MILLAISIA KRISTITYT OVAT?

 

Huomaamme siis tästä (Matt. 5:1-12), millaisiksi rakas Herramme Kristus kuvaa kristittynsä. Ensiksikin he ovat ihmisiä, jotka maailman tapaan eivät ole suruttomia, vaan joilla on arka sydän: he pelkäävät Jumalan vihaa ja tuomiota ja pyrkivät olemaan hurskaita. Heidän ulkonainen toimeentulonsa on sellainen, ettei siinä ole ilon sijaa. Mutta vaikka maailma kohteleekin heitä pahoin, he säilyttävät ystävällisen ja sävyisän sydämen eivätkä syty vihaan ja kärsimättömyyteen. He ovat hurskaita ja elävät pahennusta aiheuttamatta. Mutta sen tähden täytyy heidän isota ja janota. He ovat laupiaita, säälivät lähimmäisen hätää ja auttavat mahdollisuuksiensa mukaan. He ovat rauhantekijöitä, torjuvat vihaa ja riitaa voimiensa mukaan. Ja kuitenkaan maailma ei voi heitä sietää, vaan vainoaa heitä sanan tähden.

 

Tämä kaikki näyttää kurjalta ja surkealta. Mutta katsokaamme, kuinka Kristus lohduttaa. Sellaisten on taivasten valtakunta, heitä Jumala lohduttaa, suojelee ja varjelee ja antaa heille runsaan siunauksen, on heille armollinen, ilmoittaa itsensä heille; heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, he saavat runsaan palkinnon taivaissa. Näin toteamme Herran kaikkialla sanovan kristittyjä autuaiksi ihmisiksi, pidettäköön heitä minkälaisina tahansa.

 

Meidän pitäisi siis tarkoin miettiä kaikkia näitä kohtia ja harjoittaa hyviä tekoja, pelkäämättä ristiä ja maailman kiittämättömyyttä. Silloin mekin voimme tietää olevamme rakkaan Herramme Kristuksen opetuslapsia ja saavamme hänen kauttaan säilyttää iankaikkisen elämän toivon.

 

Tämän suokoon meille kaikille rakas taivaallinen Isämme, Pyhän Henkensä kautta, Poikansa, meidän Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen tähden. Amen.

 

Martti Luther, Huonepostilla, s. 808-809. 6. painos Turku 1945. (SLEY).