”HERRA ON MEIDÄN VANHURSKAUTEMME”

Halvar Sandell, pastori, Helsinki

 

”Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä herätän Daavidille vanhurskaan vesan; hän on hallitseva kuninkaana ja menestyvä, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa. Hänen päivinänsä pelastetaan Juuda ja Israel asuu turvassa. Ja tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan: ’Herra on meidän vanhurskautemme’” (Jer. 23:5-6).

 

On yleisesti tunnettua, että Israelin vanhat profeetat olivat useita vuosisatoja etukäteen ennustaneet Messiaan eli Kristuksen, Vapahtajan syntymän. Muistamme, miten viisaat miehet itäisiltä mailta tulivat Jerusalemiin sen jälkeen, kun Jeesus oli syntynyt. He kysyivät: ”Missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas?” (Matt. 2:2). Ja kirjanoppineet opastivat heitä sanoen: ”Juudean Beetlehemissä; sillä näin on kirjoitettu profeetan kautta...” (Matt. 2:5). Profeetta Miika oli 700 vuotta aiemmin ennustanut, että Messias syntyy Beetlehemissä.

 

Voimme siis löytää Vanhasta testamentista sanoman Jeesuksesta Kristuksesta, maailman Vapahtajasta. Se joka lukee tarkkaavaisesti Raamattua, voi löytää paljon. Käsite Messias, suomeksi voideltu tai Herran voideltu, esiintyy Vanhassa testamentissa nimenomaan Israelin ja maailman Vapahtajaa tarkoittaen vain pari kertaa (Ps. 2:2; Dan. 9:25). Kun tarkoitetaan Messiasta, itse Messias-sanaa useammin esiintyy sana vesa. Vesa on myös se sana, jota Jeesus Kristus itse käyttää itsestään, kun hän puhuu apostoli Johannekselle tämän näyssä: ”Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti” (Ilm. 22:16).

 

Me kohtaamme tämän termin tässä 500-luvulla ennen Kristusta vaikuttaneen Jeremian tekstissä. Vesa merkitsee jotakin, joka nousee maasta. Kuivuneesta maasta, katkaistusta rungosta versoo yhtäkkiä tuore vesa. ”Minä herätän Daavidille vanhurskaan vesan...”

 

Ihmisten maailmassa kaikki syntyvät synnin saastuttamina. Mutta Jeremia ennustaa, että siinä syntyy Yksi, joka erotuksena muista on vanhurskas. Pahan ongelma ei ole meille ihmisille jotain meidän ulkopuolellamme olevaa. Se ei ole jotakin, jonka me voimme tukahduttaa ja kokonaan kuolettaa kurilla ja ponnistelulla. Meidän maailmassamme oleva paha ei ole jotain sellaista, joka voidaan siirtää pois. Tiedämme, että jos maailmassamme syntyy suhteellinen rauha ja järjestys, voi se jonkin ajan kuluttua vaihtua uusiksi konflikteiksi. Tämä koskee yksityisten ihmisten suhteita toisiinsa, samoin kansojen suhteita toisiinsa. Me, jotka itsessämme emme ole vanhurskaita vesoja, emme pysty tekemään mitään pahan ongelmalle.

 

Mutta se vanhurskas vesa, josta Jeremia puhuu, on oleva kuningas yli kaikkien valtojen. Hän menestyy siinä, missä kukaan ei ole menestynyt. Hän murskaa paholaisen vallan ja pahan. ”Hän tekee oikeuden ja vanhurskauden maassa.”

 

Hän tulee tavallisena ihmisenä ajassa, lukuun ottamatta sitä, että hän on synnitön. Hän syntyy Daavidin suvusta, kuten profeetat – muun muassa Jeremia – ovat ennustaneet. Viisisataa vuotta myöhemmin, kun tämä kuninkaallinen suku on jo unohdettu ja köyhä, syntyy siitä maailman Vapahtaja ja Messias. Kuinka ihmeellistä tämä on ja täysin vastoin kaikkea sitä, mitä ihmiset edellyttävät ja pitävät ylhäisenä ja arvokkaana. Maailman Vapahtaja syntyy vastoin ihmisille ominaista turhamaisuuden mallia eläinten tallissa, ja hänet pannaan seimeen. Näin astuu maailmaan hän, joka tulee murskatakseen pahan vallan ja tuodakseen meille vanhurskauden.

 

Ristin todellisuus varjostaa hänen elämäänsä alusta asti. Näemme vihamielisyyden tiedostamattomana ja silminnähtävänä majatalon isännillä Beetlehemissä, Herodeksen salaliittosuunnitelmissa ja kirjanoppineiden välinpitämättömyydessä. Samoin myös meidän kohdallamme Jeesus, hänen syntymänsä ja kysymys siitä, kuka hän oikein oli ja on, aiheuttaa erimielisyyttä. Kun täydellinen totuus ja vanhurskaus tulee maailmaan, ei tämä maailma voi sietää sitä. Jeesus uhkaa nimittäin sitä, mikä on suurta ja mahtavaa tässä maailmassa. Onhan jo se, että hän on tullut, hyökkäys sinua ja minua vastaan, meissä olevaa puutteellisuutta ja syntiä vastaan. Se, että Vapahtajan täytyi tulla maailmaan, kertoo meille, että me emme ole kyllin hyviä. Se kertoo meille, että me olemme kadotettuja ja meidän elämämme, sellaisena kuin se nyt on, ei kestä asettamista Jumalan pyhyyden valokeilaan. Pelkästään Jeesuksen syntyminen kertoo meille, että me, sinä ja minä, tarvitsemme pelastusta.

 

Suurta ja ihmeellistä on, että Jeesus Kristus tulee meidän luoksemme ja tuo meille meiltä puuttuvan vanhurskauden. Jeremia lupasi, että hänellä olisi menestys, vaikka se näytti kaikelta muulta kuin menestykseltä. Olosuhteet hänen syntymisessään olivat aivan koruttomat, samoin hänen kuolemassaan. Hän kuoli kuolemaantuomitun rikollisen teloituskuoleman yksin ja hylättynä. Mutta tämä johti voittoon siitä vallasta, joka pitää tätä maailmaa ajallisesti kuristusotteessa, voittoon paholaisesta ja kuolemasta. Jeesus nousi kuolleista. Jättäessään tämän maailman hän julisti, että hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Siksi me laulamme myös tänä jouluna iloiten rauhasta ja vanhurskaudesta, joka tuli meidän rauhattomaan ja epävanhurskaaseen maailmaamme. Me tiedämme, että Jeesus on vahvempi kuin kaikki paha maailmassa. Me tiedämme, että Jeesus on tullut parantamaan meidät synnin vauriosta. Me tiedämme, että hän tekee sen, kun uskomme hänen sanaansa, kun annamme hänen hallita meitä sanallaan ja sakramenteillaan. Katsomme luottavaisesti eteenpäin ja odotamme sitä päivää, jona hän tulee uudelleen maailmaamme suuressa vallassaan ja kirkkaudessaan tuomitakseen ihmiskunnan ja lahjoittaakseen kaikille uskovilleen iankaikkisen autuuden. ”Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!”(Luuk. 2:14). Aamen, Halleluja.