MUUT LEHDET:

Kyrkpressen 18/30.4.2003

 

NORJALAINEN KAPINAPIISPA ”LÄHETYSMATKALLA” SUOMESSA

Stig Kankkonen, päätoimittaja

 

Børre Knudsen johtaa taistelua, jonka hän näkee taisteluksi oikean ja luotettavan opin puolesta Norjan kirkossa.

 

Se on johtanut muun muassa siihen, että häneltä on otettu pois pappisvirka. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun hänen pappisystävänsä olivat vihkineet hänet piispaksi Norjan kirkossa. Hän oli paastonaikana Suomessa puhumassa väärän kirkon hyökkäyksestä oikeaa Kirkkoa vastaan. Kesällä 2001 sai pappi ja piispa Børre Knudsen ilmoituksen, että hän menettää ”kapan ja kauluksen” eli että häneltä otetaan pois hänen papinvirkansa. Tämän päätöksen oli tehnyt piispa Ola Steinholt eräiden mutkien jälkeen.

 

Vårt Land -lehti pyysi Knudsenilta kommenttia. Ja näin hän vastasi: – Kokonaisuutena ottaen sillä ei ole mitään käytännöllisiä seurauksia. Jatkan kuten tähän asti. En voi noudattaa harhaoppisen piispan käskyjä.

 

Knudsenin kommentti antaa lyhyydessään vastauksen siihen, mistä varsinaisesti on kysymys. Osa Norjan kirkon papeista ja jäsenistä ei hyväksy kehitystä kirkossa, mutta he eivät myöskään jätä kirkkoa. Heidän tavoitteensa on palauttaa se, minkä he näkevät oikeaksi opiksi.

 

OIKEA KIRKKO

 

Toisin ilmaistuna: Børre Knudsen ja kumppanit väittävät edustavansa oikeaa kirkkoa, kun sitä vastoin liberaalit papit ovat tuoneet vieraita oppeja. Jos jonkun pitäisi jättää kirkko, niin näiden pappien.

 

– Mutta julkisesti harhaoppiset papit eivät oikeastaan ole suurin ongelma tai uhka. Suurin uhka on itsessään konservatiivissa mutta hiljaisissa papeissa ja piispoissa, sanoo Knudsen. Heidän vaikenemisensa johtaa seurakunnan jäsenet uskomaan, että poikkeamiset oikeasta opista eivät ole erityisen vakavia.

 

– Se on johtanut siihen, että meidän on ollut pakko ottaa etäisyyttä sellaisista papeista ja piispoista, jotka aiemmin ovat olleet meidän ystäviämme, ja haastaa heitä selvittämään kantansa.

 

Knudsen mainitsee kolme aiheryhmää, jotka hänen mukaansa todistavat luopumisesta oikeasta opista: kirkon suhtautuminen aborttiin, naispapit ja homoseksuaalisuus.

 

– Raamatun sanoma on selvä. Raamattu sanoo ei sikiön tappamiselle, ei naispapeille ja ei homoseksuaalisuuden harjoittamiselle. Mutta kaiken tämän Norjan kirkko silti hyväksyy, sanoo Knudsen.

 

– Tilanne radikalisoitui niin, että ryhmä pappeja ja seurakunnan jäseniä ei enää voinut olla reagoimatta. Me katkaisimme välimme kirkon johdon kanssa – huomaa tarkoin: ei kirkon kanssa – ja minut kutsuttiin ja vihittiin piispaksi 6.4.1997. Me näemme asian siten, että me edustamme oikeaa Kirkkoa, korostaa Knudsen.

 

MENETTI KAPAN JA KAULUKSEN

 

Vihkimällä piispan oppositiossa olevat ärsyttivät julkisesti Norjan kirkon johtoa. Knudsenin osalta seurauksena oli, että häneltä otettiin pois ”kappa ja kaulus”. Ei välittömästi, mutta kesällä 2002.

 

Mutta Knudsen jatkaa kuten aiemmin. Hän pitää itseään pappina ja piispana ja perustelee sitä viittauksella tunnustuskirjoihin. Lähemmin määriteltynä jaksoon ”Paavin vallasta ja johtoasemasta”. Siinä sanotaan muun muassa seuraavaa: ”Kun siis piispoista tulee kerettiläisiä tai kun he kieltäytyvät vihkimästä virkaan, silloin seurakuntien on jure divino (jumalallisen oikeuden mukaan) pakko jo virassa olevien paimentensa välityksellä vihkiä uusi paimenia ja viran hoitajia.”

 

– Näin heille on tapahtunut. Siksi Norjan kirkko ei voi myöskään kieltää oikeuttani olla pappi ja piispa. Ei ainakaan, jos se tahtoo edelleen pitää kiinni tunnustuksestaan, sanoo Knudsen.

 

– Päämääränä on nyt rakentaa vaihtoehtokirkko kirkon sisälle. Sen vuoksi me haastamme keskusteluun ja dialogiin niitä pappeja ja piispoja, jotka meidän käsityksemme mukaan ovat luopuneet oikeasta opista. Me puolustamme näkemystämme ja toivomme, että he astuvat esille ja puolustavat omaansa.

 

Knudsenin tulo Suomeen, Paavalin synodin kutsusta, johtuu siitä, että hän näkee kehityksessä täällä ja kotimaansa kirkossa paljon yhtäläisyyttä.

 

– Tahdoin kertoa siitä, mitä me olemme tehneet Norjassa tilanteen korjaamiseksi ja johtaaksemme kirkon oikealle tielle, sanoo Knudsen.

 

– Millaiseksi kehitys Suomessa muodostuu, riippuu siitä, miten ne, joilla on vastuu oikeasta Kirkosta, valitsevat toimia. Sen me olemme nähneet, miten väärän kirkon edustajat ovat toimineet.

 

– Minä uskon, että Norjan malli voi olla hyvä Suomelle. Mutta olisi toivottavaa, että siinä olisi enemmän laajuutta, kuin oli Norjassa kaiken alkaessa, sanoo ”kapinapiispa” Børre Knudsen.

 

Ainakin Vetelissä, jossa Knudsen puhui Paavalin synodin kirkkopäivillä, otettiin hänen sanomansa positiivisesti vastaan.

 

Suomennos: Hannu Lehtonen