehen kaltaisia virkailijoita.

Kun kirkon virkaa lähdetään muuttelemaan ihmisjärjen mukaan, lähdetään vaaralliselle tielle. Kirkon virka on Kristuksen asettama, eikä meillä ole oikeutta sitä muutella. On myös syytä pitää mielessä Augsburgin tunnustuksen sana, jonka mukaan kirkon virka on asetettu vanhurskauttavan uskon saamista varten. On kysymys hyvin vakavista asioista.

Martin Chemnitz, uskonpuhdistuksen toinen Martti, muistuttaa meitä Kristuksen asettaman viran siunatusta merkityksestä: ”Tärkeintä virassa on, että Jumala tahtoo olla läsnä siinä Pyhällä Hengellään, armollaan ja lahjoillaan. Hän tahtoo toimia vaikutuksellisesti sen välityksellä.”

Apostoli Paavali lausuu: ”Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niin kuin kirjoitettu on: "Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat!" – –    Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.” (Room. 10:14-15, 17) ”Valvo itseäsi ja opetustasi, ole siinä kestävä; sillä jos sen teet, olet pelastava sekä itsesi että ne, jotka sinua kuulevat.” (1. Tim. 4:16)  
Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus