NELA:N PÄIVÄT HANGOSSA

Hannu Lehtonen, pastori, Soini

 

NELA (Pohjois-Euroopan Luther-Akatemia) perustettiin vuonna 1998 Göteborgissa, Ruotsissa. Sen näkyvin toimintamuoto on vuosittaiset luentopäivät, joita järjestetään vuorotellen Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Tänä vuonna NELA:n luentopäivät olivat 14.-17. elokuuta Hangon evankelisella opistolla.

 

Päivien aiheena oli tällä kertaa Taisteleva ja riemuitseva kirkko. Luennot liittyivät eri näkökulmista tähän aiheeseen. Päivät alkoivat torstai-iltana, jolloin kuultiin mm. dosentti Sven-Olof Backin ja TT Anssi Simojoen luento. Simojoen aiheena oli Kirkon elämä ja toiminta. Backin luennossa luotiin katsaus ruotsalaisen eksegeetin, Anton Fridrischenin, vaikutukseen oppilaittensa kirkko-opillisiin käsityksiin.

 

Perjantaipäivä alkoi aamuhartaudella, jonka piti pastori Sakari Korpinen. Hän puhui Jeesuksen varoituksesta vääristä profeetoista ja eksytyksestä lopun aikana (Matt. 24). Ensimmäisen luennon piti TT Georg S. Adamsen (Tanska) Ilmestyskirjan alkuluvuista (Ilm. 2-3). Hän puhui mm. siitä, että seurakuntien enkelien, joille Ilmestyskirjan seitsemän lähetyskirjettä on osoitettu, täytyy tarkoittaa seurakuntien paimenia. Tohtori Reidar Hvalvikin (Norja) luennon aiheena oli kirkollinen yhtenäisyys ja skisma varhaiskirkossa. Tohtori Charles Evansonin (Yhdysvallat) aiheena oli kirkko-opin keskus ja periferia. ”Missä Kristus, siellä kirkko.” Tohtori David Scaer (Yhdysvallat) puhui luterilaisesta armonvälineopista. Hän käsitteli erityisesti Johan Gerhardin raamatunselitystä ja osoitti, kuinka Raamatusta löytyy hyvin rikkaasti viittauksia sakramentteihin.

 

Tohtori John Stephenson (Kanada) käsitteli luennossaan eskatologian (oppi lopun ajoista) ja kirkko-opin välistä suhdetta. Hän osoitti mm., että kaikki eskatologia ja kirkko-oppi on oppia Kristuksesta. Viimeinen aika alkaa Kristuksen syntymästä. Yleinen luopumus on aikamme tuntomerkki. LHF:n (Lutheran Heritage Foundation) edustaja John Fehrmann esitteli LHF:n työn tilannetta perjantai-iltana. LHF toimii luterilaisen kirjallisuuden kääntämiseksi eri kielille. Perjantai-iltaan sisältyi vielä paneelikeskustelu aikamme kirkkokäsityksistä. Puheenvuoroja panelisteina käyttivät mm. Jan Bygstad (Norja), Charles Evanson, John Fehrmann ja Fredrik Sidenvall (Ruotsi).

 

Lauantaina piti ensimmäisen luennon Knut Alfsvåg (Norja). Hänen aiheenaan olivat kirkon seitsemän tuntomerkkiä Lutherin mukaan. Pastori Jan Bygstadin luennon aiheena oli Pyhä jäännös VT:n tekstien mukaan. Iltapäivällä halukkailla oli mahdollisuus osallistua risteilyyn Hangon vesillä. Illalla kokoonnuttiin vielä kuuntelemaan piispa Jobst Schönen luentoa aiheesta Ius reformandi, ius ordinandi. Schöne käsitteli luennossaan kirkko-oikeuden ja kirkko-opin välistä suhdetta. Hän sanoi mm., että vaikka Luther hylkäsi kanonisen oikeuden, tämä ei merkinnyt sitä, että hän olisi pitänyt kirkko-oikeutta merkityksettömänä. Kirkko-oikeudella on palveleva tehtävä kirkossa, ja kirkko-oikeus on jumalalliselle oikeudelle alisteinen, hän totesi.

 

Sunnuntaina päivien ohjelmaan kuului aamupäivällä ehtoollisjumalanpalvelus Täktomin kappelissa. Tässä jumalanpalveluksessa oli liturgina pastori Halvar Sandell ja saarnan piti kirkkoherra Fredrik Sidenvall. Lounaan jälkeen seurasi päivien viimeinen luento, jonka piti dosentti Folke Olofsson aiheesta Luominen ja kirkko-oppi. 

 

Luentojen jälkeen oli aina varattu mahdollisuus kysymyksille ja kommenteille, ja tätä mahdollisuutta myös käytettiin runsaasti hyväksi. Vaativasta simultaanitulkkauksesta huolehtivat ansiokkaasti Pia Pietilä ja Maria Vähäkangas.