TUTKIMUS VANHURSKAUTTAMISOPISTA EREHTYY LÄHTÖKOHDISSAAN

 

Kristillisen uskomme pääkohta, oppi syntisen vanhurskauttamisesta näyttää olevan jälleen huomion kohteena kansankirkossa. Mannermaan Luther-tulkinnan lanseeraamisen ja Rooman kirkon kanssa solmitun Yhteisen julistuksen hyväksymisen jälkeen ollaan ikään kuin siirrytty vaiheeseen, jossa ns. konservatiivien piirissä vielä olevat epäröitsijät pitäisi saada vakuuttuneiksi kansankirkon valitsemasta tiestä.

 

Raamattuopiston teologipäivillä piispa Huovinen sai vielä vastailla kiusallisiin yleisökysymyksiin koskien Yhteistä julistusta vanhurskauttamisopista ja suhdettaan Rooman paaviin. Piispa ei voinut olla paljastamasta, mistä hän odotti apua oikeuttamaan tehtyjä opillisia ratkaisuja. Jos joku luulee, että piispa perustelisi toimintaa Jumalan sanalla tai edes yrittäisi sitä, hän valitettavasti erehtyy. Piispa odotti, että teologisesta tiedekunnasta tuotettava Olli-Pekka Vainion väitöstutkimus valmistuisi! – Se on nyt valmistunut. Jumalan sanaan ankkuroituneen luterilaisen vanhurskauttamisopin vastustajat taitavat olla innoissaan ikään kuin aikomuksena olisi iskeä lopullinen kuolinisku sille.

 

Luterilaisen kristityn ei tarvitse lukea koko teosta tehdäkseen tarpeelliset havainnot. Jo tutkimustiivistelmään tutustuminen selvittää riittävästi, mistä on kysymys. Se on paljastava esimerkki Jumalan sanasta luopuneesta nykyteologiasta, jonka lähestymistavat ja kysymyksenasettelut ovat vieraita Kristuksen Kirkolle. Uskovan kannalta on sinänsä yhdentekevää, mitä tämä tai tuo teologi on aikojen saatossa mahdollisesti sanonut tai jättänyt sanomatta, saati, miten näitä sanomisia tai sanomatta jättämisiä nyt tulkitaan, väännellään ja käännellään, ellei se perustu Raamattuun. Olennaista on se, mitä Jumalan sana sanoo: sillä, ja vain sillä, on uskon kannalta viimekädessä merkitystä!

 

Kristuksen Kirkko ei perusta oppia ja opetustaan tulkintoihin teologien käsityksistä, kuten harhaantuneessa nykyteologiassa saatetaan tehdä. Se ei myöskään kehittele oppia, toisin kuin nykyteologiassa ilmeisesti kuvitellaan, vaan tunnustaa sitä oppia, jonka Jumala on Raamatussa ilmoittanut. Näin ovat syntyneet myös Yksimielisyyden kirjaan (1580) kootut luterilaiset tunnustuskirjat, joista varhaisimmat ovat kolme ns. vanhan kirkon oppitunnustusta. Tunnustusten arvo ei ole siinä, että ne ovat lähtöisin joidenkin teologien kynästä, vaan yksinomaan siinä, että ne kulloinkin ilmaisevat, ei enempää eikä vähempää kuin Raamatun muuttumattoman opin. Tästä seuraa, että tunnustuskirjoja ohjaava normi on Raamattu eivätkä suinkaan esim. Yksimielisyyden ohjeen laatijoiden yksityiset kirjoitukset. Yritykset perustella kuviteltuja eroja eri tunnustuskirjojen välillä spekuloimalla niiden kirjoittajien käsitysten mahdollisilla vaihteluilla ovat näin ollen jo lähtökohdiltaan virheellisiä. (Vrt. Augsburgin tunnustuksen puolustus XXIV, 94-95, TK 1948, s. 223.)

 

Jumalan sanasta irtaantuneelle nykyteologialle on ominaista tarkastella oppia ikään kuin se olisi vain inhimillinen teoria, joka kehittyy ja jota voi kehitellä. Ajatus kristillisen opin evoluutiosta on kuitenkin vieras tunnustuksensa mukaiselle luterilaisuudelle. Helposti unohdetaan, että luterilaisilla uskonpuhdistajilla, myös Yksimielisyyden ohjeen laatijoilla oli aivan toinen suhtautumistapa Raamattuun ja jumaluusoppiin kuin useimmilla nykyteologeilla (FC, Epit., Supistelma, sääntö ja ohje, 1-3, 7-8, TK 1948, s. 415, 416). Oppi on joko oikea, koska se on Raamatusta, tai se ei ole sitä. Jumalan sanalle uskollisen kirkon oppi ei siten ole kehityksen tai teologisten tulkintaratkaisujen tulosta, vaan se, minkä Jumala on sanassaan ilmoittanut meidän uskottavaksemme (vrt. Schmalkaldenin uskonkohdat, 2.osa, 2. uskonkohta, 13-15, TK 1948, s. 249.)

 

Vanhurskauttamisopissa on, kuten tunnettua, kyse siitä, kuinka ihminen tulee Jumalan edessä otolliseksi. Mikä merkitys henkilökohtaisessa uskonelämässä silloin on teologien käsityksiä koskevilla tulkinnoilla sinänsä? Kuinka kukaan voi perustaa iankaikkista autuuttaan, pelastustaan vain inhimillisten mielipiteiden, saati niitä koskevien olettamusten varaan? Eikö hänen olisi oltava vakuuttunut, että se, mitä hän uskoo, on varmasti totta ja siis uskomisen arvoista? Surkuteltava on se, joka jättää iankaikkisen kohtalonsa vaihtuvien ja haihtuvien ihmismielipiteiden varaan. Joka sydämessään nimittäin erehtyy tässä opinkohdassa joutuu kadotukseen. Perimmältään ainoa lähde, mistä ihminen voi saada oikean pelastusvarmuuden on Jumalan sana, Raamattu, ja siinä ilmoitettu evankeliumi.

 


Raamattu ei opeta, että ihmisessä ensin tapahtuisi tai täytyisi tapahtua jokin uudistus tai muutos ennen kuin hän olisi otollinen Jumalalle ikään kuin Jumala vasta sen perusteella tai jälkeen lukisi ja julistaisi hänet vanhurskaaksi. Evankeliumin ydin on siinä, mitä Jumalan Poika, Jeesus Kristus jo on tehnyt sovitustyössään meidän edestämme. ”Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut” (Jes. 53:5). ”Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan” (2. Kor. 5:19).

 

Niinpä Kristus on vanhurskauttavan uskon kohde Isälle sijassamme osoittamansa kuuliaisuuden tähden, ei jumalallisen olemuksensa takia sinänsä tai uskovissa läsnäolonsa perusteella (FC, SD III, 56, TK 1948, s. 494). ”Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti” (Fil. 2:8). Kristuksen kuuliaisuus on edellytys vanhurskauttamisellemme eli peruste sille, että saamme Jumalalta synnit anteeksi, ei siis se, että Kristus asuu jo uskoviksi tulleissa. Juuri Kristuksen ansion perusteellahan Jumala julistuttaa jumalattomille evankeliumia syntien anteeksiantamuksesta vapaana lahjana ja lukee vanhurskaaksi sen, joka uskoo (FC, SD III, 30, TK 1948, s. 489). ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen” (Mark. 16:15-16). ”Joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi” (Room. 4:5). Usko on ainoastaan väline, jolla turvaudutaan evankeliumin armolupaukseen (vrt. FC, SD III, 9-10, TK 1948, s. 485; FC, SD III, 38, TK 1948, s. 490). ”Armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta” (Ef. 2:8).

 

Uudistus, Kristuksen ja Kolmiyhteisen Jumalan asuminen uskovissa ovat vanhurskauttamisen looginen mutta välitön seuraus – ei osa sitä saati edellytys tai peruste sille – ja ne on sellaisena pidettävä, jos evankeliumi aiotaan säilyttää puhtaana (FC, SD III, 54, TK 1948, s. 493; FC, SD III, 59, 63, TK 1948, s. 494-495). Tästä ei asiallisesti vallitse mitään erimielisyyttä tai ristiriitaa Lutherin ja eri tunnustuskirjojen välillä.

 

Petteri Hiienkoski

Helsinki