JUMALAN JOULULAHJA

Ville Melanen, TM, pappisdiakoni, Pietari

 

”Iloitse suuresti, tytär Siion, riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle!” (Sak. 9:9).

 

Tämä raamatunkohta muistuttaa meitä, kuten jo vuosisadasta vuosisataan ihmisiä siitä, että Messias on tulossa. Kerran tuo Kuninkaamme syntyi tänne maailmaan neitsyt Mariasta eläinten asuinsijassa. Häntä oli vastaanottamassa maailmaan Maria ja Joosef. Vähän ajan päästä paikalle Jeesusta tervehtimään tulivat aliarvostetut paimenet ja jonkun ajan päästä itämaan viisaat miehet – hekin vähemmän arvostettuja Israelissa. Hehän olivat vieraiden kansojen miehiä. Saatamme ajatella, että Jeesuksen syntymän aikoihin Häntä odottivat sankat ihmisjoukot. Olihan Messiaan tuloa julistettu vuosisadasta vuosisataan. Profeetat olivat ahkeroineet tämän perussanoman, evankeliumin julistamisessa: Pelastaja on tulossa! Totuus on kuitenkin karumpi kuin saatamme erehtyä ajattelemaan. Jeesusta ei odotettu sankoin joukoin. Elettiin hengellisesti hyvin pimeää aikaa. Messiaan odotus oli muuttunut ajallisen suurkuninkaan odottamiseksi. Korkeasti oppineet oman aikansa teologit – siis osa heistä – oli menettänyt uskonsa taivaan ja kadotuksen olemassaoloon. Valoa tarvittiin siis kipeästi.

 

Juuri kukaan ei odottanut Jeesuksen tuloa maan päälle eikä Hänelle ollut edes sijaa syntyä kuin eläinten asuinsijassa. Jeesuksen piti kuitenkin tulla tähän maailmaan, koska Hänen piti täyttää tehtävä, jonka Hän oli saanut. Jeesuksen kuninkuus ei vaatinut hienoja kuninkaiden vaatteita eikä linnoja syntymäpaikaksi. Jeesuksen kuninkuus oli ja on toisenlaista. Jeesuksen kuninkuus on taivaasta lähtöisin olevaa. Jeesuksen kuninkuus on täydellistä. Hän oli, on ja on iankaikkisesti puhdas synnistä, tahraton ja viaton. Meille annettiin Jeesus-lapsi, jotta me pelastuisimme Hänen kauttansa. Jeesus-lapsi annettiin meille siksi, että Hänet uhrattaisiin meidän edestämme. Meille annettiin Jeesus-lapsi, jotta näkisimme Hänessä – pienessä ja hauraassa lapsessa – pelastuksemme ja onnemme. Jouluna saamme kuulla, että meillä on Vapahtaja. Meillä on todella Vapahtaja, syntien poisottaja, Pelastaja.

 

Jeesuksessa on se joululahja, jota me saamme odottaa. Tuon Jeesus-lapsen yhteyteen meidät on kastettu, ja tuon Jeesus-lapsen saamme kohdata ehtoollispöydässä. Saamme kumartaa Jeesus-lasta ja uskoa Hänen kauttansa pääsevämme taivaaseen. Jeesus on tullut meidän pimeytemme keskelle tuomaan valon, iankaikkisen elämän valon. Jeesus sanoo: ”Minä olen maailman valkeus, joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus.” Jeesus kutsuu meitä kulkemaan valkeudessa, kuuntelemaan Jumalan ääntä ja odottamaan Herran toista tulemusta. Herra on tulossa!

 

Ville Melasen lähetyskirjeestä 3/2004