OIKEA VETO

- TAPAHTUMA KULLAALLA

Halvar Sandell, pastori, Helsinki

 

Viime numerossamme kerroimme, miten tri Timo Laato oli Länsi-Suomen Herännäislehdessä (11/03) puuttunut eri puolilla maatamme olevien ryhmien pyrkimyksiin oikeaoppisuuteen. Voimme tällä kertaa iloiten todeta tri Laaton tehneen hyvän kristillisen vedon, kun hän keskellä pyhää jumalanpalvelusta sanoutui irti pahoista harhahengistä.

 

Tämä tapahtui Kullaan kirkossa 18.4. Paikkakunnan kirkkoherra Eero Kavasto oli ”saarnannut” ja esittänyt humanistisessä hengessä pakinamuodossa omia mielipiteitään ehtoollisesta ja naispappeudesta eikä hän edes yrittänyt todistaa väitteitään Jumalan sanalla. (”Saarna” löytyy Kullaan seurakunnan kotisivulta, jossa on myös linkki Kavaston kirjoitukseen asiasta Satakunnan Kansan mielipidesivuilla.) Kun kirkkoherra näin teki, on paikallaan kysyä, halusiko hän haastaa Jumalan majesteetin. ”Saarnaaja” pyysi, että oltaisiin suvaitsevaisia niitä mielipiteitä kohtaan, joita hän esitti avoimesta ehtoollispöydästä ja naispappeudesta. Saman aikaisesti hän itse tuomitsi jyrkästi ne pastorit, jotka olivat kehottaneet apostaattien (luopioiden) puolustajaa, piispa Huovista, olemaan tulematta ehtoolliselle. Kirkkoherran pääargumentti naispappeuden puolesta oli, että hänen oma tyttärensä oli äskettäin päässyt naispapiksi. Puhuessaan jumalanpalvelijoista, jotka toimivat toisella tavalla kuin hän itse, hän mm. mainitsi Al-Qaida -miehien touhut. Eräässä ”saarnan” osassa annettiin ymmärtää, että kaikki suuntaavat samaan taivaaseen: ”Samaa vuoren seinämää kiipeämme ylös taivaaseen, jotkut helpompaa polkua pitkin, toiset taas ankaraa ja kivikkoista koleikkoa pitkin….” On kestämätöntä, että Kavasto ”saarnansa” jälkeenkin pitää puhettaan kristillisenä saarnana ja ihmettelee, että tämä ei sovi pastori Laatolle.

 

Voidaan sanoa, että Laato paikan päällä teki tilanteen vaatiman minimin, ettei hänen voitaisi sanoa tulleen suoraan osalliseksi Kavaston pahasta synnistä.

 

Meidän kaikkien sopii miettiä, miksi olemme lähteneet niin estoitta menneinä aikoina mieshereettikojen (jotka poikkeavat Kristuksen opista) menoihin? Väistäminen naispappien kohdalla on jotenkin väärällä tavalla tehnyt luvalliseksi olla hengellisessä yhteydessä miespuolisten hereetikkojen kanssa. Kristus sanoo: ”Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia.”  Kuuliaisuus Kristusta kohtaan vaati meitä kavahtamaan vääriä pappeja myös silloin, kun lammasvaatteet pysyvät yllä eikä ainoastaan silloin, kun suden ruumis tulee jostakin kulmasta esiin, niin kuin nyt tapahtui Kullaalla.