STI LOPETTI LUENTOYHTEISTYÖN CONCORDIA RY:N KANSSA

 

Suomen teologinen instituutti (STI) on työntekijöidensä esityksestä päättänyt lopettaa luentoyhteistyön Concordia ry:n kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että STI ei enää vuokraa tilojaan yhdistyksen järjestämiä luentoja varten. Tätä luentotoimintaa on harjoitettu useiden vuosien ajan.

 

Päätöstä yksimielisesti puoltaneen työvaliokunnan kokoukseen osallistuivat työntekijöinä Leif Nummela, Timo Eskola ja Kirsi Sell (siht.) sekä Stig-Olof Fernström (pj.), Clas Hagelstam, Marianne Jansson, Kari Kortelainen, Olli Koskenniemi ja Lauri Vartiainen.

 

STI:n hallituksen kokouksessa päätökseen yhtyivät jäsenistä Raimo Mäkelä (pj.), Tuomas Anttila, Juha Auvinen, Leif Erikson, Soili Haverinen, Timo Laato, Riitta Lemmetyinen, Pekka Mäkipää, Magnus Riska, Timo Rämä, Lauri Seppänen, Pertti Sistonen, Seppo Suokunnas, Jouko Talonen ja työntekijöistä Leif Nummela ja Kirsi Sell (siht.).

 

Tätä päätöstä STI perustelee sillä, että se katsoo Concordia ry:n vahingoittaneen lehdessään julkaisemillaan kirjoituksilla STI:n toimintaa. On todettava tähän, että STI ei ole vastannut mainittujen kirjoitusten perusteluihin mitään. Sen sijaan se reagoi sulkemalla ovensa Concordia ry:ltä. STI esittää loukkaantunutta, joka vain paheksuu sitä, että joku on sanonut jotakin ei-sopivaa ja varmistaa, että tämä taho pysyy fyysisesti loitolla. Kun asiakritiikki on esitetty, odottaisi STI:n puolustavan kantaansa asia-argumentein tai lähtevän parannuksen tielle korjaten linjaansa. Instituutin asennoituminen ei edusta miehuullista ja suoraselkäistä toimintaa (vrt 1 Kor 15:58). STI:n olisi syytä ryhdistäytyä.

 

Jotakin enemmän odottaisi STI:n taholta, kun analysoidaan sen sopeutumista kirkon rappiotilaan. STI valittaen pitää toisten esittämän kritiikin mahdottomana. Samaan aikaan STI:n johtavat elimet vaivatta pysyvät Mäkelän ja Nummelan absoluuttisen oppituomion takana, joka koskee Luther-säätiön pastorien kantaa ehtoollisyhteysasiassa.

 

On ilmiselvää, että STI:n työntekijät Eero Junkkaala ja Timo Eskola ovat toiminnallaan rikkoneet STI:n perustamisasiakirjaa vastaan (vrt. Halvar Sandell, Concordia 2/04 ja 4/04, Timo Laato, Länsi-Suomen Herännäislehti 11/03 ja 7-8/04 ja Jürgen Römer, Länsi-Suomen Herännäislehti 7-8/04). Olisi syytä lopettaa valheen tiellä kulkeminen ja miettiä, miten voitetaan tunnustususkollisten luottamus uudelleen.

 

Tässä lehdessä julkaistua kritiikkiä STI:tä kohtaan ei ole esitetty vikoilun halusta. STI:n edustajien omat kannanotot ovat aiheuttaneet nämä kirjoitukset ja niissä ilmaistun huolen.

 

Hannu Lehtonen