PÄÄKIRJOITUS * HANNU LEHTONEN

 

Yksi Jeesuksen vertauksista käsittelee kymmentä neitsyttä, joista osa oli viisaita, osa tyhmiä. Jeesus on kertonut tämän vertauksen muistuttaakseen meitä tarpeesta valmistautua ja olla valmiina hänen palatessaan kunniassaan takaisin. Jos me emme ole silloin valmiina, vaan olemme tyhmien neitsyiden kaltaisia, ei meille tule toista mahdollisuutta, vaan me jäämme iäksi taivaan hääsalin ovien ulkopuolelle pimeyteen, jossa on itku ja hammasten kiristys, kuten Jeesus varoittaen sanoo.

 

Mikä tyhmillä neitsyillä oli vialla, tai mikä erotti viisaat neitsyet tyhmistä. Kun ajattelee heidän toimintaansa, tulee väistämättä mieleen se, että he toimivat kevytmielisesti. Heidän toimintaansa leimasi pinnallisuus. Kun he viisaiden neitsyiden kanssa läksivät ylkää vastaan, kaikki näytti hyvältä, mutta todellisuudessa ei ollut, sillä he olivat lyöneet laimin tärkeän asian, öljyn mukaan ottamisen. Jeesuksen opetus Vuorisaarnan lopussa liittyy aika läheisesti tähän vertaukseen. Siellä Jeesus puhuu ymmärtäväisistä ja tyhmistä talonrakentajista. Jeesus sanoo: ”Sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi.” Ja tyhmistä Jeesus sanoo: ”Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi.” Ja Jeesus sanoo, että edellisen rakennus kesti, mutta jälkimmäisen hajosi. Perustus ratkaisi.

 

Voimme vetää eräitä johtopäätöksiä: usko tulee rakentaa Jumalan sanan varaan. Usko ei ole mitään haihattelua tai pelkkää tunnekuohua, vaan se on varmuutta siitä, mitä ei nähdä. Usko on uskoa Jumalan kirjoitettuun sanaan, eli Pyhään Raamattuun, ja siinä luvattuun pelastukseen, syntien anteeksiantamukseen Jeesuksen kautta. Pyhää Henkeä ei tule erottaa Jumalan sanasta, sillä Hän vaikuttaa pelastavasti vain Jumalan sanan ja sakramenttien kautta. Edelleen: me emme tule autuaiksi toisten ihmisten uskolla. Viisaiden neitsyiden öljy ei riittänyt tyhmille, vaan ainoastaan heille itselleen. Usko Jeesukseen on aina omakohtaista uskoa. Toisinaan puhutaan kirkon uskosta, mutta on sanottava, että Kristuksen kirkko koostuu yksittäisistä uskovista ihmisistä eikä kirkko voi meidän puolestamme uskoa. Lopuksi: usko on Kristuksen tuntemista Vapahtajana. Jeesuksen vertauksessa ylkä sanoi tyhmille neitsyille: ”Totisesti minä sanon teille: minä en tunne teitä.” Hääjuhlaan osallistujat ovat yleensä sulhasen tai morsiamen omaisia ja ystäviä. Samoin taivaan hääjuhlaan tulevat ovat Jeesuksen ystäviä, jotka tuntevat hänet ja jotka hän tuntee omikseen. Mitä on Jeesuksen tunteminen? Se on sitä, että me tunnemme hänet Vapahtajanamme ja Lunastajanamme, joka antoi itsensä alttiiksi meidän edestämme, vuodatti pyhän sovintoverensä edestämme ja kasteessa meidät omikseen kihlasi.