PÄÄKIRJOITUS * HANNU LEHTONEN

 

JEESUKSEN SUKULUETTELON SANOMA (Matt. 1:1-17)

 

Jeesuksen sukuluettelo vetää pitkä kaaren Aabrahamista Jeesukseen. Se viestittää meille moniakin asioita, mutta varsinkin se viestittää Jumalan lupausten varmuudesta. Sillä Jumala oli sanonut Aabrahamille, joka oli jo vanha, mutta ilman perillistä: ”’Katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea’. Ja hän sanoi hänelle: ’Niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä’” (1. Moos. 15:5). Ja Jumala oli myös luvannut Aabrahamille: ”Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä” (1. Moos. 22:18).

 

Jeesuksen sukuluettelo kertoo jotakin siitä, miten näitä jälkeläisiä tuli Aabrahamille paljon. Mutta ennen kaikkea se kertoo meille siitä, että tähän sukuun syntyi luvattu Messias, Jeesus. Jeesus on se luvattu siemen, jossa kaikki kansakunnat on siunattu, autuaiksi tehty. Apostoli Paavali korostaa sitä, että Aabrahamin saamassa lupauksessa puhutaan yksikössä: ”Mutta nyt lausuttiin lupaukset Aabrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano: ’Ja siemenille’, ikään kuin monesta, vaan ikään kuin yhdestä: ’Ja sinun siemenellesi, joka on Kristus” (Gal. 3:16). On valitettavaa, että uusimmassa Kirkkoraamatussa tämä yhteys ei enää tule samalla tavalla esille, koska siellä Aabrahamille annettu lupaus kuuluu: ”Sinun jälkeläistesi saama siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille.” Siksi siihen onkin pitänyt lisätä selitys: Sananmukaisesti: Sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan kansat.

 

Jumala pitää aina lupauksensa. Hän on ehdottoman luotettava. Apostoli Paavali puhuu Aabrahamin uskosta ja osoittaa, että siitä on kirjoitettu myös meidän tähtemme: ”Ja Aabraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi, tämän sanan mukaan: "Niin on sinun jälkeläistesi luku oleva", eikä hän heikontunut uskossansa, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut – sillä hän oli jo  noin satavuotias – ja että Saaran kohtu oli kuolettunut; mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa, antaen kunnian Jumalalle, ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Sen tähden se luettiinkin hänelle vanhurskaudeksi. Mutta ei ainoastaan hänen tähtensä ole kirjoitettu, että se hänelle luettiin, vaan myös meidän tähtemme, joille se on luettava, kun uskomme häneen, joka kuolleista herätti Jeesuksen, meidän Herramme, joka on alttiiksi annettu meidän rikostemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden.” (Room. 4:18-25).