TAPAHTUMIA AJASSA

 

Palkinto piispa Obarelle

 

Gottesdienst-lehti (ilmestyy Missouri-synodin, LCMS, piirissä) on myöntänyt vuodesta 1996 alkaen tunnustuspalkinnon (Sabre of Boldness) henkilölle, joka on kunnostautunut taistelussa Kirkon tunnustuksen puolesta. Lehden nettisivuilla kerrotaan tämän vuoden palkinnon saajasta ja palkitsemisen perusteista: ”Vuoden 2006 Sabre of Boldness-palkinnon saaja on piispa Walter Obare Keniasta. Kenian kirkko syntyi aikoinaan Ruotsin kirkon lähetysponnistusten tuloksena. Nyt äitikirkosta on kuitenkin tullut röyhkeä luopio. Piispa Obare on kuuliaisuudessa omaa vihkimysvalaansa kohtaan tullut avoimesti Ruotsin hädänalaisen vastarintaliikkeen – Missionsprovinssin – avuksi. Hän on uhmannut rohkeasti valtionkirkkoa, ja hänet on erotettu neuvonantajan asemasta Luterilaisessa maailmanliitossa.”

 

Opetusministerin nuiva suhtautuminen kristillisiin kouluihin

 

Valtioneuvosto hylkäsi useimpien kristillisten koulujen hakemat luvat helmikuussa tekemässään päätöksessä. Vain kahdelle myönnettiin jatkolupa. Opetusministeri Antti Kalliomäki perustelee päätöstä Etelä-Suomen Sanomissa 10.2.2006 julkaistussa jutussa sanomalla, ettei ”lapsia ja nuoria pidä valjastaa yhden uskon välikappaleeksi”. ”Suomalaisen koululaitoksen ihanne on moniarvoisuus ja sen pitää toteutua myös yksittäisten oppilaiden opetuksessa”, Kalliomäki sanoo. Kalliomäki sanoo myös lehtihaastattelun mukaan: ”Oikeanlaista moniarvoisuutta ei ole se, että yksi koulu opettaa yhden vakaumuksen mukaisesti ja toinen toisen.”

 

Erityisesti herättää huomiota seuraavat sanat: ”Opetusministerin mukaan kristillisten koulujen opetus on osin ristiriidassa virallisten tavoitteiden kanssa. Opetus ei saisi olla tunnustuksellista, mutta Kalliomäen mukaan esimerkiksi kristillisten koulujen biologiantunneilla opetetaan myös evoluutioteorialle vaihtoehtoista kreationistista oppia.” Lehtijuttu jatkuu: ”Totuutta, miten evoluutio on kehittynyt, ei Raamatusta löydä.”

 

Opetusministerin perustelut tuntuvat perin ristiriitaisilta. Toisaalta hän peräänkuuluttaa moniarvoisuutta. Toisaalta hän on sitä vastaan, että ”esimerkiksi kristillisten koulujen biologiantunneilla opetetaan myös evoluutioteorialle vaihtoehtoista kreationistista oppia”. Eikö moniarvoisuuden mukaista olisi juuri se, että evoluutioteoria esitettäisiin todellakin vain teoriana ja esitettäisiin myös muut vaihtoehtoiset selitykset?