PÄÄKIRJOITUS * HANNU LEHTONEN

 

Piispa Eero Huoviselta julkaistiin elokuussa laaja artikkeli Kotimaa-lehdessä. Tässä kirjoituksessaan hän käsittelee keväällä sattunutta välikohtausta Mellunmäen seurakunnassa, jossa Luther-säätiön pastorit pyysivät, ettei hän tulisi ehtoolliselle. Kirjoituksessaan piispa tulee siihen johtopäätökseen, että kyseisten pastoreiden olisi syytä harkita kirkosta lähtemistä.

 

Piispan kannanotto on poikkeuksellisen voimakas. On syytä huomata, että samassa hiippakunnassa ei ole kehotettu kaikkein radikaaleimpiakaan pappeja eroamaan kirkosta. Nyt sitä vastoin tämä kehotus esitetään pastoreille, joiden toimittamasta jumalanpalveluksesta Huovinen itsekin myönsi, että se oli hengellisesti rakentava.

 

Ev. lut. kirkon ei mitenkään voi sanoa olevan sisäisesti yksimielinen. Kirkon piirissä esiintyy laaja kirjo erilaisia käsityksiä opin kysymyksistä. Ulkonaista ykseyttä pyritään kuitenkin ylläpitämään. Ilmeisesti osaltaan tästä syystä Mellunmäen tapahtuma on herättänyt poikkeuksellisen suuren mylläkän. Piispa Huovisen kirjoituksessa tämä lausutaan sanoilla: ”uhkaa sisäistä yhteyttä”.

 

Sekä Huovinen että monet muut ovat kannanotoissaan sanoneet ehtoollisen epäämistä oma-aloitteiseksi teoksi, jopa henkiseksi väkivallaksi. On selvää, että ehtoollisen epääminen kirkon jäseneltä, puhumattakaan piispalta, on nykykirkossa äärimmäisen harvinainen tapaus. Suuri muutos on tapahtunut tässä suhteessa vain muutaman vuosikymmenen aikana, sillä aiempana aikana Suomenkin ev. lut. kirkossa oli käytössä ns. rippikirjoitus, ts. ehtoolliselle aikovat kävivät etukäteen ilmoittamassa aikomuksensa papille ja tällä oli mahdollisuus keskustella heidän kanssaan. Tunnustuskirjoissa taas on lausuma varhaiskirkon ajalta: ”Khrysostomos sanoo, että pappi seisoo joka päivä alttarin ääressä ja kehottaa toisia osallistumaan ehtoolliseen, mutta torjuu toiset” (TK 1991, s. 66).

 

Luther-säätiön pastorien toiminta on tällä hetkellä Oulun ja Turun tuomiokapituleissa käsiteltävänä. Millaiseen ratkaisuun kapitulit päätyvät? Se jää nähtäväksi. Joka tapauksessa pastorit ovat joutuneet kirkollisen hierarkian silmätikuksi ja tarvitsevat kaiken tuen, mitä voivat saada.