PÄÄKIRJOITUS * HANNU LEHTONEN

 

Luterilainen oppi korostaa sanan ja sakramenttien asemaa ja merkitystä. Sana ja sakramentit ovat armonvälineitä, armon välikappaleita. Tunnustuskirjoissa lausutaan muun muassa: ”Jumala tahtoo käyttää yksinomaan näitä

välineitä, nimittäin pyhää sanaansa, kun sitä kuullaan saarnattavan tai kun sitä luetaan, sekä sakramentteja, kun niitä hänen sanansa mukaan käytetään. Millään muulla keinolla Jumala ei kutsu ihmisiä iankaikkiseen pelastukseen, vedä heitä luokseen, käännytä, uudestisynnytä eikä pyhitä.” Edellä mainittu kohta tunnustuskirjoista perustelee opetustaan seuraavilla Raamatun kohdilla: 1. Kor. 1:21; Ap. t. 11:14; Room. 10:17; Joh. 17:20.

 

Armonvälineiden kautta meidät tehdään osallisiksi siitä pelastuksesta, joka on valmistettu Kristuksen lunastustyön kautta. Näiden asioiden yhteys näkyy selvänä apostoli Paavalin sanoissa: ”Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.” (2. Kor. 5:18-19) Sana ja sakramentit saavat sisältönsä Kristuksen sovitustyöstä.

 

Armonvälineillä on sekä tarjoava eli antava että vaikuttava voima. Jumala ei ainoastaan tarjoa meille armoaan niiden välityksellä vaan myös vaikuttaa pelastavan uskon. Augsburgin tunnustuksessa lausutaan: ”Jotta saisimme tämän uskon, on asetettu evankeliumin opettamisen ja sakramenttien jakamisen virka. Sanaa ja sakramentteja välineinä käyttäen lahjoitetaan Pyhä Henki, joka niissä, jotka kuulevat evankeliumin, vaikuttaa uskon missä ja milloin Jumala hyväksi näkee.”

 

Luterilaisen tunnustuksen mukaan keskeistä on puhdas sanan julistus ja Kristuksen asetuksen mukaan toimitetut sakramentit. ”Kirkko on pyhien yhteisö, jossa evankeliumi puhtaasti julistetaan ja sakramentit oikein toimitetaan.” Esimerkiksi hienot ulkoiset puitteet eivät ole välttämättömiä. Tämän päivän luterilaisten kristittyjen polttavia kysymyksiä on, mistä löytää puhtaan sanan julistuksen ja oikein toimitetut sakramentit. Tämä on sama kysymys kuin, mistä löytää puhdasta ja ravitsevaa ruokaa hengellistä elämäänsä varten.

 

RUOTSISSA JÄLLEEN PAPPISVIHKIMYS

 

Piispa Arne Olsson (Missionsprovins) vihki 7.1.2006 kuusi miestä papeiksi Göteborgissa. Vihittävien joukossa oli Janne Koskela Oulusta. Ruotsin kirkon johtajat ovat uhkailleet tähän toimintaan osallistuvia kirkon virassa olevia henkilöitä. Heitä on muun muassa vaadittu pyytämään piispalta lupaa etukäteen. Erityisesti Missionsprovinsin sihteeri Bengt Birgersson on joutunut Göteborgin tuomiokapitulin hampaisiin. On kuitenkin rohkaisevaa lukea Suomeen tulleista viesteistä, että pappisvihkimystä saatiin viettää iloisissa merkeissä. Monet papitkin olivat tulleet paikalle todistamaan tapahtumaa tai jopa osallistumaan siihen. Missionsprovinsin vastuunkantajat tarvitsevat tukeamme. Jokainen voi ainakin rukouksin muistaa heitä. Meidän on myös syytä valmistautua siihen, että sama tie on meilläkin edessämme omassa maassamme.