PÄÄKIRJOITUS * HANNU LEHTONEN

 

Adventti viittaa sanana luokse tulemiseen: Herra Jeesus tulee luoksemme. Voimme puhua tästä tulemisesta kolmessakin merkityksessä.

 

1. Jeesus tuli luoksemme noin kaksi tuhatta vuotta sitten. Johanneksen evankeliumissa sanotaan: ”Hän tuli omiensa tykö” (Joh. 1:7). Jeesus sikisi Pyhästä Hengestä ja syntyi neitsyt Mariasta. Jeesus syntyi juutalaiseksi. Hän on Aabrahamin sukua inhimillisen luontonsa puolesta. Apostoli Paavali sanoo: ”Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat” (Ef. 2:17). Kristus tuli koko maailman, sekä juutalaisten että pakanoiden, Vapahtajaksi.

 

Kristillinen kirkko torjuu ns. gnostilaisen opetuksen kaikissa muodoissaan. Tällainen opetus kumoaa Jeesuksen lihaan tulemisen todellisuuden ja siten myös meidän lunastuksemme. Gnostilaisuus ilmeni jo varhaiskirkon aikana, ja se ilmenee eri tavoin myös meidän ajassamme.

 

2. Jeesus tulee luoksemme nyt sanassa ja sakramenteissa. Jeesus lupasi opetuslapsilleen: ”Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti” (Matt. 28:20). Kristuksen taivaaseenastuminen ei merkitse, että hän olisi jossain kaukana kuin sivusta seuraamassa ajallista elämäämme. Ei näin, vaan hän on läsnä meitä. Me löydämme hänet hänen sanastaan ja hänen asettamistaan sakramenteista. Luther varottaa meitä etsimästä paljasta Jumalaa, ts. Jumalaa, joka ei ole pukeutunut sanaan ja sakramentteihin.

 

3. Jeesus tulee takaisin. Kaikki silmät saavat nähdä hänet (Ilm. 1:7). Tämä hetki lähestyy meitä kaikkia. Se on varmaa. Raamattu kehottaa meitä elämään elämämme tämä asia silmiemme edessä. Jeesus varoittaa siitä, mitä tapahtuu, jos hänen seurakuntansa ja erityisesti sen paimenet unohtavat valvoa ja odottaa Herransa paluuta (Luuk. 12:42-46): ”Ja Herra sanoi: ’Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen huoneenhaltija, jonka hänen herransa asettaa pitämään huolta hänen palvelusväestään, antamaan heille ajallaan heidän ruokaosansa? Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän! Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Mutta jos palvelija sanoo sydämessään: ’Herrani tulo viivästyy’, ja rupeaa lyömään palvelijoita ja palvelijattaria sekä syömään ja juomaan ja päihdyttämään itseänsä, niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa, ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin uskottomille.”

 

Vanha tunnuslause, ”sydän taivaassa, käsi aurassa”, on edelleen erittäin hyvä ja tarpeellinen. Paavali sanoo kastetuille kristityille: ”Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä” (Kol. 3:1-2).