KOMMENTTI:

 

LÄNNEN NOPEA VETO

 

Ote Länsi-Suomen Herännäislehden pääkirjoituksesta 11/03:

 

”Tunnustuksellisissa piireissä otetaan rappiokirkollisuuden keskellä avosylin vastaan jokainen, joka edes jotenkuten yrittää pitää esillä totuuden sanaa. Näin olen tehnyt ja teen minäkin. Mutta harvemmin joku tulee ajatelleeksi (vielä vähemmän sanoneeksi!), että hengellisten asioitten pelkkä ymmärtäminen tai niistä puhuminen tunteella ja mahdollisesti paatoksella ei vielä riitäkään. Tarvitaan "sydäntä", toisin sanoen tahdon mukautumista "Jumalan mielen jälkeen". Mielestäni tunnustuksellisten liikkeitten vaarana on, että mukaudutaan ympäröivän (länsi)maailman (ei arvoihin vaan) arvostuksiin, kuten esim. juuri tiedon ylikorostukseen. Tämän mukaisesti uskotaan (hiukan kärjistäen), että kirkon uudistumiseen riittää esitelmöinti (informointi), puhtaan opin (informaation) esillä pitäminen, oikeassa olemisen  (informaatiosodan) jalo taistelu. Jotkut menevät vieläkin pitemmälle. He tekevät monia omia johtopäätöksiä heille uskotusta totuudesta, päätyvät entistä yksityiskohtaisempaan ja hienompaan erittelyyn, rikkovat vähitellen välinsä keskenään ja toisiin, perustavat ehkä uuden seurakunnan ja lopulta koko kylässä ei ole muuta kuin kaksi uskovaa: minä ja vaimoni, enkä tuosta vaimostanikaan ole täysin varma". Silti luotetaan vahvasti, että Jumala joskus on siunaava uskollisuuteni kaikkien valheveljien keskellä ja että hän vielä kerran on antava juuri minun seurakuntani kokea ennennäkemättömän kukoistuksen.”

 

Humanismin vai vankan kristillisen tunnustuksen näkökulma?

Todellisuus on päinvastainen kuin tämä teksti välillisesti antaa ymmärtää. Siis vastakohta on oikea: totuudelle ei juuri anneta sijaa tässä valheiden hallitsemassa maailmassa. Elämme aikaa, jolloin helposti kaikkea opin ja opetuksen koettelemista Pyhällä Raamatulla pidetään kyseenalaisena saivarteluna. Vanha liberaaliteologia opetti Jeesuksen yksinkertaisen opin olevan jotakin toista kuin kirkon laajemmat tunnustukset ja eri opinkohtien selvittely. Jälkimmäinen oli tämän ajattelun mukaan hellenismin tuotetta, jotakin muuta kuin itämainen hurskas usko.

Kun kirkollinen eksistenssi käy tukalammaksi ja oikean opin tunnustaminen sekä henkien erottaminen tuntuu mahdottomalta, alkaa kuulua liberaaliteologian pohjasävel myös ns. tunnustuksellisten piireissä. Tämä väljempi tapa käsitellä oppeja ja henkiä tuntuu – aivan oikein – tri Laatosta itsestäänkin ristiriitaiselta. Niinpä hän yllämainitun sitaatin jälkeen vahvistaa kaksijakoisuuttaan sanomalla, ettei hänen tarkoituksenaan ole hylätä puhdasta oppia. Arvoitukseksi jää, miksi hän silti puhuu niin kuin puhuu.

Pyhä Henki on puhunut selvästi, ei hämärästi, mikä antaisi jokaiselle luvan omaan mielipiteeseensä. Tiedon pitäminen tärkeänä mutta silti toissijaisena asiana seurakunnan elämässä on portti syntiin ja tottelemattomuuteen, koska Jumalan ilmoitus ei ole ainoastaan positiivinen impulssi, vaan se antaa meille selvän tiedon.

Aina kun olot tuntuvat humanistiselta näkökulmalta katsottuna mahdottomilta, joku herttainen veli kertoo anekdootin ”vaimosta ja minusta”. Tällä kertomuksella lievennetään väärällä tavalla sitä tuskaa, joka tulee sen havaitsemisesta, että harhaoppi ja pahat henget ovat tunkeutuneet kirkkoinstituution sisäpuolelle. Esimerkki ”vaimosta ja minusta” ja ovela hymy sen päälle on ominaista niille, jotka eivät halua tosissaan miettiä esimerkiksi Elian ja Jeremian yksinäisyyttä. Kuvitellaan, että totuudella on silti kaikista vaikeuksista huolimatta mukava ja riittävä sija tässä maailmassa. Luullaan, että totuutta ei ristiinnaulita. Ne, jotka ovat päätyneet johonkin toiseen päätelmään, ovat kylähulluja, joista ei tarvitse piitata. Muistakaamme Lutherin opetusta siitä, että kirkko on salattu ja että välillä harhaopeilla näyttää olevan täysi valta ulkonaisessa kirkossa (Sidottu ratkaisuvalta). Kristus sanoo toisin kuin humanistit: ”Älä pelkää, sinä piskuinen lauma!”
Halvar Sandell