PÄÄKIRJOITUS * HANNU LEHTONEN

 

Paavi Johannes Paavali II:n äskettäinen kuolema ja hautaus aiheutti valtavan mediamylläkän. Erään arvion mukaan paavin kuoleman jälkeen hänestä oli julkaistu 35000 uutista (5.4. mennessä). Vertailuna samassa lähteessä mainittiin, että presidentti Bushin uudelleenvalinnasta julkaistiin ”vaivaiset” 3500 uutista ja presidentti Reaganin kuolemasta 1000 uutista. Uutisointia seuratessa ei ole voinut välttyä siltä ajatukselta, että tässä on kyseessä ihmispalvonta. Tätä vastaavat eräiden katolilaisten vaatimukset siitä, että edesmennyt paavi tulee mahdollisimman pian julistaa pyhimykseksi.

 

Monet Suomenkin lehdistä julkaisivat päivä toisensa jälkeen etusivulla kuvia paavista ja uutisia hänestä. Kerrotaan myös, että joissain Suomen seurakunnissa sikäläiset papit rukoilivat uuden paavin valinnan puolesta. Toisaalta varoittavia muistutuksia siitä, mitä Raamattu ja tunnustuskirjamme sanovat näistä asioista, on kuultu hyvin vähän.

 

Edesmennyttä paavia on kiitetty hänen saavutuksistaan esimerkiksi kommunismin kukistamisessa Itä-Euroopassa. Kovin kritiikki mediassa häntä kohtaan on kohdistunut hänen konservatiivisiksi koettuihin ajatuksiinsa. Häntä on arvosteltu myös siitä, että hän harjoitti hyvin yksinvaltiasta politiikkaa, jota lukuisat matkat palvelivat.

 

Mitä ajatella tästä luterilaisena kristittynä? Meidän kannattaa pitää mielessämme tunnustuskirjojen lausumat, joissa uskonpuhdistajat ja heidän seuraajansa Jumalan sanan valossa esittävät syvälle luotaavan arvion paaviudesta.  

 

Ydinkysymys kuuluu: mitä paavi opettaa. Voimme antaa tunnustusta sille, että paavi puolustaa eräitä sellaisia arvoja, joiden tulisi olla kaikille meille tärkeitä, kuten syntymättömien lasten oikeus elämään. Toisaalta meidän kuitenkin tulisi huomata se, että paavi ei tunne pelastuksen evankeliumia eikä julista sitä. Näin ollen hän ei vastaa eikä kykene vastaamaan Raamatun mukaisesti syntisen ihmisen tärkeimpään kysymykseen: miten päästään taivaaseen. Kristillinen kirkko on olemassa ennen kaikkea sitä varten, että se julistaisi pelastuksen evankeliumia vastauksena tähän kysymykseen. Kauniit kirkolliset seremoniat yms. ei voi koskaan korvata pelastuksen evankeliumia (Mark. 16:15).