LUKIJOILTA:

 

HÄNEN RISTINSÄ VEREN KAUTTA

Ahti Honkola, Soini

 

Tunnen erään isän, joka haluaa lapsilleen opettaa, tähdentää ja kerrata suurinta lunastusasiaa. Siksi hän yhdessä luetun Herran siunauksen, jossa pyydetään lopuksi Herran rauhaa, jälkeen usein jatkaa ja kysyy: ”Jumalan ja ihmisten välille on jo tehty rauha. Mutta minkäs kautta Jumalan ja ihmisten välille on jo rauha tehty?” Siihen lapset vastaavat reippaasti kuorona: ”Hänen ristinsä veren kautta!” Mihin isä jatkaa: ”Niin on. Sen kautta juuri. Sen kautta yksin on rauha Jumalan ja ihmisten välille tehty. Herran Jeesuksen ristin veren kautta” (Kol. 1:20).

 

Evankelinen maallikkosaarnaaja Kalle Huvila (1914-1990) lahjoitti minulle Evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjojen A. E. Koskenniemen suomentaman laitoksen vuonna 1983. Hän oli merkinnyt kuulakärkikynällä, alleviivauksin, reunamerkinnöin ja vielä erillisellä muistilapulla Augsburgin tunnustuksen puolustuksen kohdan, jossa sanotaan: ”Laki näytti olleen vahingoksi, se kun teki kaikista syntisiä, mutta Herra Jeesus tuli ja antoi kaikille anteeksi synnin, jota kukaan ei voinut välttää, ja vuodattamalla verensä pyyhki pois käsikirjoituksen, joka oli meitä vastaan” (4. Uskonkohta,103; alleviivaus Kalle Huvilan).

 

Kun Kalle Huvilalle oli kirkastunut, että yksi on kuollut kaikkien puolesta, että yhdellä ainoalla iankaikkisesti kelpaavalla uhrilla on Kristus kaikki pyhitettävät tehnyt iankaikkisesti täydellisiksi, niin hän tahtoi sovinnon suurta salaisuutta omaisten, ystävien ja kaikkien ”kanssalunastettuinikin korvaan ihan huutaa”. Sen hän ilokseen sai sitten tehdä vielä vuonna 1985 ilmestyneellä runokirjallaan Hänen ristinsä veren kautta.

 

Vapahtajamme Jeesus Kristus on ristinsä veren kautta todella jo tehnyt todellisen, oikean ja pysyvän rauhan Jumalan ja aivan jokaisen ihmisen välille. Alkukieliä ja muita kieliä hyvin tuntevat evankeliumin julistajat ovatkin sanoneet, että alkukielen mukaan Jes. 53:5 olisi tarkemmin käännettävä: ”…rangaistus, joka meille rauhan tuotti, oli hänen päällänsä…” Kun kaikkien rangaistus oli Vapahtajan päällä, niin se kaikille rauhan tuotti.

 

Evankeliumi on oikea ilosanoma, ilouutinen, hyvä sanoma ja rauhan sanoma siitä pysyvästä rauhasta, jonka Jeesus Kristus, oikea Saalemin so. Rauhan kuningas, on ristinsä veren kautta varmasti tehnyt Jumalan ja kaikkien ihmisten välille! Sillä niin pyhä Raamattu ilmoittaa. Rangaistus- ja sijaiskärsiminen on jo tuottanut rauhan! Luvatussa maassa. Katsotulla vuorella. Valitulla uhrilla. Moorian maalla. Jerusalemin kaupungin ulkopuolella. Golgatalla. Ristillä. Yhtenä päivänä. Pitkäperjantaina. Siellä ja silloin. Ristin verellä. Ja kaikille. Saarna ristin veren kautta kaikille tulleesta ja kaikille julistettavasta rauhasta tuo yksin rauhan omaantuntoon. Rauhan sana tuo rauhan. Sen Jumala teki ja tuo. Herran rauhan.

 

 

HÄNEN RISTINSÄ VEREN KAUTTA

 

Hänen ristinsä veren on kautta,

synti maailman pois kokonaan.

Isän suosio näin tuli meille,

veri ristillä toi sovinnon.

 

Tämän kurjinkin langennut uskoa voi,

kun Jeesus näin kaikille armon jo toi.

Pois työsi jo suista ja Jeesusta muista,

kuin tähtemme kärsinyt on.

 

Hänen ristinsä veren nyt kautta,

kuolon valta jo taitettu on.

Velkakirjakin ristiin jo lyötiin,

täydet lunnaat jo maksettu on.

 

Jo vangit ja orjat nyt vapaana saa,

maan korvessa kiitellä armahtajaa.

Kun kasteessa kerran, jo lapseksi Herran,

myös minutkin pessyt hän on.

 

Yksin ristinsä veren näin kautta,

usko syntyy ja kasvaakin voi.

Kun saa kuulla on valmista kaikki,

tämä Aaprahamin uskon jo toi.

 

Te siunatut Isäni tulkaa jo oi,

näin Jeesuskin kerran myös lausua voi:

Nyt omistakaa, se taivahanmaa,

mitä uskossa jo katsella nyt saa.

 

Hänen ristinsä veren vain kautta

voimme torjua vastustajan,

joka orjuuteen tahtoisi meidät,

saada armosta lankeamaan.

 

Oi sieluni kiitä, näin murheet kaikkoaa

Ja Jeesuksesi rauha näin sydämeesi saa.

Niin iloiten nyt matkaa, taas täällä tehdä jaksaa,

kun verilähde jalat pessyt on.

 

Kalle Huvila

Hänen ristinsä veren kautta -kirjan

nimikkoruno, s. 9