PÄÄKIRJOITUS * HANNU LEHTONEN

 

Vanhurskauttamisoppi on Raamatun ydinoppi. Se jäsentää kaikkia muita oppeja, joita Raamattu opettaa. Vanhurskauttamisopissa on kysymys siitä, miten syntinen pelastuu, miten hän kestää pyhän ja vanhurskaan Jumalan edessä. Tähän tärkeään kysymykseen Raamattu antaa selvän vastauksen. Tämä vastaus on syntien anteeksiantamus Kristuksen tähden.

 

Meidän vanhurskautenamme Jumalan edessä on syntien anteeksiantamus. Luterilaisissa tunnustuskirjoissa sanotaan tähän liittyen: ”’Vanhurskauttaminen’ merkitsee siis tässä yhteydessä vanhurskaaksi ja synnittömäksi julistamista ja synnin iankaikkisesta rangaistuksesta vapauttamista. Vanhurskautus tapahtuu Kristuksen vanhurskauden perusteella; tämän Jumala lukee uskovan hyväksi (Fil. 3:9).” ”Uskonvanhurskaus taas ei ole mitään muuta kuin sitä, että synnit annetaan anteeksi ja kurja syntinen armahdetaan ja otetaan Jumalan omaksi yksin Kristuksen kuuliaisuuden ja ansion perusteella.”

 

Jos vanhurskauttamiseen sisällytetään jotakin muuta, sekoitetaan koko pelastuksen asia ja taivaan tie pimenee. Roomalaiskatolinen kirkko tekee juuri näin. Se sisällyttää vanhurskauttamiseen myös pyhityksen. Vanhurskauttamisesta tulee prosessi ihmisessä. Tätä kautta ei ihminen voi koskaan olla varma pelastuksestaan. Se jää aina riippuvaiseksi siitä, mitä hänessä tapahtuu.

 

Edellä lainattu Yksimielisyyden ohje torjuu ns. osianderilaisuuden, joka oli luterilaisten omasta keskuudesta noussut harhaanmeno. Sitä silmällä pitäen Yksimielisyyden ohjeessa sanotaan: ”Meidän on vielä selvitettävä kiista, joka koskee Jumalan olemuksellisen vanhurskauden asumista meissä. On totta, että Jumala – Isä, Poika ja Pyhä Henki, iankaikkinen, olemuksellinen vanhurskaus – asuu uskon kautta niissä jotka on valittu ja jotka Kristus on vanhurskauttanut ja sovittanut Jumalan kanssa. Ovathan kaikki kristityt Jumalan eli Isän, Pojan ja Pyhän Hengen temppeleitä; Pyhä Henki saa heidät tekemään sitä, mikä on oikein. Mutta tämä Jumalan asuminen uskovissa ei ole samaa kuin se uskonvanhurskaus, jota Paavali tähdentää, josta hän käyttää nimitystä Jumalan vanhurskaus (iustitia Dei) ja jonka takia meidät Jumalan edessä julistetaan vanhurskaiksi. Jumalan asuminen uskovissa on uskonvanhurskauden seuraus; uskonvanhurskaus taas ei ole mitään muuta kuin sitä, että synnit annetaan anteeksi ja kurja syntinen armahdetaan ja otetaan Jumalan omaksi yksin Kristuksen kuuliaisuuden ja ansion perusteella” (TK 1990, s. 498).

 

On ihana totuus, että Jumala itse olennollisesti asuu uskovissa. Mutta tämä asia ei siltikään voi olla vanhurskauttamisen perusteena, vaan on sen seuraus. Vanhurskauttava usko tarttuu evankeliumin armolupaukseen syntien anteeksiantamisesta Kristuksen tähden. Tämän uskon kautta Jumala itse asuu uskovissa (Ef. 3:17).

 

Niin sanotussa uudessa suomalaisessa Luther-tutkimuksessa on piirteitä, jotka tulevat lähelle osianderilaisuutta. Uusin tähän liittyvä tutkimus on nuoren tutkijan, Olli-Pekka Vainion, väitöskirja (Luterilaisen vanhurskauttamisopin kehitys). Vainion tutkimus tuo oikaisua eräisiin nykyisen Luther-tutkimuksen väitteisiin, jotka koskevat mm. oppia Kristuksesta ja myöhempää luterilaisuutta. Mutta Vainionkin tutkimuksessa Jumalan asuminen uskovissa esitetään useissa kohdin vanhurskauttamisen edellytykseksi. Edellä lainattu luterilaisen tunnustuksen kohta lausuu toisin: ”yksin Kristuksen kuuliaisuuden ja ansion perusteella”