JOHANNES KASTAJA – HERRAN PROFEETTA

Ville Melanen, teol. yo., Helsinki

 

”Mutta Elisabetin synnyttämisen aika tuli; ja hän synnytti pojan. Ja kun hänen naapurinsa ja sukulaisensa kuulivat, että Herra oli tehnyt hänelle suuren laupeuden, iloitsivat he hänen kanssansa. Ja kahdeksantena päivänä he tulivat ympärileikkaamaan lasta ja tahtoivat antaa hänelle hänen isänsä mukaan nimen Sakarias. Mutta hänen äitinsä vastasi ja sanoi: "Ei suinkaan, vaan hänen nimensä on oleva Johannes." Niin he sanoivat hänelle: "Eihän sinun suvussasi ole ketään, jolla on se nimi." Ja he kysyivät viittomalla lapsen isältä, minkä nimen hän tahtoi hänelle annettavaksi. Niin hän pyysi taulun ja kirjoitti siihen nämä sanat: "Johannes on hänen nimensä." Ja kaikki ihmettelivät. Ja kohta hänen suunsa aukeni, ja hänen kielensä vapautui, ja hän puhui kiittäen Jumalaa. Ja tuli pelko kaikille heidän ympärillään asuvaisille, ja koko Juudean vuorimaassa puhuttiin kaikista näistä tapahtumista; ja kaikki, jotka niistä kuulivat, panivat ne mieleensä ja sanoivat: "Mikähän tästä lapsesta tulee?" Sillä Herran käsi oli hänen kanssansa” (Luuk. 1:57-66).

 

Johanneksen syntymässä oli kyse ihmeestä. Johanneksen vanhemmat olivat iäkkäitä ja heillä ei pitänyt olla mahdollisuutta saada lasta. Herra soi vanhemmille laupeuden. Tämän lapsen syntymässä ei kuitenkaan ollut kyse vain kahdelle ihmiselle suodusta ilosta, vaan paljon suuremmasta asiasta. Johanneksen syntymällä oli merkitys koko maailmalle, kaikille ihmisille, aivan niin kuin Jeesuksen syntymällä. Niin kuin jouluna saamme iloita kauan odotetun Messiaan syntymästä, niin saamme myös Johannes Kastajan päivänä iloita profeetan syntymästä. Ennustukset olivat käyneet toteen. Profeetat eivät olleet puhuneet vuosisadasta vuosisataan omiaan, vaan oikeaa Jumalan sanaa. Johannes Kastaja oli se, josta profeetat olivat julistaneet: ”Minä lähetän sanansaattajani raivaamaan edelläni tietä.” Johannes oli Jeesuksen edelläkävijä. Näin oli ennustettu ja näin tapahtui.

 

Niin kuin Johanneksen syntymään liittyi epäilys, niin myös Vanhassa testamentissakin tavataan epäilyä vanhan naisen raskaaksi tuloa kohtaan. Eihän se luonnollisella tavalla olekaan mahdollista, mutta epäilys kohdistuikin Jumalan mahdollisuuteen. Ihmiset epäilivät Jumalan kaikkivaltiutta. Ihmiset siis yrittivät rajata Jumalan mahdollisuudet tiettyihin järkeviin puitteisiin. Vanhassa testamentissa tällainen epäilijä oli Aabrahamin vaimo Saara. Häntä huvitti Jumalan ilmoitus, jonka mukaan hän tulee raskaaksi noin sadan vuoden ikäisenä. Myöhemmin niin Saara kuin Johanneksen vanhemmatkin saivat todistuksen Jumalan tahdon toteutumisesta. Jumalan mahdollisuudet eivät loppuneet, vaikka ihmisten mahdollisuudet olivat loppuneet jo aikoja sitten.

 

Hämmentävää näiden kertomusten kohdalla on se, että nämä ihmiset olivat Jumalaan uskovia ja silti he epäilivät Jumalan mahdollisuuksia. Niin mekin monesti teemme. Asetamme rajoja Jumalan mahdollisuuksille, koska oma käsityskykymme ei ymmärrä kaikkia asioita. Voi olla, että yritämme selitellä vaikealta tuntuvia raamatunkohtia jotenkin helpommin ymmärrettäviksi. Raamatun tutkiminen ja ymmärtäminen on tärkeää. Perustana tulee olla se, että pitäydytään Raamatun erehtymättömyyteen. Jos ihmissana korotetaan Raamatun rinnalle tai sen yläpuolelle, silloin ollaan pahasti hakoteillä. Jostain syystä ihmiset mieluummin kuuntelevat toista ihmistä ja hänen näkemyksiään enemmän kuin Jumalan ääntä pyhässä Raamatussa. Unohdetaan se, että ihminen on erehtyväinen, mutta Jumala ei. Me emme koskaan saa laittaa Jumalan sanan rinnalle mitään opetusta tai näkemystä. Hyvä opetus voi auttaa ymmärtämään Raamattua oikein, mutta se ei koskaan korvaa itse sanaa. Huono opetus pyrkii vesittämään joko kaikki tai lähes kaikki Raamatun ihmeet, ja mikä pahinta koko Jeesuksen sovitustyön. Joka opetuksessaan turhentaa Kristuksen työn syntien sovittajana, hänen opetuksiaan on kartettava. Pitäytykäämme aina Raamattuun.

 

Lapsi on Herran lahja

 

Kuten jo alussa totesin, lapsi toi vanhemmilleen ilon. Olihan hän kauan odotettu lapsi. Raamatun mukaan lapsi on Herran lahja. Monille niille aviopareille, jotka eivät voi saada lasta, asia on hyvin kipeä. Aivan luonnollisesti on ymmärretty lapsien kuuluvan perheeseen. Aina se ei kuitenkaan ole mahdollista. Lapsettomuus ei tarkoita kuitenkaan sitä, että ihmiset olisivat ilman lapsia jotenkin vähäisempi perhe tai huonompia ihmisiä kuin muut. Varmasti he ovat saaneet Jumalalta toisenlaisia lahjoja. On monia asioita, joihin emme voi vaikuttaa, vaan on pakko – vaikka se kipeältä tuntuukin – tyytyä siihen, mitä meille on annettu. Jokainen ihminen, niin lapsi kuin aikuinen, on Raamatun mukaan tarkoitettu rakkauden kohteeksi ja suojaan kaikelta pahalta. Siitäkin huolimatta, vaikka todellisuus on kovin toisenlainen. Siksi on myös keskusteltava vaikeistakin asioista. Suomessa moni ihminen jo ennen syntymää kokee ihmisten vihan ja tuomion, kun hänen ei sallita syntyä tähän maailmaan. Suomessa abortoidaan vuosittain suuri määrä pieniä ihmistaimia – yleensä vain sen tähden, että hänen äitinsä ei halua ottaa vastuuta elatuksesta ja kasvatuksesta. Lähes kaikki abortit tehdään tällä perusteella. Kyse on valtavasta itsekkyydestä ja vastuuttomuudesta. Tämä on yksi syy siihen, miksi kristillinen kirkko haluaa painottaa pyhän avioliiton merkitystä. Seksuaalisen elämän toteuttaminen vastuineen kuuluu avioliittoon. Mutta jos toimitaan avioliiton ulkopuolella, silloin ei kuitenkaan olla vastuun ulkopuolella. Se näyttää kuitenkin toisinaan vaikealta kantaa, kun ei esimerkiksi tiedetä holtittoman elämän takia edes lapsen isää. Toisinaan isä ei halua kantaa vastuuta, koska ei ole mitään laillista sidettä lapsen äitiin. Siksi päädytään ikäviin ratkaisuihin. Meidän esivaltamme on tällä kohtaa tehnyt päätöksen, jonka perusteella jo kymmeniä tuhansia ihmisiä on saanut surmansa ennen syntymäänsä. Kristityn ihmisen ei pidä tässä asiassa käyttää tätä oikeutta, koska Jumalan edessä se on syntiä. Tämänkin synnin saa jokainen uskoa katumuksessa ja parannuksessa anteeksi Kristuksen tähden, sillä tämänkin synnin meidän Vapahtajamme on sovittanut Golgatalla.

 

Savonlinnassa nykyisin vaikuttava pastori Teuvo V. Riikonen on useasti julkisuudessa puhunut omasta selviytymistarinastaan. Kun Teuvon äiti vasta odotti häntä, Teuvon isä teki itsemurhan. Äiti oli kovien paineiden alla, koska hänellä oli jo lapsia hoidettavanaan. Epätoivoisena äiti meni lääkärin luo ja pyysi, että lapsi otettaisiin pois. Lääkäri oli todennut keskustelussa, että lapsi tuo leivän tullessaan. Äidillä oli ollut siis hätä elatuksesta. Aborttia ei tehty, ja poika syntyi aikanaan tähän maailmaan. Pitkän ajan päästä Teuvo sai tietää selviytymistarinastaan ja halusi ottaa yhteyttä lääkäriin, joka oli häntä auttanut. Tapaaminen järjestyi ja Teuvo tervehti lääkäriä kukkakimpulla, jonka mukana olleessa lapussa luki: ”Kiitos elämästä”. Tämä on lyhykäisesti kerrottuna eräs suomalainen selviytymistarina. Niin olisi yksi evankeliumin julistaja jäänyt syntymättä tähän maahan, jos kristillisellä tavalla toiminut lääkäri ei olisi toiminut ryhdikkäästi. Kuinka monta muuta lahjakasta ja persoonallista ihmistä on otettu pois jo ennen kuin elämän taival on kunnolla edes päässyt alkuunkaan. Jumala on tarkoittanut meidät rakastamaan ja suojelemaan lähimmäisiämme. Se on meidän tehtävämme.

 

Johannes Kastajan tie

 

Päivän evankeliumiteksti puhuu Johanneksen ympärileikkauksesta. Ympärileikkaus on kasteen esikuva. Kaikki juutalaisen kansan poikalapset ympärileikattiin kahdeksan päivän ikäisinä. Naiset olivat osallisia Jumalan liitosta oman isänsä, miehensä tai jonkun sukuun kuuluneen miehen kautta. Heitä ei siksi ympärileikattu. Niin kuin kasteen yhteydessä tuodaan julki lapselle jo etukäteen annettu nimi, niin tehtiin myös ympärileikkauksen yhteydessä. Kummassakaan tilanteessa ei kuitenkaan ollut kyse nimenantojuhlasta. Ajatus nimenantojuhlasta istuu jääräpäisen kovasti ihmisten mielessä. Siitä ei ole kyse, vaan liittämisestä liittoon Jumalan kanssa. Johannes liitettiin ympärileikkauksen kautta vanhaan liittoon ja meidät on otettu kasteen kautta uuteen liittoon. Molempien liittojen kautta on tultu osalliseksi Jumalan armosta ja lupauksista. Vanhaa liittoa vaan ei enää ole, elämme uuden liiton aikaa. Nimi Johannes merkitsee: Jumala on armollinen. Nimillä on yleensä merkityksensä. Raamatussa ihmisille annettu nimi liittyi yleensä ihmisten tehtävään tai johonkin heidän tekemäänsä tekoon. Nimi oli aina viesti. Välttämättä moni ei kokenut Johannesta kovin armolliseksi, olihan hän ahkera kääntymyksen julistaja eikä se miellyttänyt ihmisiä. Hän julisti tulevasta Messiaasta. Jumala on siis armollinen antaessaan ihmiskunnalle Pelastajan. Tämä oli Johanneksen julistuksen pääkohde: Messias tulee vapauttamaan synnistä.

 

Ihmiset hämmästyivät pojalle annettua nimeä Johannes. Ihmiset myös miettivät, mikä lapsesta oikein tulee. Tässä yhteydessä Sakarias oli saanut takaisin menetetyn puhekykynsä. Ihmiset olivat varmaan senkin takia ihmeissään. Johanneksesta tuli siis sanansaattaja, evankeliumin julistaja ja lopulta päätön mies. Johannes pitäytyi Jumalan sanassa, mikä toi hänelle vaikeuksia elämään. Ei kukaan Raamatussa pitäytynyt ole tässä maailmassa päässyt helpolla eikä tule pääsemään, koska maailmalle Jumalan tahto on vieras. Johannes joutui elämänsä loppuvaiheessa vankilaan. Hänen julistuksensa koettiin menneen liian pitkälle. Eräs hänen julistuksessaan ikävyyksiä tuonut seikka oli se, että hän puuttui hallitsijan avioelämään. Kuningas oli ottanut vaimokseen veljensä vaimon, joka alituisesti halusi kostaa Johannekselle. Hän ei sietänyt Johanneksen osoittamaa arvostelua. Hänen elämäänsä ei saanut arvostella. Hallitsija itse kuunteli Johannesta paljonkin, mutta hänen sydämensä ei ollut otollista maaperää. Hallitsijan vaimo keksi juonen, jolla saisi Johanneksen päiviltään. Järjestettiin suuri juhla, jossa oli paljon kutsuvieraita. Kuninkaan vaimon tytär tanssi juhlissa viihdyttäen siellä juhlivaa väkeä. Hallitsija viekottui tästä ja lupasi toteuttaa tytön suurenkin toiveen. Tyttären äiti neuvoi toivomaan Johanneksen päätä vadilla. Niin kuningas joutui toteuttamaan toiveen ja määräsi Johanneksen mestattavaksi. Hallitsija oli sidottu maailmaan ja palvomaan ihmisten mieltä ja suosiota. Hän ei ollut saanut juurtua sanaan eikä sitä totellut. Tällä tavalla ihmisten kieroutuneisuuden ja paatuneisuuden tähden Herran jalo profeetta menetti henkensä ja koki kurjan kuoleman. Se ei ollut kuitenkaan hänen todellinen loppunsa, vaan välttämätön vaihe iankaikkiselle ilolle taivaassa. Hän pääsi osalliseksi paremmista juhlista.

 

Johannes neuvoo meitä kulkemaan Jumalan sanan valkeudessa elämämme loppuun asti, vaikka se olisi vaikeaakin. Parempaa on luvassa.

 

Saarna Perhon kirkossa juhannuspäivänä 21.06.2003