POHJOLAN JA KORPISEN TAPAUKSET

 

Tuomiokapituleilta tuomio Pohjolalle ja Korpiselle

 

Kesän alussa tulivat julkisuuteen Oulun hiippakunnan ja Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituleiden päätökset, jotka koskivat pastori Juhana Pohjolan ja pastori Sakari Korpinen tapauksia. Oulun hiippakunnan tuomiokapituli päätti 31.5.2005 pidetyssä kokouksessa erottaa pastori Pohjolan kolmeksi kuukaudeksi pappisviran toimittamisesta. Vastaavasti Turun arkkihiippakunta päätti 1.6.2005 erottaa pastori Korpisen kahdeksi kuukaudeksi pappisviran toimittamisesta. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätös oli yksimielinen. Päätöksen tekoon Turussa osallistuivat tuomiorovasti Rauno Heikola, lakimiesasessori Matti Mäkinen, hiippakuntadekaani Kaarlo Kalliala, pappiasessorit Pirjo Vahtola ja Helge Ranta sekä maallikkojäsen Sini Peltola. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa päätöksen tekoon osallistuivat piispa Samuel Salmi, tuomiorovasti Heikki Karvosenoja, pappisasessori Niilo Pesonen, pappisasessori Raimo Aspfors, maallikkojäsen Raili Kerola, hiippakuntadekaani Keijo Nissilä ja lakimiesasessori Osmo Rahja. Päätös ei ollut yksimielinen. On huomattava, että Karvosenoja ja Nissilä vastustivat päätöstä. Sen sijaan vastoin joidenkin odotuksia hiljattain asessoriksi valittu Kaustisen kirkkoherra Aspfors oli tuomitsevalla linjalla.

 

Silmiinpistävää tuomiokapituleiden päätöksissä on se seikka, että ne ovat vailla yhtäkään raamatunkohtaa tai viitettä tunnustuskirjoihin. Tämä paljastaa, mikä on opin todellinen aseman kirkon elämässä ja kuinka kevytmielisesti ja välinpitämättömästi siinä suhtaudutaan kuuliaisuuteen Kristuksen sanaa ja tunnustusta kohtaan. Kirkollisesti sekavassa tilanteessa on tärkeää, että kristityt pysyvät valveilla ja tiedostavat mitä julkiset sanan palvelijat kannanotoillaan ja toiminnallaan edustavat. 

 

Nimien keräys Pohjolan ja Korpisen tukemiseksi

 

Evankelis‑luterilaisen yhteyden tuki ry on järjestänyt nimien keräyksen pastoreiden Juhana Pohjola ja Sakari Korpinen tukemiseksi. Yhdistyksen yhteyshenkilönä toimii pastori Halvar Sandell (halvar.sandell@mbnet.fi, puh. 040 573 6705). Nimien keräykseen voi osallistua internetin kautta. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta internetin käyttöön, voit käyttää asiamiestä tai ottaa yhteyttä em. yhteyshenkilöön. Linkki nimien keräys -sivulle löytyy helposti esimerkiksi Concordia ry:n sivuilta (www.concordia.fi).

 

Nimien keräykseen liittyvässä tekstissä allekirjoittavalla mahdollisuus ilmaista solidaarisuutensa pastori Juhana Pohjolaa ja pastori Sakari Korpista kohtaan, jotka on tuomittu määräajaksi pidätettäväksi pappisviran toimittamisesta. Kannanotossa rohkaistaan kristittyjä  pappeja toimimaan ja opettamaan vakaumuksensa mukaisesti. Siinä annetaan tunnustusta perinteiselle opetukselle, jonka mukaan niillä, jotka viettävät yhdessä pyhää ehtoollista, tulee olla yhteisymmärrys ja yksimielisyys uskossa. Kannanotossa valitetaan, että ko. tapaukset on ratkaistu ainoastaan hallinnollisilla toimenpiteillä. Hengellisten ongelmien selvittelyssä ratkaisevaa on keskustelu ja yhteinen  kuuliaisuus  Jumalan Sanaa ja Kirkon tunnustusta kohtaan.

 

Nimilistan toimitetaan tuomiokapituleille. Järjestäjän toimesta ei yksittäisiä nimiä anneta julkisuuteen, ainoastaan nimien määrä.

 

Sielujen autuuden tähden kristittyjen on reagoitava tällaisissa tilanteissa ja herättävä näkemään millaisten vaarojen keskellä olemme. Täysivaltaisella kirkon jäsenellä, joka on kastettu ja joka uskoo Herraan Jeesukseen omana Vapahtajanaan, on valtuutus ja oikeus toimia. Jos sopeudumme ja annamme kaiken olla

niin kuin on, tulemme osalliseksi piispojen syntiin.