JOS OLET VANHURSKAS...

Lauri Takala, teol. tri (1897-1954)

 

”Jos olet vanhurskas, mitä sillä Jumal­alle annat, tahi ottaako hän mitään si­nun kädestäsi?” (Job 35:7).

 

Tässä lauseessa puhutellaan sinua sillä edelly­tyksellä, että olet vanhurskas. Vanhurskaalle tehdään tässä tärkeä kysymys.

 

Senpä vuoksi ensimmäiseksi rohkenen tiedus­tella: Oletko sinä vanhurskas?

 

Varmaan joku kuulijoistani vastaa: ”En toki ole vanhurskas, vaan syntinen.” Tililläsi on törkeitä synnin tekoja. Omastatunnostasi ja ihmisten arvos­teluista kaikuu korviisi tuomion sana. Raamatusta tiedät, ettei syntinen kelpaa Jumalalle. Hänen sil­mänsä etsivät vanhurskasta.

 

Varmaan kuitenkin teissä on monta sellaistakin, jotka omissa ja toisten silmissä ovat vanhurskaita. Job oli vanhurskas sillä tavoin, että hän oli ”nuh­teeton ja rehellinen” (Job 1:1). Hänen ulkonaisessa elämässään ei ollut nuhteen sijaa, hän ”pelkäsi Jumalaa ja karttoi pahaa”. Jumalan tähden hän tahtoi elää vanhurskaasti. Saulus oli ”lain van­hurskauteen nähden nuhteeton” (Fil. 3:6). Lain kirjaimen mukaan on vanhurskas se, joka ei pys­tytä epäjumalankuvia, ei käytä voimasanoja, ei tapa, ei varasta, ei elä luvattomissa suhteissa, kart­taa ulkonaisia rikoksia. Semmoisia vanhurskaita on sentään meidänkin epävanhurskaassa ajassam­me. Ehkä sinäkin olet sellainen.

 

Nyt kysytään: Mitä sillä Jumalalle an­nat?

 

Ihmisten edessä, maallisen elämän kannalta ulkonainen vanhurskaus on tärkeää. Muuten yh­teiskunta luhistuu ja syttyy ”kaikkien sota kaikkia vastaan”. Jumalalle kelvataksesi ei sinun ulkonainen van­hurskautesi riitä. Hän vaatii paljon enemmän. Siihen vanhurskauteen, joka on parempi kuin kir­janoppineitten ja fariseusten, sisältyy se, että vas­taat lain hengellisiä vaatimuksia. Sydämesi on oleva irti rahasta, nautinnoista, kunniasta. Ru­kouksesi on tapahtuva hengessä ja totuudessa. Vihan sijasta tulee sydämessäsi asua rakkauden – jopa vihamiehiin. Silmästäsi ei saa lähteä yhtään epäpuhdasta katsetta. Jumalalle ei riita vähempi vanhurskaus kuin täydellinen.

 

Oletko sillä tavoin vanhurskas? ”Kuinka voisi ihminen olla puhdas, kuinka vaimosta syntynyt olla vanhurskas?” (Job 15:14). Kirjoitettu on: ”Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan” (Room. 3:10). Et sinäkään ole.

 

Ainoa keino, jota käyttäen me syntiset ihmiset voimme olla vanhurskaita Jumalan edessä, on usko. ”Ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain tekoja” (Room. 3:28). Uskovan ihmisen Jumala lukee vanhurskaaksi, ikään kuin hänellä ei olisi yhtään syntiä. Oletko sinä uskosta vanhurs­kas?

 

Jos olet, mitä sillä Jumalalle annat? Ei uskokaan ole mikään raha, jolla maksaisimme syntivelkam­me ja ostaisimme taivaan. Moni päivittelee: ”Kun­pa löytäisin uskon sydämestäni, kyllä sitten kel­paisi.” Hän etsii uskoa kuin jotakin hyvää ominai­suutta, jolla ansaitsisi armon. Ei niin. ”Ei mulla rahtua Herralle antaa” – ei edes uskoa.

 

Uskon vanhurskaus on lahjavanhurs­kautta. He ”saavat lahjaksi vanhurskauden hä­nen armostaan” (Room. 3:24). Vanhurskaus on lahja, jonka Jumala on antanut meille. Me olem­me ansainneet sitä yhtä vähän kuin köyhä tava­raa, joka hänelle annetaan lahjaksi. Jopa vielä vähemmän. Olemme kuin rikollinen, joka armahde­taan vastoin ansiota. ”Joka ei töitä tee” (Room. 4:5) – niin kuvataan uskovan asennetta. Itsellä ei ole mitään kelvollista työtä. On uskottava häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman.

 


”Ottaako hän mitään sinun kädestäsi?” Ei sinun, mutta kyllä Kristuksen kädestä. Kristus on antanut itsensä lahjaksi ja uhriksi (Ef. 5:2). Ju­mala on ottanut hänen kädestään lunastushinnan. Hänen ansiossaan Jumalan vanhurskaus on lahjoi­tettu meille kaikille. Sinä saat ottaa vastaan sen lahjana, josta kasteessasi olet saanut kiinnekirjan.

 

Vanhurskauttava usko on vaikutuksista rikas. Se vaikuttaa lapsellista jumalanpelkoa ja pahan karttamista. Se vaikuttaa tekoja, joista Jaa­kobin mukaan ihminen osoitetaan vanhurskaaksi (Jaak. 2:24), ja Paavalin mukaan se kasvattaa elä­mään vanhurskaasti (Tiit. 2:12).

 

Jos uskosta vanhurskaana näin harjoitat vanhurs­kasta elämää, mitä sillä Herralle annat? Et siitäkään pääse saamaan kerskauksen aihetta Herran edessä. Elämässäsi ilmenevä vanhurskaus on ar­mon vaikuttamaa – ei omaa aikaansaannostasi. Ja Jumalan mittoihin sijoitettuna se on niin vaja­vaista, että se kelpaa vain Kristuksen tähden, ikään kuin kiitoksena saadusta lahjasta (Luuk. 17:10).

 

”Se vaikka vahvast’ vaikuttaa, Ei pyydä kunniaa;

se kunniaa ei tunnekaan Kuin Jumalassa vaan” (SK 148:2).

 

Tämä sana riisuu sinulta, van­hurskaalta, kaiken oman kerskauksen ja jättää sinut syntiseksi. Sinut syntisen se pukee omassa­tunnossasi siihen vanhurskauteen, jota kutsutaan ”Herra, meidän vanhurskautemme”. ”Joka kers­kaa, hän kerskatkoon Herrasta.” Kun Hänestä kerskaat, vaelluksesi on ”vanhurskaan vaellusta”.

 

Lauri Takala, Aamun sana. Radioaamuhartauspuheita, s. 83-87. SLEY. Helsinki 1944.

Radioaamuhartaus 19.7.1938