JUUTALAIS-KRISTILLINEN ETIIKKA VASTAAN ABORTTIFILOSOFIA

Marcus Braun, USA

 

Marcus Braunin esitelmä 26. 2.1977 Missouri Kansas City -yliopistossa abortin syitä tutkineen viiden seminaarin sarjassa. Aihe: ”Kriittisen valinnan tekeminen”.

 

”Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää” (1. Moos. 1:28; 9:1; 9:7; 35:11).

 

Tässä esityksessä aion selvitellä kolmea aluetta:

I Mitä aborttifilosofia pohjimmiltaan itse asiassa on?

II Miksi tämä filosofia on niin hirvittävä ja vaarallinen koko ihmiskunnalle?

III Millä tavalla tämä tuhoava filosofia on ristiriidassa historiallisen juutalais-kristillisen arvomaailman kanssa?

 

I

Abortin kannattajat ovat käyttäneet monenlaisia perusteluita puolustaessaan asiaansa. Esimerkiksi:

 

1. Jokaisella naisella on oikeus tehdä ruumiilleen mitä haluaa.

Kumoamus: Hän ei voi laillisesti silpoa itseään leikkaamalla irti kätensä, jalkansa, nenänsä tai korvansa, vaikka hän haluaisi tehdä niin ja vaikka ne ovat hänen oman ruumiinsa kiinteitä osia. Jopa itsemurhan tekeminen on laitonta. Syntymätön lapsi on erillinen, riippumaton ihminen, jolla on omat geenit, oma persoonallisuus ja oma erillinen yksilöllisyys. Se on äidin kehossa ravinnon ja suojan saamista varten vain niin kauan, että se kykenee elämään ilman tällaista ravitsemusta ja suojaa.

 

2. USA:n Korkein Oikeus on julistanut, että syntymätön ei ole ”henkilö” eikä sillä sen vuoksi ole perustuslaillista oikeutta elämään.

Kumoamus: Tätä samaa perustelua USA:n Korkein Oikeus käytti mustia orjia vastaan vuoden 1857 Dred Scott -päätöksessä. Amerikkalaiset kävivät historiansa verisimmän sodan kumotakseen tämän päätöksen. Täytyykö meidän kärsiä samanlainen murhenäytelmä ennen kuin syntymättömistä tulee jälleen ”henkilöitä”?

 

3. Abortit ovat välttämättömiä ylikansoituksen estämiseksi.

Kumoamus: Tämä vanhentunut Malthusin teoria on yhä uudelleen osoitettu vääräksi ja nytkin sitä ollaan jälleen osoittamassa vääräksi. Nykyinen syntyvyytemme 1,8 lasta/perhe johtaa väestön nopeaan vähenemiseen, koska meitä kuolee enemmän kuin syntyy. Koululaisten nopeasti vähenevä määrä on osoituksena tästä.

 

4. Naiselle saattaa olla henkisesti tai psykologisesti epäsuotavaa synnyttää ei-toivottu lapsi.

Kumoamus: Normaalisti raskaus herättää naisessa syvän äidinvaiston. Jos hän tukahduttaa sen tappamalla lapsensa, hänelle saattaa syntyä syvä syyllisyyskompleksi, jota hän voi kantaa koko loppuelämänsä ajan. Monet sellaiset naiset osallistuvat aktiivisesti syntymisoikeutta puolustaviin tai hyväksikäytettyjen naisten yhdistyksiin neuvoakseen olemaan tekemättä aborttia.

 

5. Ei-toivotulle lapselle on parempi tulla abortoiduksi kuin syntyä.

Kumoamus: Nykyisin adoptoitavista lapsista on niin pohjaton kysyntä, että monet lapsettomat parit matkustavat itään etsimään heitä. Erääseen aikaan oli ylijäämä mustia adoptoitavia lapsia, mutta tätäkään ylijäämää ei enää ole.

 

Yllä olevat perustelut ovat kuitenkin vain pilailua tai peite abortin kannattajien perusfilosofialle. Kun kaikki nämä perustelut riisutaan pois ja tullaan heidän perimmäiseen hirvittävään filosofiaansa, se on yksinomaan tämä: EI-TOIVOTTUJEN TUHOAMINEN ON OIKEUTETTUA.

 

II

Miksi tämä abortin puolustajien filosofia on niin kammottava ja vaarallinen koko ihmiskunnalle? Ehkä hyvä, moderni laboratorio tämän filosofian tutkimiseksi on Saksa 1920-1945.

 

Varhain 1920-luvulla joukko saksalaisia avant-garde-intellektuelleja ja lääkäreitä, joista jotkut olivat juutalaisia, kirjoitti sarjan kirjoja, artikkeleita ja esseitä ja piti luentoja siitä, että olisi toivottavaa abortoida sellaiset syntymättömät, jotka olisivat taakka saksalaiselle yhteiskunnalle, erityisesti mongoloidit ja ne, jotka ovat ilmeisen epämuodostuneita. Näin Saksalle avattiin ovi sen filosofian kehittämiseksi, että ei-toivottujen tuhoaminen on oikeutettua.

 

Sen jälkeen kun tämä filosofia oli vakiintunut syntymättömien suhteen, seuraava luonnollinen askel oli hankalahoitoisten lasten eutanasia syntymän jälkeen – ei-toivottujen pikkulasten tappaminen. Tällaisista onnettomista otettuja kuvia levitettiin heidän tuhoamisensa perustelemiseksi.

 

Saksalaisissa sairaaloissa otettiin käyttöön kaasukammiot, jotta tällaisissa tapauksissa saataisiin aikaan kivuton kuolema – jälleen siitä vaarallisesta perustelusta käsin, että näiden ei-toivottujen tuhoaminen on oikeutettua. Seuraava luonnollinen askel oli hyödyttömien mielisairaiden, vajaamielisten ja vanhuudenheikkojen aikuisten eutanasia – onhan ei-toivottujen tuhoaminen oikeutettua, eikö totta? Tätä jatkui kunnes vanhusten keskuudessa alkoi kiertää sana siitä, mitä oli tapahtumassa, niin että monet vanhukset alkoivat kieltäytyä menemästä sairaaloihin.

 

Kaasukammiot siirrettiin sitten vankiloihin. On pidettävä mielessä, että tämä kaikki tapahtui ennen kuin Hitler nousi valtaan. Sen jälkeen kun Hitler ja natsit olivat tulleet Saksassa valtaan, heidän oli helppoa ottaa tämän vaarallisen filosofian seuraava looginen askel julistamalla, että niiden tuhoaminen, jotka ovat ei-toivottuja rodullisista tai poliittisista syistä, on myös oikeutettua.

 

Näin askel askeleelta päädymme lopulta viimeiseen hirvittävään holokaustiin, jossa tuhottiin miljoonia juutalaisia kuten myös aivan puhtaita arjalaisia, koska he olivat ei-toivottuja, juutalaisten tapauksessa rodullisista syistä ja arjaanien tapauksessa poliittisista syistä.

 

Roomalaiset tuhosivat varhaisia kristittyjä, koska heidän filosofianaan oli se, että ei-toivottujen tuhoaminen on oikeutettua. Muslimit samoin tuhosivat eurooppalaisia, kun he tulivat idästä ja Espanjan kautta. Espanjan inkvisition aikana ns. kristityt silpoivat ja tuhosivat ei-kristittyjä, monet heistä juutalaisia, koska vallanpitäjät julistivat, että ei-kristittyjen tuhoaminen on oikeutettua. Ranskan vallankumouksessa suoritetut terroristien joukkoteloitukset olivat tulosta samasta kammottavasta filosofiasta, siitä nimittäin, että ei-toivotun opposition tuhoaminen on oikeutettua. – –  

 

Kun muistamme, että natsien holokausti alkoi ”viattomasti” ei-toivottujen aborteilla, mitä voimmekaan odottaa tapahtuvaksi USA:ssa, kun kansamme ja sen johtajat ovat täysin omaksuneet tämän saman hirvittävän filosofian?

 

III

Tuhansia vuosia juutalais-kristillinen moraalinormi on yksiselitteisesti tuominnut abortin, niin Raamatun Vanhassa kuin Uudessa testamentissa. Tämä on pysynyt Raamattuun uskovien juutalaisten ja kristittyjen ehdottomana kantana vuosisatoja.

 

Nykyisin on olemassa sellaisia, jotka kutsuvat itseään juutalaisiksi ja kristityiksi mutta eivät pidä Pyhää Raamattua Jumalan totisena sanana, mutta en toimi heidän äänitorvenaan. Osalle heistä Raamattu on epäluotettava myyttien ja tarinoiden kokoelma, osa valikoi, mitä he uskovat Raamatusta, altistaen siten itsensä nykyisin niin yleisen sekulaarin humanismin tilanne-etiikalle.

 

Vaikka on olemassa muitakin relevantteja raamatunkohtia, jotka koskettelevat suoraan tai epäsuorasti aborttia eri kannoilta, kommentoin vain neljää, kahta Vanhasta ja kahta Uudesta testamentista.

 

Tämä ensimmäinen (2. Moos. 21:22–25) on klassikko, joka mainitaan usein: ”Jos miehet tappelevat keskenänsä ja loukkaavat raskasta vaimoa, niin että hän synnyttää kesken (Braun: ”so that her fruit [hedelmä] depart from her”; Biblia: ”niin että hänen täytyy hedelmänsä kesken synnyttää”; ks. alla), mutta vahinkoa ei tapahdu, niin sakotettakoon syyllistä vaimon miehen vaatimuksen ja riidanratkaisijain harkinnan mukaan. Mutta jos vahinko tapahtuu, niin annettakoon henki hengestä, silmä silmästä, hammas hampaasta, käsi kädestä, jalka jalasta, palovamma palovammasta, haava haavasta, mustelma mustelmasta.”

 

Tämä kohta pitää selvästi sikiön elämää ja hyvinvointia samanarvoisena äidin elämän ja hyvinvoinnin kanssa; sana ”hedelmähän” viittaa selvästi syntymättömään lapseen. Jos lapsi ja äiti selviävät näin aiheutuneesta ennenaikaisesta synnytyksestä tyydyttävästi, aviomies voi oikeudessa vaatia ja saada vahingonkorvausta. Jos äiti tai lapsi vahingoittuu tai menettää henkensä näin aiheutuneen ennenaikaisen synnytyksen seurauksena, sitä, joka on aiheuttanut sen, tulee rangaista samalla tavalla kuin mitä äiti tai lapsi joutui kärsimään.

 

Päinvastoin kuin USA:n Korkein Oikeus Roe vastaan Wade -päätöksessään häpeällisenä päivänä 22.1.1973 Herra asettaa tässä syntymättömän lapsen ihmisyyden samanvertaiseksi äidin ihmisyyden kanssa.

 

Jer. 1:4,5: ”Minulle tuli tämä Herran sana: ’Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin sinut kansojen profeetaksi.’”

 

Raamattuun uskovalle juutalaiselle tai kristitylle tämä kohta vahvistaa syntymättömän lapsen ihmisyyden vielä varmemmin kuin edellinen kohta, koska se selvästi ilmoittaa ihmisenä olemisen alkavan hedelmöityksestä. Kaikki saivartelu siitä, määräävätkö ihmisyyden sydämenlyönnit, aivoaallot vai itsenäiset liikkeet, on turhaa. Noin 2500 vuotta sitten Herra vakuutti asian olevan yllä mainitulla tavalla, ja geneetikot ovat vahvistaneet tämän aivan viime vuosina.

 

Matt. 1:18-25: ”Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhteenmenoaan olevan raskaana Pyhästä Hengestä. Mutta kun Joosef, hänen miehensä, oli hurskas, ja koska hän ei tahtonut saattaa häntä häpeään, aikoi hän salaisesti hyljätä hänet. Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: ’Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä. Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä.’ Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo: ’Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel’, mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme. Herättyään unesta Joosef teki, niin kuin Herran enkeli oli käskenyt hänen tehdä, ja otti vaimonsa tykönsä eikä yhtynyt häneen, ennen kuin hän oli synnyttänyt pojan. Ja hän antoi hänelle nimen Jeesus.”

 

Tämä Uuden testamentin kohta sopii tähän, koska se osoittaa muinaisten aikojen ja tämän päivän tilanne-eettisen ajanhengen välisen kuilun. Jos Joosef olisi kysynyt neuvoa nykyisiltä avioliitto- tai perhesuunnitteluneuvojilta, kuinka moni heistä olisi suositellut Jeesuksen abortoimista ennen kuin Joosef ottaa Marian vaimokseen? Nykyisen sekulaarin humanismin tapojen vallitessa Jeesus olisi abortoitu – käsittämätön ajatus jokaiselle Raamattuun uskovalle kristitylle.

 

Lisäksi Joosef kunnioitti tätä raskautta niin täydellisesti, että hän pidättyi kaikesta seksuaalisesta kanssakäymisestä Marian kanssa ennen Jeesuksen syntymää. Miten tämä sopii yhteen tämän päivän seksuaali-intoilijoiden käsitysten kanssa?

 

Luuk. 1:39-41: ”Niinä päivinä Maria nousi ja kulki kiiruusti vuorimaahan erääseen Juudan kaupunkiin ja meni Sakariaan kotiin ja tervehti Elisabetia. Ja kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussansa; ja Elisabet täytettiin Pyhällä Hengellä.”

 

Lapsi, joka hypähti Elisabetin kohdussa, oli Johannes Kastaja. Tämä kohta on kolmas vahvistus syntymättömän lapsen ihmisyydelle; tässä lapsi selvästi tiesi, että Vapahtaja, jonka tuloa Johannes oli julistava, oli läsnä Marian kohdussa.

 

Kammottava aborttifilosofia voi nykyään johtaa meidät samaan lopulliseen kansanmurhaan kuin mihin natsit, pakanalliset roomalaiset, muslimivitsaus, Espanjan inkvisitio, Ranskan vallankumous ja monet marxistiset hirveydet syyllistyivät. – –

 

Säälimättömillä abortin kannattajilla ei ole mitään syytä suuresti kammoten kavahtaa sellaista pirullista sadismia, kun heidän hirveä filosofiansa on ollut vastuussa miljoonille viattomille syntymättömille aiheutetusta tuskallisesta kuolemasta ja julmasta paloittelusta.

 

Missä ovat sosiaalisen evankeliumin ihmiset, jotka käyttävät rakkausteologiaa vastustaakseen murhaan syyllistyneiden kuolemanrangaistusta mutta sitten puhuvat syntymättömien kiduttamisen ja tuhoamisen puolesta? Noin 1900 vuotta sitten pakanallisen Rooman lain mukaan äidit saivat laillisesti murhata lapsen. Tämä tehtiin tavallisesti hylkäämällä lapset kaupunkien ulkopuolelle, niin että petolinnut ja -eläimet söivät ne. Varhaisinta kristillistä sosiaalityötä tekivät Efeson ensimmäiset kristityt, jotka tutkivat päivittäin tätä kaupunkia ympäröivät kukkulat ja sijoittivat tällaiset hylätyt lapset kristillisiin orpokoteihin.

 

Mitä hyvänsä humanitaarisia ominaisuuksia läntinen sivilisaatio onkin saanut verrattuna pakanoiden vastaavaan, ne ovat tulleet seurauksena juutalais-kristillisestä etiikasta, joka on aina pitänyt kiinni siitä, että jokaisen ihmisen Jumala on luonut kuvakseen ja että sen vuoksi oikeutta elämään tulee kunnioittaa. Kun me menetämme tämän humanitaarisen elementin, me palaamme roomalaisten, natsien, Ranskan vallankumouksellisten, marxistien ja kaikkien muiden sellaisten pakanajärjestelmien pakanuuteen, jotka eivät kunnioita ihmiselämää.

 

Eräs tunnettu teologi mainitsi yksityisessä tapaamisessa hiljattain, että historiassa Jumala sietää karkeaa vääryyttä vain tiettyyn pisteeseen asti, ja sen jälkeen hän tekee jotain voimallista sen suhteen. Esimerkkeinä hän mainitsi 1. Mooseksen kirjassa kuvatun vedenpaisumuksen, Sodoman ja Gomorran tuhoutumisen ja lähempänä meidän aikaamme natsivitsauksen. Niinivenkin oli määrä joutua tuhon omaksi, kunnes se katui, niin kuin Joonan kirjassa kerrotaan. Hänellä on tunne, että me olemme kehittymässä samanlaiseksi vitsaukseksi, ellei kansamme lopeta ja kadu massa-abortteja.

 

Raamattuun uskovien juutalaisten ja kristittyjen tehtävänä on paljastaa hirvittävä aborttifilosofia saatanalliseksi, pirulliseksi kansanmurhaksi, jota se todellisuudessa ajaa. Ellemme tee sitä, kuka sitten?   

 

Christian News Encyclopedia I, s. 17. Lyhennelmä. Suomennos: Vesa Laurio