HEIKAN KOMITEAN MIETINTÖ JA RAKENTAVIA RATKAISUJA -LISTAHANKE

 

Kulunut talvi toi meille kirkon internetsivuille piispa Mikko Heikan komitean mietinnön, jossa selvitellään, miten kansankirkko ”hoitelisi” apostolisen virkanäkemyksen edustajat. Heikan työryhmä ehdottaa mm. pakottamista, esimiesten kanteluja ja rangaistuksia sekä virasta erottamista. Jopa maallinen rangaistuslaki liitetään asiaan, ja puhutaan myös sakoista ja vuoden vankeudesta (s. 55). Nyt edellytetään tiukkaa kuuliaisuutta naispappeusharhalle. Ei saa edes opettaa sitä vastaan (s. 57).

 

Piispa Heikan työryhmän ehdotukset ovat herättäneet reaktioita tunnustuksellisissa piireissä, mikä on tietysti oikein. Nettiosoitteessa www.rakentaviaratkaisuja.fi voi allekirjoittaa vetoomuksen nykyisille piispoille, etteivät he lähtisi mainitun komitean ehdottamaan toimintaan. Ensimmäinen allekirjoittaja on kirkkoherra Keijo Rainerma, joka oli komitean jäsen ja joka on myös kirjoittanut eriävän mielipiteen mietintöön.

 

Vetoomuksen ensimmäinen osa kuvailee korrektisti sen tilanteen, joka seuraisi jos nämä ideat toteutetaan. Toinen puolisko käsittelee vetoomustekstin laatijain näkemyksiä, miten nyt pitäisi toimia ja suhtautua. Tässä esiintyy hyvin ongelmallisia näkökohtia ja suoraan sanoen myös jopa harhaanjohtavia kirkko-opillisia teesejä.

 

Kristilliseen kirkkoon ei saisi vihkiä sellaisia viranhaltijoita, jotka eivät pitäydy apostoliseen oppiin ja järjestykseen. Vetoomusteksti sanoo päinvastoin, ettei virkanäkemys saa olla esteenä viran tai toimen saamiseen kirkossa.

 

Evankelisluterilaisessa kirkossa kaikkien messujen on oltava perinteisen virkajärjestyksen mukaisia. Vetoomuksen laatijat toivovat seurakuntien resurssien mukaan järjestävän myös perinteisen virkajärjestyksen mukaisia messuja. Tämä riittää ilmeisesti heille. Mutta mitä sanoo Kristus ja apostolinen sana?

 

Vetoomusteksti siteeraa vuoden 1986 kirkolliskokouksen pontta, jossa enemmistö lupasi toimintavapautta vähemmistölle. Ponsi oli harhaan menevän enemmistön (olemukseltaan pettävä, kuten nyt tiedämme) lupaus vähemmistölle, ja sellaisena sitä pitää aina käsitellä. Hyvin vaaralliseksi tilanne tulee, jos nykyinen vähemmistö ideologisoi tätä pontta ja opettaa, että kirkossa saa opettaa kahdella tavalla ja ylläpitää kahta oppia.

 

Lopuksi vetoomusteksti vielä puhuu kaikkien toimintamahdollisuuksista ja vetoaa luopiopiispoihin, että he toimisivat niin, että vaihtoehtoja riittäisi ja jumalanpalvelusyhteisöjen perustamisista vältyttäisiin. Voidaan todeta, että ne tällaisten yhteisöjen aktiivit, jotka ovat tämän tekstin allekirjoittaneet, ovat tehneet jotakin hyvin ristiriitaista. Apostaatit (luopiot, harhassa olevat) pyydetään apuun, ettei tulisi lisää tällaisia yhteisöjä! Näin se väki, joka on näissä jumalanpalvelusyhteisöissä, sahaa sitä oksaa, jolla he itse istuvat. Papit, jotka ovat opastaneet tällaiselle tielle, tuntekoot vastuunsa.

 

Tekstin laatijat viittaavat pyrkimyksessään Paavalin ohjeeseen (Room. 12:10), jossa hän sanoo: ”Kunnioittakaa kilvan toinen toistanne.” Tässä Paavali puhuu pyhästä yhteisöstä, jossa ollaan samassa apostolisessa uskossa ja järjestyksessä. Kun puhutaan erilaisista harhoista, jotka rikkovat apostolista seurakuntaa, pitää päinvastoin siteerata Room. 16:17: ”Vetäytykää pois heistä!” Väärää oppia ja sen edustajia ei saa kunnioittaa kristillisessä kirkossa. Muutoin joutuu osalliseksi heidän synnistään. (1. Tim. 5:22) Paavali edellyttää, ettei harhaopettajaa tunnusteta (1. Kor. 14:37-­­38).

 

Myötätuntomme on niiden puolella, jotka ovat tulleet sen tarkemmin ajattelematta mukaan ja allekirjoittaneet, kun vihdoin on tullut tempaus, joka päällisin puolin vaikuttaa olevan oikealla asialla. Varmaan moni allekirjoittaja on valmis paljon enempään kuin tämän tekstin teologit, jotka ovat tietoisesti lähteneet heterodoksian (monioppisuuden) tielle. Heterodoksiasta on nyt varoitettava. Todellinen ortodoksia (oikeaoppisuus) ei pysty pitkän päälle elämään, jos sen ohessa kunnioitetaan tottelemattomuutta Kristusta kohtaan. Tämän piispa Heikan mietintökin selvästi osoittaa. On toivottava Heikan komitean mietinnön aiheuttaman keskustelun saavan aikaan monien kristittyjen heräämistä heidän huomatessaan, että apostolinen usko ja järjestys eivät säily heterodoksisen opin alamaisuudessa tai tietoisessa hengellisessä yhteiseksistenssissä.

 

Halvar Sandell, pastori

Helsinki