MIKÄ ON PAULUS-YHTEISÖ?

 

Tässä lehdessä olevassa Petri Hiltusen saarnassa viitataan hiljattain perustettuun Paulus-yhteisöön. Yhteisön tuoreessa tiedotuslehdessä hahmotellaan yhteisön suuntaviivoja. Seuraavassa poimintoja tästä lehtisestä. Väliotsikot toimituksen.

 

Lähtökohta

 

Lähtökohtatilanteesta sanotaan seuraavasti: ”Joukko kristittyjä koki, että nyt on aika muodostaa yhteisö, johon voi turvallisesti tulla Sanan ja sakramenttien hoitoon. Ei tarvitse enää väistellä omissa seurakunnissaan tai etsimällä etsiä paikkaa, johon voi hyvällä mielellä ja hyvällä omallatunnolla mennä. Paulus-yhteisö jatkaa sillä turvallisella Jumalan sanan ja luterilaisen tunnustuksen perustalla, josta kansankirkko on luopumassa. Mitään uutta me emme ole tuomassa vaan pyydämme vain saada pysyä vanhassa ja koetellussa kristillisessä opissa, uskossa ja elämässä.” ”Yhteisö ei ole suunnattu mitään eikä ketään vastaan vaan se haluaa toimia etsivän ja kyselevän ihmisen puolesta.”

 

Yhteisö painottaa jumalanpalveluksen merkitystä: ”Paulus-yhteisön ytimenä on viikottainen jumalanpalvelus eli messu. Me uskomme, että Jumalan sanan julkinen saarna ja pyhä ehtoollinen ovat ne asiat, joita kristitty kaikkein eniten tarvitsee. ”Paulus-yhteisö ei ole ’tosiuskovaisten seurakunta’. Yhteisö ei rakennu jäsenten uskon varaan. Perustana on sen sijaan Kristuksen todellinen läsnäolo Sanassa ja sakramenteissa. Siitä syntyy pyhien yhteisö, joka elää yksin armosta, yksin Kristuksen sovitustyön varassa.”

 

Yhteisöllisyys

 

Paulus-yhteisö haluaa jo nimelläänkin korostaa yhteisöllisyyden uutta löytämistä: ”Paulus-yhteisön suurena haasteena on palauttaa kristittyjen elämään sen alkuperäinen yhteisöllinen ulottuvuus. Meidän aikamme ihmiset ja heidän uskonnollisuutensa on äärimmäisen yksityistynyttä ja yksinäistynyttä. Tämä on johtanut monien väärien uskonkäsitysten leviämiseen ja hengelliseen orpouteen. Paulus-yhteisössä opettelemme kuuntelemaan Jumalan tahtoa, pitämään huolta toisistamme, kasvamaan yhteisestä uskosta ja ottamaan vastuuta Jumalan valtakunnasta.”

 

Yhteisö korostaa seurakuntalaisten roolia aktiivisina vastuunkantajina: ”Yhteisönä eläminen merkitsee ’rivikristityille’ aivan uudenlaista asemaa. He eivät enää ole vain passiivisia vastaanottajia vaan aktiivisia vastuunkantajia. Yhteisö ei kerta kaikkiaan toimi ilman laajaa vapaaehtoisten joukkoa. Silti jokaisella säilyy turvallinen mahdollisuus olla vain sanankuulijana, saavana osapuolena, kun on sen aika.”

 

Paimenen viran aito merkitys halutaan löytää uudelleen: ”Yhteisönä eläminen tarkoittaa myös paimenuuden uudenlaista löytämistä. Yhteisön paimenella on selkeä hengellinen ja teologinen rooli yhteisön palvelijana. Hänelle jää myös huomattavasti enemmän aikaa yhteisön jäsenille kuin mammuttimaisissa seurakunnissa.”

 

Taloudellisesta puolesta todetaan: ”Paulus-yhteisö ei toimi verovarojen eikä edes jäsenmaksujen varassa vaan vapaaehtoisen kannatuksen turvin. Tavoitteena on, että Paulus-yhteisö saavuttaisi mahdollisimman nopeasti itsekannattavuuden.” ”Yhteisön tulot ja menot kanavoituvat Suomen Luther-säätiön kautta.”

 

Paulus-nimi

 

Yhteisön nimen sanomasta sanotaan: ”Paulus-yhteisön nimi kertoo, että tahdomme ennen muuta sitoutua Paavalin (lat. Paulus) opettamaan oppiin syntisen vanhurskauttamisesta. Pidämme Paavalin opetuksia kaikin osin Pyhän Hengen innoittamana Jumalan ilmoitussanana.” ”Meille on täysin vierasta se moderni erottelu, että Jeesuksen opetus olisi muka kristityille velvoittavampaa kuin Paavalin opetus. Tätähän on kirkon ylimmän johdon suulla väitetty esim. toteamalla, että ’jos me tietäisimme, mikä on Jeesuksen ajatus homoseksuaalisuudesta, juoksisimme tukka putkella sen perässä’. Meille riittävät Paavalin välittämät selvät Jumalan ilmoitussanat esim. Room. 1:22-27.” ”PAULUS tarkoittaa suomeksi pieni tai vähäinen. Se oli Jeesuksen antama uusi nimi Saulus Tarsolaiselle, jonka hän kutsui Damaskon tiellä evankeliumin levittäjäksi. Suuresta, oppineesta, voimakkaasta ja viisaasta miehestä tuli Jumalan koulussa Paulus, Kristuksen pieni opetuslapsi. Mutta juuri heikkoudessa tuli Jumalan voima täydelliseksi (2. Kor. 12:9).” ”Paulus-yhteisökin on vasta pieni siemen, joka alkaa nousta oraalle. Me emme saa kuitenkaan halveksia pienten alkujen päivää. Tästä pienestä taimesta voi kasvaa suuri puu, jos Pyhä Henki antaa sille kasvun. Emmekä me tavoittele suuruutta tai voimaa vaan haluamme ennen muuta olla uskollisia Jumalan Sanalle. Me opettelemme olemaan pieniä, jotta Kristus saisi olla suuri.”

 

Paulus-yhteisön jumalanpalvelukset vietetään Kouvolassa. Yhteisön toimintaohjelma on laaja: ”Yhteisön paimen toimii täysin papin valtuuksin. Siksi kaikki kirkolliset toimitukset ja ”palvelut” (kaste, konfirmaatio, vihkiminen, rippi, sielunhoito, yksityisehtoollinen, hautaansiunaaminen ym.) saa tarvittaessa Paulus-yhteisöstä.” Paulus-yhteisö toimii viikolla etupäässä kodeissa. Kokoonnumme erikseen ilmoitettavina aikoina seuroihin, raamatunopetukseen, raamattupiireihin, rukouspiireihin jne. koko Kymenlaakson alueella. Paulus-yhteisön toiminta muotoutuu pitkälti mukana olevien ihmisten mukaan. Pyrimme yhdessä huolehtimaan mm. lasten ja nuorten hengellisestä kasvatuksesta, diakoniatyöstä, evankelioimisesta, sielunhoidosta, lähetystyöstä jne. Yhteisön pastorina toimii Petri Hiltunen.