PÄÄKIRJOITUS * HANNU LEHTONEN

 

Julkisuuteen tuli jokin aika sitten piispa Heikan johtaman työryhmän mietintö ns. virkakysymykseen liittyen. Mietinnön johtopäätökset ovat tylyt naispappeuden vastustajia kohtaan. Työryhmä asettuu sille kannalle, että työntekijä saa sydämessään tosin olla naispappeutta vastaan mutta hänen tulee virkatoimissaan tehdä yhteistyötä kaikkien kanssa sukupuoleen katsomatta. Mietinnössä tehdään myös ehdotuksia kurinpidollisista toimista niitä kohtaan, jotka asettuvat vastahankaan. Mietintöön liittyy yksi eriävä mielipide. Helmikuussa pidetty piispainkokous asettui Heikan työryhmän kannalle. Se lähetti mietinnön lausuntakierrokselle tuomiokapituleihin.

 

Edellä mainittu mietintö perustuu olennaisesti TM Paula Närhen tutkimukseen. Muun muassa Kyrkpressen-lehden päätoimittaja, Stig Kankkonen, on kritisoinut perustellusti kyseistä tutkimusta asenteellisuudesta. Hän kirjoittaa mm. ”Miten on mahdollista, että naispappeja tai pappisnaisia, joiksi Närhi heitä nimittää, lainataan 90 kertaa ja naispappeutta kannattavia luottamushenkilöitä 66 kertaa, kun samalla löytyy vain yksi sitaatti luottamushenkilöltä, jolla on klassinen virkanäkemys?” (käännös Uusi tie -lehden mukaan). Kun tällaista valmiiksi asenteellista tutkimusta käytetään näin merkittävään päätöksentekoon, se väkisinkin herättää vaikutelman siitä, että haetaan vain veruketta vastustuksen nuijimiseen hallinnollisin päätöksin. Kirkko-oikeuden asiantuntijan, Pekka Leinon, sana juridisesta fundamentalismista tuntuu osuvalta (Kyrkpressen 23.2.2006).

 

Naispappeuteen torjuvasti suhtautuvien työntekijöiden keskuudessa tämä kaikki herättää ilman muuta levottomuutta. Joudutaan ajattelemaan, että miten nyt käy. Huoli on ymmärrettävä. Mutta sittenkin tulisi nähdä yli oman työpaikan tms. Ei myöskään hyödytä ajatella, että jos piispat eivät usko Jumalan sanaa niin ehkäpä he uskovat ihmisten sanoja, ihmisten vetoomuksia. Kannattaa muistaa, mitä Jeesuksen vertauksessa rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta sanotaan: ”Jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös.” (Luuk. 16:31)